loading
back to top

bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-16 23:17:25 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài giảng sinh học lớp 9   

242
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng

bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng

bài 19 mối quan hệ giữa gen và tính trạng
Tóm tắt nội dung

Đối với tế bào và cơ thể prôtêin có những chức năng gì.Trả lời Chức năng cấu trúc: là thành phần cấu tạo của tế bào Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất (tạo ra enzim) Chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất (tạo ra hoocmôn) KIỂM TRA MIỆNG2. Tại sao Protêin không thể tự duy trì cấu trúc đặc thù của mình qua các thế hệ tế bào?3. Vì sao tính đặc thù của Prôtêin lại được biểu hiện thành các tính trạng riêng của cơ thể?- Vì Prôtêin không có khả năng tự nhân đôi Vì Prôtêin đảm nhận nhiều chức năng liên quan đến mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể. KIỂM TRA MIỆNGADNADN GEN GEN GENGENNhân tế bàoNhân tế bàoKhuôn mẫu Qui định cấu trúc TÍNH TRẠNG CỦA CƠ THỂTÍNH TRẠNG CỦA CƠ THỂQui định ?? Biểu hiệnPRÔTÊINPRÔTÊINGEN GEN mARN mARNTi 20ế QUAN GI GEN VÀ TÍNH TR NGẠI. Mối quan hệ giữa ARN và protein :Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin. Prôtêin được hình thành Trong nhân tế bào Chất tế bàomARN? Giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau thông qua cấu trúc trung gian nào, vai...

Nội dung tài liệu

Đối với tế bào và cơ thể prôtêin có những chức năng gì.Trả lời Chức năng cấu trúc: là thành phần cấu tạo của tế bào Chức năng xúc tác các quá trình trao đổi chất (tạo ra enzim) Chức năng điều hòa các quá trình trao đổi chất (tạo ra hoocmôn) KIỂM TRA MIỆNG2. Tại sao Protêin không thể tự duy trì cấu trúc đặc thù của mình qua các thế hệ tế bào?3. Vì sao tính đặc thù của Prôtêin lại được biểu hiện thành các tính trạng riêng của cơ thể?- Vì Prôtêin không có khả năng tự nhân đôi Vì Prôtêin đảm nhận nhiều chức năng liên quan đến mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể. KIỂM TRA MIỆNGADNADN GEN GEN GENGENNhân tế bàoNhân tế bàoKhuôn mẫu Qui định cấu trúc TÍNH TRẠNG CỦA CƠ THỂTÍNH TRẠNG CỦA CƠ THỂQui định ?? Biểu hiệnPRÔTÊINPRÔTÊINGEN GEN mARN mARNTi 20ế QUAN GI GEN VÀ TÍNH TR NGẠI. Mối quan hệ giữa ARN và protein :Gen mang thông tin cấu trúc của prôtêin. Prôtêin được hình thành Trong nhân tế bào Chất tế bàomARN? Giữa gen và prôtêin có quan hệ với nhau thông qua cấu trúc trung gian nào, vai trò của cấu trúc đó. mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc protein.Trung gianNghiên cứu thông tin SGK và quan sát hình sau: Chuỗi axit amin được hình thành như thế nào.? Nêu các thành phần tham gia tổng hợp chuỗi axit amin mARN, tARN,riboxom.Ti 20ế QUAN GI GEN VA TÍNH TR NGỐ ẠI. Mối quan hệ giữa ARN và protein :- mARN là dạng trung gian trong mối quan hệ giữa gen và protein, có vai trò truyền đạt thông tin về cấu trúc protein.* Sự hình thành chuỗi axit aminGGXriboâxoâm MET1 loaïi axit amintARNnucleâotitCác axit amin được liệt kê đầy đủ dưới bảng sau:Tên axit amin Viết tắt Tính chấtGlycine GlyKhông phân cực, kỵ nướcAlanine AlaValine ValLeucine LeuIsoleucine IleMethionine MetPhenylalanine PheTryptophan TrpProline Pro Tên axit amin Viết tắt Tính chấtSerine SerPhân cực, ưa nướcThreonine ThrCysteine CysTyrosine TyrAsparagine AsnGlutamine GlnAspartic acid AspTích điện (axit)Glutamic acid GluLysine LysTích điện (bazơ)Arginine ArgHistidine HisMetArgVal TirSerThrGAUXX GU GUXX AX GAUXAUXGGX METPROmARNGAUXX GU GUXX AX GAXAGGXMETPRO CYSmARNAUXGAUXX GU GUXX AX GAXAGGXMETPROCYS PROmARNGGXTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến