loading
back to top

Bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Chia sẻ: tienganh123 | Ngày: 2016-11-09 10:57:09 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài tập tiếng anh lớp 5   

291
Lượt xem
21
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp án

Bài ôn tập môn tiếng Anh lớp 5 học kỳ 1 có đáp ánLoading...

Tóm tắt nội dung
Doc24.vnBài ôn tập môn tiếng Anh lớp học kỳ có đáp ánEx1: (2,5 points) Circle the odd one out1. A. headache B. sore eyes C. cold D. matter2. A. bite B. accident C. drown D. scratch3. A. cable TV B. fridge C. modern D. hi-fi stereo4. A. foggy B. weather C. humid D. stormy5. A. car B. train C. scenery D. taxiEx2: (2,5 points) Match the sentences in column with those in column (Nối câu cột với câu phù hợp cột B):A 1. How can get to the zoo?2. Where is the cinema?3. How did the accident happen?4. What’s winter like in your country?5. How did you get to your hometown? a. It’s often cold.b. Turn right. It’s on the next corner.c. By plane.d. didn’t wear helmet.e. You can go by bus.Ex3: (2,5 points) Fill in the blank with one word provided (Điền một từ cho sẵn vào chỗ trống): take, do, many, will, does1. What …..…….he often do after school?2. What …..…..there be in your dream house? There will be robot. I’ll use it to …..…. the housework.3. How long does it ..…..to get there by train? Two...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnBài ôn tập môn tiếng Anh lớp học kỳ có đáp ánEx1: (2,5 points) Circle the odd one out1. A. headache B. sore eyes C. cold D. matter2. A. bite B. accident C. drown D. scratch3. A. cable TV B. fridge C. modern D. hi-fi stereo4. A. foggy B. weather C. humid D. stormy5. A. car B. train C. scenery D. taxiEx2: (2,5 points) Match the sentences in column with those in column (Nối câu cột với câu phù hợp cột B):A 1. How can get to the zoo?2. Where is the cinema?3. How did the accident happen?4. What’s winter like in your country?5. How did you get to your hometown? a. It’s often cold.b. Turn right. It’s on the next corner.c. By plane.d. didn’t wear helmet.e. You can go by bus.Ex3: (2,5 points) Fill in the blank with one word provided (Điền một từ cho sẵn vào chỗ trống): take, do, many, will, does1. What …..…….he often do after school?2. What …..…..there be in your dream house? There will be robot. I’ll use it to …..…. the housework.3. How long does it ..…..to get there by train? Two hours.4. How ………seasons are there in your country?Ex4: (2,5 points) Order the words (Xếp từ xáo trộn thành câu):1. get/ I/ can/ How/ zoo/ to/ the/ ?/Doc24.vn……………………………………………………………………………………………… ..…2. shouldn’t/ water/ because/ have/ sore throat/ drink/ a/ You/ cold/ may/ you/ ./……………………………………………………………………………………………… ..…3. to/ got/ hometown/ I/ my/ motorbike/ by/ ./………………………………………………………………………………………………… ..4. are/ in/ North/ there/ four/ Viet Nam/ seasons/ the/ of/ ./… .……………………………………………………………………………..………………...5. must/ wait/ You/ light/ green/ the/ ./………………………………………………………………………………………………… ..ĐÁP ÁN Ex1: (2,5 points) Circle the odd one out1. A. headache B. sore eyes C. cold D. matter2 A. bite B. accident C. drown D. scratch3. A. cable TV B. fridge C. modern D. hi-fi stereo4. A. foggy B. weather C. humid D. stormy5. A. car B. train C. scenery D. TaxiEx2: (2,5 points) Match the sentences in column with those in column (Nối câu cột với câu phù hợp cột B):1-e 2-b 3-d 4-a 5-cEx3: (2,5 points) Fill in the blank with one word provided (Điền một từ cho sẵn vào chỗ trống): take, do, many, will, does1. What does …….he often do after school?2. What will …..there be in your dream house? There will be robot. I’ll use it to do …. the housework.3. How long does it take..to get there by train? Two hours.4. How many …seasons are there in your country?Ex4: (2,5 points) Order the words (Xếp từ xáo trộn thành câu):1. get/ I/ can/ How/ zoo/ to/ the/ ?/How can get to the zoo?2. shouldn’t/ water/ because/ have/ sore throat/ drink/ a/ You/ cold/ may/ you/ ./You shouldn’t drink cold water because you may have sore throat.Doc24.vn3. to/ got/ hometown/ I/ my/ motorbike/ by/ ./I got to my hometown by motorbike.4. are/ in/ North/ there/ four/ Viet Nam/ seasons/ the/ of/ ./There are four seasons in the North of Viet Nam.5. must/ wait/ You/ light/ green/ the/ ./You must wait the green lightTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến