loading
back to top

Bài 18 Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại điện tín

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-15 21:31:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bài giảng giáo dục công dân lớp 6   

226
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 18 Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại điện tín

Bài 18 Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại điện tín

Bài 18 Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín điện thoại điện tín
Tóm tắt nội dung

I. Tình huống:Loan và Phượng vào văn phòng nhà trường nhận tờ báo cho lớp và một lá thư gửi Hiền. Trên đường về, Phượng thì thầm:-Chúng mình mở thư xem ai viết gì cho nó đi? Loan ngần ngừ:-Tớ sợ lắm!Phượng mỉm cười:- Sợ gì, mình với Hiền là bạn thân; mình đọc thư của Hiền cũng được chứ sao? Nếu cậu ngại, chúng mình đọc xong sẽ dán lại đưa cho nó-Phượng không thể đọc thư của Hiền- Không đồng với giải pháp của Phượng- Vì: như thế là lừa dối bạn Giải pháp của Phượng là đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínNếu là Loan, em sẽ:-Giải thích để Phượng hiểu: không được đọc thư khi chưa được Hiền đồng ý-Nếu cứ cố tình đọc thì vi phạm pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không được tự bóc thư và đọc thư của người khác-Phượng không thể đọc thư của Hiền- Không đồng với giải pháp của Phượng- Vì: như thế là lừa dối bạn Giải pháp của Phượng là đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại,...

Nội dung tài liệu

I. Tình huống:Loan và Phượng vào văn phòng nhà trường nhận tờ báo cho lớp và một lá thư gửi Hiền. Trên đường về, Phượng thì thầm:-Chúng mình mở thư xem ai viết gì cho nó đi? Loan ngần ngừ:-Tớ sợ lắm!Phượng mỉm cười:- Sợ gì, mình với Hiền là bạn thân; mình đọc thư của Hiền cũng được chứ sao? Nếu cậu ngại, chúng mình đọc xong sẽ dán lại đưa cho nó-Phượng không thể đọc thư của Hiền- Không đồng với giải pháp của Phượng- Vì: như thế là lừa dối bạn Giải pháp của Phượng là đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínNếu là Loan, em sẽ:-Giải thích để Phượng hiểu: không được đọc thư khi chưa được Hiền đồng ý-Nếu cứ cố tình đọc thì vi phạm pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không được tự bóc thư và đọc thư của người khác-Phượng không thể đọc thư của Hiền- Không đồng với giải pháp của Phượng- Vì: như thế là lừa dối bạn Giải pháp của Phượng là đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínNếu là Loan, em sẽ:-Giải thích để Phượng hiểu: không được đọc thư khi chưa được Hiền đồng ý-Nếu cứ cố tình đọc thì vi phạm pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không được tự bóc thư và đọc thư của người khácI. Tình huống: thư được gửi qua đường bưu điện điện thông báo, điện chuyển tiền, điện hoa v.v.. được gửi qua đường bưu điện -Điện tín: Thư tín:- Thư tín: -Điện tín: I. Tình huống: thư được gửi qua đường bưu điện điện thông báo, điện chuyển tiền, điện hoa v.v.. được gửi qua đường bưu điện -Phượng không thể đọc thư của Hiền- Không đồng với giải pháp của Phượng- Vì: như thế là lừa dối bạn Giải pháp của Phượng là đã vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tínNếu là Loan, em sẽ:-Giải thích để Phượng hiểu: không được đọc thư khi chưa được Hiền đồng ý-Nếu cứ cố tình đọc thì vi phạm pháp luật về quyền được đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không được tự bóc thư và đọc thư của người khácI. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Tự thu giữ thư tín, điện tín của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm Em không đồng với những hành vi nào sau đây:1. Nhặt được thư của bạn trong lớp đem trả lại2. Đọc trộm thư của bạn3. Nghe trộm điện thoại của người khác4. Tự thu giữ thư tín của người khác5. Phê bình bạn Hương đọc thư của bạn Lan6. Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết v. v….I. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Tự thu giữ thư tín, điện tín của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm III. Luyện tập:- Hành ộng của quan iều tra là úng hay sai? Vỡ sao? Bài 1: Ông có hành vi vi phạm pháp luật ang trong thời gian iều tra. quan iều tra phong toả tài sản, kiểm soát toàn bộ th tín, iện thoại, iện tín, kiện, phẩm của ông A.I. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Tự thu giữ thư tín, điện tín của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm III. Luyện tập:- Hành ộng của quan iều tra là úng hay sai? Vỡ sao? 1. Ông có hành vi vi phạm pháp luật ang trong thời gian iều tra. quan iều tra phong toả tài sản, kiểm soát toàn bộ th tín, iện thoại, iện tín, kiện, phẩm của ông A.Hành động của cơ quan điều tra là đúng vì:-Theo điều 140, Bộ luật tố tụng Hình sự. Khi cần phải thu thập những tài liệu hoặc đồ vật có liên quan đến vụ án thì có thể khám thư tín, điện thoại, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm Đáp ánI. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm III. Luyện tập:2. Em sẽ làm khi nhặt đư ợc th của ng ời khác?bức th cho ng ờiT cách trả lạiđư ợc nhận th Đáp ánI. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm III. Luyện tập:3. Nếu thấy bạn nghe trộm iện thoại của ng ời khác em sẽ làm ?- Phân tích bạn thấy là hành vi vi phạm pháp luật.- Nhắc nhở bạn không đư ợc hành ộng nh vậy.- Nếu bạn vẫn không nghe có thể nhờ thầy giáo, cô giáo hoặc gia nh cùng phân tích bạn hiểu. Đáp ánI. Tình huống:II. Nội dung bài học1. Quyền của công dân-Đảm bảo an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín Không ai được chiếm đoạt hoặc tự mở thư tín, điện tín2. Những hành vi vi phạm -Đọc trộm thư của bạn-Nghe trộm điện thoại của người khác-Tự thu giữ thư tín, điện tín của người khác-Đọc thư của bạn rồi đi nói lại cho các bạn khác biết 3. Biện pháp xử lí:-Không được nghe trộm điện thoại.-Phạt cảnh cáo-Phạt tiền từ một triệu đến năm triệu đồng-Phạt cải tạo không giam giữ dến một năm III. Luyện tập:4. Làm bài tập a, b, trang 47 bằng cách vẽ bản đồ tư duyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến