loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Bài tập Hóa học 9 trắc nghiệm Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-27 18:02:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 9   

722
Lượt xem
49
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập Hóa học 9 trắc nghiệm Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Bài tập Hóa học 9 trắc nghiệm Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa học

Bài tập Hóa học 9 trắc nghiệm Chương 3: Bảng tuần hoàn các nguyên tố Hóa họcLoading...

Tóm tắt nội dung

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦNHOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCCâu 1. Đa số phi kim không có tính chất hóa học nào ?A. Tác dụng với kim loại. B. Tác dụng với hiđro.C. Tác dụng với muối. D. Tác dụng với oxi.Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X, Y, Z, lần lượt là:A. O2 NaOH, H2 SO4 BaCl2 B. O2 H2 O, Na2 O, BaCl2 .C. O2 NaOH, H2 SO4 BaSO3. D. O2 H2 O, Na2 O, BaSO3 .Câu 3. Để điều chế được khí clo, phương án nào sau đây không thực hiện được:A. HCl tác dụng với MnO2 .B. HCl tác dụng với CuO.C. HCl tác dụng với KMnO4 .D. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.Câu 4. Clo tác dụng với dãy các chất là:A. H2 O, NaOH, NaCl, H2 B. H2 O, Fe, Fe(OH)3 H2 .C. H2 O, NaOH, Na, H2 D. H2 O, Na2 O, H2 Cu.Câu 5. Cho các sơ đồ phản ứng sau:A Fe BA NaOH NaClO H2 OD Na2 H2 OD Fe H2A, B, C, D, lần lượt là:A. Cl2 FeCl2 NaCl, HCl, FeCl3 B. Cl2 FeCl3 NaCl, HCl, FeCl2 .C. HCl, FeCl2 NaCl, Cl2 FeCl3 D. HCl, FeCl3 NaCl, Cl2 FeCl2 .Câu 6. Cacbon đioxit không có tính chất nào sau đây?A. Tác dụng với...

Nội dung tài liệu

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦNHOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌCCâu 1. Đa số phi kim không có tính chất hóa học nào ?A. Tác dụng với kim loại. B. Tác dụng với hiđro.C. Tác dụng với muối. D. Tác dụng với oxi.Câu 2. Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X, Y, Z, lần lượt là:A. O2 NaOH, H2 SO4 BaCl2 B. O2 H2 O, Na2 O, BaCl2 .C. O2 NaOH, H2 SO4 BaSO3. D. O2 H2 O, Na2 O, BaSO3 .Câu 3. Để điều chế được khí clo, phương án nào sau đây không thực hiện được:A. HCl tác dụng với MnO2 .B. HCl tác dụng với CuO.C. HCl tác dụng với KMnO4 .D. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa, có màng ngăn.Câu 4. Clo tác dụng với dãy các chất là:A. H2 O, NaOH, NaCl, H2 B. H2 O, Fe, Fe(OH)3 H2 .C. H2 O, NaOH, Na, H2 D. H2 O, Na2 O, H2 Cu.Câu 5. Cho các sơ đồ phản ứng sau:A Fe BA NaOH NaClO H2 OD Na2 H2 OD Fe H2A, B, C, D, lần lượt là:A. Cl2 FeCl2 NaCl, HCl, FeCl3 B. Cl2 FeCl3 NaCl, HCl, FeCl2 .C. HCl, FeCl2 NaCl, Cl2 FeCl3 D. HCl, FeCl3 NaCl, Cl2 FeCl2 .Câu 6. Cacbon đioxit không có tính chất nào sau đây?A. Tác dụng với nước. B. Tác dụng với dung dịch bazơ.C. Tác dụng với oxi. D. Tác dụng với oxit bazơ.Câu 7. Cacbon oxit tham gia phản ứng với dãy oxit là:A. CuO, Fe2 O3 PbO, HgO. B. CuO, Al2 O3 PbO, MgO.C. CuO, FeO, Na2 O, HgO. D. CuO, Fe3 O4 PbO, MgO.Câu 8. Cacbon tác dụng với dãy các chất là:A. O2 CuO, CO, H2 B. CO2 Fe2 O3 H2 CaO.C. H2 CO, O2 HgO. D. CO2 H2 O, NO, O2 .Câu 9. SiO2 không phải nguyên liệu chính để sản xuất:A. xi măng. B. thủy tinh.C. linh kiện điện tử. D. gốm sứ.Câu 10. SiO2 có thể tác dụng với dãy các chất là:A. CaO, H2 O, NaOH. B. CaO, Cu(OH)2 H2 O.C. Na2 CO3 Na2 O, NaOH. D. Na2 CO3 Na2 O, Cu(OH)2 .Câu 11. Dãy các nguyên tố phi kim sắp xếp theo mức độ hoạt động hóa học tăng dần là:A. F, Cl, N, As. B. As, N, F, Cl.C. As, N, Cl, F. D. As, F, N, Cl.Câu 12. Cho các sơ đồ phản ứng sau:FeS2 O2 BB O2 CC H2 DA, B, C, lần lượt là:A. Fe2 O3 SO2 SO3 H2 SO4 B. Fe3 O4 SO2 SO3 H2 SO4 .C. Fe2 O3 SO2 SO3, H2 SO3 D. Fe3 O4 SO2 SO3 H2 SO3 .Câu 13. Cặp chất nào sau đây có thể tồn tại trong cùng một dung dịch ?A. Na2 SO4 và BaCl2 B. Na2 SO4 và KCl.C. H2 SO4 và KHSO3 D. NaOH và CuCl2 .Câu 14. Có chất bột màu trắng: Na2 CO3 NaCl, BaCO3 và BaSO4 Chỉ có khí CO2 và H2 có thể :A. Phân biệt được cả chất. B. Chỉ nhận ra được chất.C. Chỉ nhận ra được chât. D. Không nhận ra được chất nào.Câu 15. Chất nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch H2 SO4 và dung dịch NaOH, cảhai phản ứng đều có kết tủa tạo ra?A. CaCO3 B. Ba(HCO3 )2 .C. MgSiO3 D. NaHSO3 .Câu 16. Cho 5,85 (g) kim loại phản ứng với lượng dư clo sinh ra 11,175 (g) muối clorua kim loại. Kim loại là:A. Mg B. NaC. D. CaCâu 17. Dùng 7,84 lít khí CO (đktc) khử hoàn toàn hỗn hợp gồm CuO và Fe2 O3 phảnứng kết thúc thu được 14,4 (g) hỗn hợp hai kim loại. Thành phần về khối lượng mỗikim loại trong hỗn hợp thu được là:A. 20% Cu và 80% Fe. B. 33,3% Cu và 66,7% Fe.C. 40% Cu và 60% Fe. D. 66,7% Cu và 33,3% Fe.Câu 18. Dẫn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng muối thu được là:A. 10,6 (g) B. 19 (g)C. 12,6 (g D. 13,7 (g)Câu 19. Nguyên tố tạo thành hợp chất khí với oxi ứng với oxit có công thức hóa học chung là R2 O7 Trong hợp chất khí của với hiđro nguyên tố chiếm 97,26% về khối lượng. là nguyên tố nào sau đây ?A. B. ClC. Br D. ICâu 20. Trộn 0,9 (g) cacbon với 12,46 (g) hỗn hợp gồm đồng (II) oxit và chì (II) oxitrồi nung nóng trong môi trường không có không khí để oxit kim loại bị khử hết. Toàn bộlượng khí sinh ra được dẫn vào dung dịch Ca(OH)2 dư, phản ứng xong thu được (g) kếttủa. Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu là:A. 94,4% và 5,6% B. 48,2% và 51,8%C. 64,2% và 35,8% D. 80,3% và 19,7%Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến