loading
back to top

Bai 20 Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac _4)

Chia sẻ: hsond@gmail.com | Ngày: 2016-11-06 21:39:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

243
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bai 20 Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac _4)

Bai 20 Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac _4)

Bai 20 Hoat dong kinh te cua con nguoi o hoang mac _4)
Tóm tắt nội dung
Em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của môi trường hoang mạc Quan sát các ảnh dưới đây:Quan sát các ảnh dưới đây:Cho biết thực động vật có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường hoang mạc?SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬTRút ngắn chu kì sinh trưởng, lá biến thành gai hay lá bọc sáp, dày bóng, thân thấp lùn, thân hình chai để dự trữ nước, bộ rễ dài và to, SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT Bò sát sống vùi mình trong cát hoặc hốc đáChịu khát giỏi và đi xa, dự trữ mỡ trong bướu như lạc đàTIẾT 21 Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠCBÀI 20 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC 1. Hoạt động kinh tế:a. Hoạt động kinh tế cổ truyềnChăn nuôi du mụcQUAN SÁT CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY:Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu của các dân tộc sống trong hoang mạc là gì ?Thế nào là du mục ?(đọc thuật ngữ trang 186)Quan sát các ảnh dưới đây: Ngoài chăn nuôi du mục hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào ?Trång trät: trong c¸c èc ®¶o. C©y trång chÝnh: chµ lµ, cam chanh, lóa m¹ch, rau ®Ëu Trồng trọt được...
Nội dung tài liệu
Em hãy cho biết đặc điểm nổi bật của môi trường hoang mạc Quan sát các ảnh dưới đây:Quan sát các ảnh dưới đây:Cho biết thực động vật có đặc điểm gì để thích nghi với môi trường hoang mạc?SỰ THÍCH NGHI CỦA THỰC VẬTRút ngắn chu kì sinh trưởng, lá biến thành gai hay lá bọc sáp, dày bóng, thân thấp lùn, thân hình chai để dự trữ nước, bộ rễ dài và to, SỰ THÍCH NGHI CỦA ĐỘNG VẬT Bò sát sống vùi mình trong cát hoặc hốc đáChịu khát giỏi và đi xa, dự trữ mỡ trong bướu như lạc đàTIẾT 21 Bài 20. HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠCBÀI 20 HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CỦA CON NGƯỜI HOANG MẠC 1. Hoạt động kinh tế:a. Hoạt động kinh tế cổ truyềnChăn nuôi du mụcQUAN SÁT CÁC ẢNH DƯỚI ĐÂY:Hoạt động kinh tế cổ truyền chủ yếu của các dân tộc sống trong hoang mạc là gì ?Thế nào là du mục ?(đọc thuật ngữ trang 186)Quan sát các ảnh dưới đây: Ngoài chăn nuôi du mục hoang mạc còn có hoạt động kinh tế cổ truyền nào ?Trång trät: trong c¸c èc ®¶o. C©y trång chÝnh: chµ lµ, cam chanh, lóa m¹ch, rau ®Ëu Trồng trọt được tiến hành đâu Trồng chủ yếu những cây gì ?Ốc đảo là nơi có nguồn nước ngọt và các điều kiện thích hợp với Sự sinh sống của các sinh vật cũng như con người trong hoang mạc?Tại sao lại trồng trọt được trong ốc đảo ?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến