loading
back to top

Bài tập Hóa học 11: Luyện tập về Ancol

Chia sẻ: trung123 | Ngày: 2016-10-26 15:19:18 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập hóa học lớp 11   

201
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài tập Hóa học 11: Luyện tập về Ancol

Bài tập Hóa học 11: Luyện tập về Ancol

Bài tập Hóa học 11: Luyện tập về Ancol
Tóm tắt nội dung

BÀI TẬP TỰ LUẬN ANCOLBài 1: Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm H2(đo 27,3 0C và 0,88 atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượuđó (C4 H9 OH)Bài Cho gam rượu đơn chức tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2.Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 cáckhí đều đo đktc a.Tính (6 gam)b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của (C3 H8 và có rượu có côngthức này )Bài :Một hợp chất hữu cơ chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam thì thuđược thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Mặt khác cũng 0,31 gam tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm côngthức phân tử của (C2 H6 O2 )Bài Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ thì thu được 9,24 gam CO2 .Mặt khác khi cho 0,1 mol tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) .Tìm công thức phân tử và gọi tên (C3 H5 (OH)3 Bài là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn mol cần 3,5 mol O2 .Mặt...

Nội dung tài liệu

BÀI TẬP TỰ LUẬN ANCOLBài 1: Cho 3,7 gam một rượu đơn chức tác dụng với Na dư thu được 700 cm H2(đo 27,3 0C và 0,88 atm). Xác định công thức tông quát và công thức câu tạo của rượuđó (C4 H9 OH)Bài Cho gam rượu đơn chức tác dụng với Na dư thì thu được 1,12 lít H2.Nếu đốt cháy lượng rượu trên thì cần vừa đủ 10,08 lít CO2 và tạo thành 6,72 lít CO2 cáckhí đều đo đktc a.Tính (6 gam)b.Tìm công thức phân tử và công thức cấu tạo của (C3 H8 và có rượu có côngthức này )Bài :Một hợp chất hữu cơ chỉ chứa (C,H,O) .Khi hóa hơi 0,31gam thì thuđược thể tích bằng thể tích của 0,16 gam O2 trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất .Mặt khác cũng 0,31 gam tác dụng với Na dư thì thu được 112 ml H2 (đktc) .Tìm côngthức phân tử của (C2 H6 O2 )Bài Khi đốt cháy hoàn toàn 6,44 gam một rượ thì thu được 9,24 gam CO2 .Mặt khác khi cho 0,1 mol tác dụng hoàn toàn với Na thi thu được 3,36 lít khí (đktc) .Tìm công thức phân tử và gọi tên (C3 H5 (OH)3 Bài là rượu no, Khi dốt cháy hoàn toàn mol cần 3,5 mol O2 .Mặt khác 1mol tác dụng hoàn toàn với Na thu được 1,5 mol O2 .Tìm công thức phân tử của X(C3 H8 O)Bài :Cho 0,05 mol một rượu Tác dụng với Na dư sinh ra 1,12 lít H2 (đktc).Nếucho 7,6 gam rượu này tác dụng với thì thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). a.Xác định công thức phân tử và viết các công thức cấu tạo có thể có của rượu .ĐS: C3 H6 (OH)2b.Xác định công thức cấu tạo đúng của biết có phản ứng với Cu(OH)2 cho dungdịch xanh lamBài :Cho 11,95gam hỗn hợp gồm ancol etylic và etylenglicol tác dụng hoàn toànvới Na dư thu được 3,64 lít H2 đktc .Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (0,125 mol C2 H5 OH và 0,1 mol C2 H4 (OH)2 0,1 mol )Bài :Cho 15,2 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức tác dụng với Nathu được 4,48 lít khí H2 đktc .Nếu cho hỗn hợp trên tác dụng với Cu(OH)2 thì hòa tanđược 4,9 gam Cu(OH)2 Xác định công thức phân tử của rượu (C3 H7 OH)Bài Cho 20,3 gam hỗn hợp glixerol và một rượu no đơn chức tác dụng với Nathu được 5,04 lít khí H2 đktc .Mặt khác 8,12 gam hoàn tan vừa hết 1,96 gam Cu(OH)2 a. Xác định công thức phân tử của rượu (C4 H9 OH)b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp (54,68% và 45,32% )Bài 10 Cho và là hai rượu đơn chức, mạch hở .A là rượu no, là rượu khôngno trong phân tử có một nối đôi .Cho hỗn hợp gồm gam và 2,9 gam tác dụng vớiNa dư sinh ra 1,12 lít khí H2 đktc Xác định rượu và (C3 H7 OH và CH2 =CH-CH-CH2 -OH)Bài 11 Cho 11 gam hỗn hợp rượu no đơn chức tác dụng hoàn toàn với Na dư thìthu được 3,36 lít khí H2 đktc.a.Xác định công thức phân tử của hai rượu đó (C2 H5 OH và CH3 OH)b.Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp 58,18% và 41,82%)Bài 12: Đại học Nông Nghiệp -1998 Cho 2,84 gam hỗn rượu no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụngvới một lượng Na vừa đủ thì thu được 4,6 gam chất rắn và lít khí (đktc)a.Tính (0,896 lít )b.Xác định công thức phân tử rượu trên (CH3 OH và C2 H5 OH)Bài 13:Đại học Nông Nghiệp I-2001 Hỗn hợp gồm rượu đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng .Chia làm 2phần bằng nhau-Phần 1:Đốt cháy hoàn toàn, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng nướcvôi trong dư thì thu được gam kết tủa và bình đựng nước vôi tăng 5,24 gam .-Phần 2: Tác dụng với Na dư thu được lít H2 (ở 27,3 0C và 1,25 atm a.Xác định công thức pt và phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3 OH :0,03 molvà C2 H5 OH 0,02 mol)Bài 14: Đốt cháy hoàn toàn 23 gam một rượu thu được 44 gam CO2 và 27 gamH2 a.Cho 23 gam Na tác dụng với Na Tính thể tích khí thu được (đktc) :5,6 lítb.Một hỗn hợp gồm và một đồng đẳng của có khối lượng là 18,8 gam tácdụng hoàn toàn với Na tạo ra 5,6 lít khí đktc. Xác định công thức phân tử của và vàtính phần trăm mỗi rượu trong hỗn hợp (CH3 OH :0,3 mol và C2 H5 OH 0,2 mol)Bài 15: Láy một lượng Na kim loại tác dụng vừa đủ với 18,7g hỗn hợp gồm 3ancol đơn chức thì thu được 29,7g sản phẩm. Tìm công thức cấu tạo của ancol có khốilượng phân tử nhỏ nhất.Bài 16. Cho hai ancol cùng bậc và Y. Lấy 1,15g mỗi ancol tác dụng với Na dư, Xcho 280 cm H2 còn cho 214,66cm H2 Xác định công thức cấu tạo của và Y. Biếtcác khỉíđo đktc.Bài 17. (ĐH Giao thông Vận tải TPHCM 2001) Cho 12,8g dung dịch rượu A(trong nước) có nồng độ 71,875% tác dụng với một lượng thừa natri thu được 5,6 lít khí(đktc). Tìm công thức cấu tạo của A. Biết tỉ khối hơi của đối với NO2 bằng 2.Bài 18. Hỗn hợp gồm một rượu no, đơn chức mạch thẳng và một rượu nomạch thẳng B, được trộn theo tỉ lệ 1: về khối lượng. Khi cho hỗn hợp tác dụng vớiNa dư thì thể tích H2 do sinh ra bằng 16/17 thể tích H2 do sinh ra (các thể tích đo ởcùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Mặt khác khi đốt cháy 13,6g hỗn hợp khí thì thuđược 10,36 lít khí CO2 (đkct). Xác định công thức cấu tạo của và B, cho biết tỉ khối hơicủa so với là 4,25.Bài 19. Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no với 0,02 mol ancol no rồi chohỗn hợp tác dụng hết với Na được 1,008 lít H2 .- Thí nghiệm 2: trộn 0,02 mol với 0,015 mol rồi cho tác dụng hết với Na thì thuđược 0,952 lít H2- Thí nghiệm 3: đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp rượu như trong thí nghiệm1 rồi cho tất cả sản phẩm cháy đi qua bình đựng CaO mới nung, dư thấy khối lượng bìnhtăng 6,21gTìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của các ancol, biết thể tích các khíđo đktc.Bài 20. Một ancol no đơn chức có tỉ khối hơi đối với ancol no là 0,5. Khi chocùng một lượng và tác dụng với natri dư thì thể tích khí thoát ra từ lớn gấp 1,5 lầntừ A. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 4,6g mỗi ancol thì thu được 7,84 lítCO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo của hai ancol.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến