loading
back to top

Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (2)

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2017-07-28 10:40:15 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn   

74
Lượt xem
0
Tải về





Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (2)

Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (2)

Bài 5. Hoàng Lê nhất thống chí - Hồi thứ mười bốn (2)




Tóm tắt nội dung
TRƯỜNG WHALEPH VĂN TRUNG ĐIẦ ẠTI 23+24:ẾHOÀNG LÊ NH TH NG CHÍẤ ỐĐánh Ng i,quân Thanh thua tr nọ ậB Thăng Long,Chiêu Th ng tr ra ngoàiỏ ốNGÔ GIA VĂN PHÁIGV:Nguy Tr ng Th nhễ ườ ịI/ĐC, ỌTÌM HI ỂCHÚ THÍCH 1)TÁC GI :H sgkẢ ọ2)Tác ph mẩa/Hoàng Lê nh th ng chí:ghi ốchép th ng nh ủv ng tri nhà Lêươ ềb/Th lo i:ti thuy ch ịs (vi theo ch ng i)ử ươ ồc/n dung:h sgkộ ọd/đi :h sgkạ ọe/b c:3 ph xem sgkố II/ TÌM HI VĂN NỂ Ả1/ Hình ng ng ượ ườanh hùng dân ộNguy Hu :ễ ệ* Hành đng ộm nh ,quy ếđoán,xông xáo*Là ng có trí tu sáng ườ ệsu t,nh bénố ạ*Có chí quy đoán và ầnhìn xa trông ngộ*Có tài ng binh nh th nụ ầ­Ngày 25 tháng ch đu ầkh binh Phú Xuânở ở­29 tháng ch đn Ngh Anạ ệ­30 tháng ch đn Tam Đi pạ ệ­3 tháng giêng đn làng Hà ếH iồ­5 tháng giêng ti sát đn ếđn Ng iồ ồ=>Chi đánh Thăng LongếNgày 25 tháng ch đu ầkh binh Phú Xuânở ở29 tháng ch đn Ngh Anạ ệ30 tháng ch đn Tam Đi pạ ệ3 tháng giêng đn làng Hà iế ồ5 tháng giêng ti sát đn đn ồNg iọ
Nội dung tài liệu
TRƯỜNG WHALEPH VĂN TRUNG ĐIẦ ẠTI 23+24:ẾHOÀNG LÊ NH TH NG CHÍẤ ỐĐánh Ng i,quân Thanh thua tr nọ ậB Thăng Long,Chiêu Th ng tr ra ngoàiỏ ốNGÔ GIA VĂN PHÁIGV:Nguy Tr ng Th nhễ ườ ịI/ĐC, ỌTÌM HI ỂCHÚ THÍCH 1)TÁC GI :H sgkẢ ọ2)Tác ph mẩa/Hoàng Lê nh th ng chí:ghi ốchép th ng nh ủv ng tri nhà Lêươ ềb/Th lo i:ti thuy ch ịs (vi theo ch ng i)ử ươ ồc/n dung:h sgkộ ọd/đi :h sgkạ ọe/b c:3 ph xem sgkố II/ TÌM HI VĂN NỂ Ả1/ Hình ng ng ượ ườanh hùng dân ộNguy Hu :ễ ệ* Hành đng ộm nh ,quy ếđoán,xông xáo*Là ng có trí tu sáng ườ ệsu t,nh bénố ạ*Có chí quy đoán và ầnhìn xa trông ngộ*Có tài ng binh nh th nụ ầ­Ngày 25 tháng ch đu ầkh binh Phú Xuânở ở­29 tháng ch đn Ngh Anạ ệ­30 tháng ch đn Tam Đi pạ ệ­3 tháng giêng đn làng Hà ếH iồ­5 tháng giêng ti sát đn ếđn Ng iồ ồ=>Chi đánh Thăng LongếNgày 25 tháng ch đu ầkh binh Phú Xuânở ở29 tháng ch đn Ngh Anạ ệ30 tháng ch đn Tam Đi pạ ệ3 tháng giêng đn làng Hà iế ồ5 tháng giêng ti sát đn đn ồNg iọ

0 Bình luận



Bạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm




Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua email



Hỗ trợ trực tuyến