loading
back to top

bài 20 thực hành quan sát và lắp môn hình adn

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-24 22:51:03 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài giảng sinh học lớp 9   

205
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài 20 thực hành quan sát và lắp môn hình adn

bài 20 thực hành quan sát và lắp môn hình adn

bài 20 thực hành quan sát và lắp môn hình adnLoading...

Tóm tắt nội dung

F.CRICK J.WATSONKiến thức đã học có liên quan Kiến thức mới cần hình thành Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử AND- AND và bản chất của gen Nhận biết cấu trúc không gian của phân tử ADN Trình bày quy trình lắp ráp và thao tác lắp ráp được mô hình ADN .I.MỤC TIÊU Sau bài học, học sinh cần đạt được: 1. Kiến thức Củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của phân tử ADN2. Kĩ năng:- Rèn được kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN- Rèn được thao tác lắp ráp mô hình ADN- Tự tìm hiểu và thực hiện được nhiệm vụ được giao một cách độc lập và hợp tác tại các góc- Trình bày kết quả phân tích và vận dụng 3. Thái độ Tích cực thoải mái, tự giác tham gia vào các hoạt động .- Có thức hợp tác, chủ động sáng tạo trong học tập-Củng cố niềm tin vào khoa học Tính cẩn thận yêu thích bộ môn Biết giữ gìn đồ dùng, thiết bị sẵn cóII. CHUẨN BỊ :1. Phương tiện, thiết bị Chuẩn bị của Giáo viên Mô hình phân tử ADN Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo rời số lượng bộ- Màn hình và máy...

Nội dung tài liệu

F.CRICK J.WATSONKiến thức đã học có liên quan Kiến thức mới cần hình thành Cấu tạo hóa học và cấu trúc không gian của phân tử AND- AND và bản chất của gen Nhận biết cấu trúc không gian của phân tử ADN Trình bày quy trình lắp ráp và thao tác lắp ráp được mô hình ADN .I.MỤC TIÊU Sau bài học, học sinh cần đạt được: 1. Kiến thức Củng cố lại kiến thức về cấu trúc không gian của phân tử ADN2. Kĩ năng:- Rèn được kĩ năng quan sát và phân tích mô hình ADN- Rèn được thao tác lắp ráp mô hình ADN- Tự tìm hiểu và thực hiện được nhiệm vụ được giao một cách độc lập và hợp tác tại các góc- Trình bày kết quả phân tích và vận dụng 3. Thái độ Tích cực thoải mái, tự giác tham gia vào các hoạt động .- Có thức hợp tác, chủ động sáng tạo trong học tập-Củng cố niềm tin vào khoa học Tính cẩn thận yêu thích bộ môn Biết giữ gìn đồ dùng, thiết bị sẵn cóII. CHUẨN BỊ :1. Phương tiện, thiết bị Chuẩn bị của Giáo viên Mô hình phân tử ADN Hộp đựng mô hình cấu trúc phân tử ADN tháo rời số lượng bộ- Màn hình và máy chiếu băng hình cấu trúc không gian ADN ,cơ chế tự sao ADN- Giấy Ao, phiếu giao việc, băng dính, kéo Chuẩn bị của Học sinh ;- SGK Sinh học 9, vở ghi, bút chì, thước….- Đọc trước bài học: Quan sát và lấp mô hình- Ôn lại kiến thức về cấu tạo và cơ chế nhân đôi ADN và bán chất hóa học của gen, cơ chế tổng hợp ARN và Prôtêin- Mỗi HS chuẩn bị viết bài thu hoạch2. Phương pháp: Học theo góc Trực quan Vấn đáp Thảo luận nhóm Hợp tác theo nhóm nhỏ Kĩ thuật khăn trải bàn Thực hành.Mô tả cấu trúc không gian của phân tử ADN Câu hỏi KIỂM TRA BÀI CŨĐÁP ÁNSTT Câu hỏi Trả lời1 Vò trí töông ñoái cuûa maïch nucleotit2+ Chieàu xoaén cuûa hai maïch3 Ñöôøng kính voøng xoaén Chieàu cao voøng xoaén ?4 Soá caëp nucleotit trong chu kyø xoaén5 Caùc loaïi nucleotit naøo lieân keát vôùi nhau thaønh caëp PHIẾU HỌC TẬPQUAN SÁT MÔ HÌNH của phân tử ADNcau truc. mpgXEM PHIMTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến