loading
back to top

BÀI 16 QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-16 23:22:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án giáo dục công dân lớp 9   

239
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BÀI 16 QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

BÀI 16 QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN

BÀI 16 QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀQUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạtGiúp HS hiểu:- Nội dung và cơ sở của Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.- Biết cách thực hiện Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân.- Tin yêu đối với NN CHXHCN VN; tuyên truyền vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội.B. Nội dung cơ bản:1. Quyền tham gia kiến vào công việc chung của đất nước, của ngành mình, địa phươngmình và cơ quan đơn vị mình.2. Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.3. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.B Tài liệu, phương pháp và phương tiện1. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Hiến pháp 1992, Một số bộ luật, Bảng phụ.2. Phương pháp: tổng hợp kiến thức cũ và thảo luận, giảng giải, phân tích...C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ:TaiLieu.VN Page 1?/ Em hãy...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀQUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạtGiúp HS hiểu:- Nội dung và cơ sở của Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.- Biết cách thực hiện Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân.- Tin yêu đối với NN CHXHCN VN; tuyên truyền vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội.B. Nội dung cơ bản:1. Quyền tham gia kiến vào công việc chung của đất nước, của ngành mình, địa phươngmình và cơ quan đơn vị mình.2. Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.3. Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.B Tài liệu, phương pháp và phương tiện1. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Hiến pháp 1992, Một số bộ luật, Bảng phụ.2. Phương pháp: tổng hợp kiến thức cũ và thảo luận, giảng giải, phân tích...C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ:TaiLieu.VN Page 1?/ Em hãy trình bày khái niệm trách nhiệm pháp lý, cho VD minh hoạ??/ Có mấy loại trách nhiệm pháp lý, Kể tên và trình bày đặc điểm từng loại?- HS trả lời- GV nhận xét và chấm điểm.3. Giới thiệu bài mới: GV dẫn vào bài4. Phát triển chủ đề:HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1: Tìm hiểu phần đặt vấn đề.- GV yêu cầu học sinh tự đọc SGK.- GV đặt câu hỏi.?/ Những quy định trên thể hiện quyền gì của người dân?? Nhà nước quy định những quyền đó làgì??/ Nhà nước ban hành những quy định đó để làm gì?- HS thảo luận để trả lời câu hỏi.- GV nhận xét, bổ sung và chốt lại: Bản chất của NN ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân; do đó nên công dân có quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội.?/ Liên hệ thực tế, Em hãy lấy VD về việc thực hiện quyền này của công dân?- HS trả lời- GV có thể gợi thêm.VD: Bầu cử quốc hội, HĐND; viết thư I. Đặt vấn đề=> Quyền:- Tham gia góp kiến, dự thảo, sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992.- Tham gia bàn bạc và quyết định cáccông việc của xã hội.-> Đây chính là các quyền tham gia quản lý NN và xã hội của công dân.- Quy định đó để xác định quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất nước trên mọi lĩnh vực.TaiLieu.VN Page 2góp ý; gặp cán bộ và trình bày quan điểm; chất vấn đại biểu quốc hội, tố cáo,khiếu nại; học sinh được kiến với các thầy cô giáo về vấn đề học tập như bàn ghế hỏng, điện nước hạn chế...Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài học?/ Theo em, quyền tham gia quản lý NN và quản lý xã hội bao gồm những quyền nhỏ nào? nội dung cụ thể là gì?- HS dựa vào SGK để trả lời- GV nhận xét và chốt ý.Hoạt động 3: Luyện tập củng cố. II. Nội dung bài học:1. Quyền tham gia quả lý Nhà nướcvà quản lý xã hội của công dân.- Quyền tham gia kiến vào công việc chung của đất nước, của ngành mình, địa phương mình và cơ quan đơn vị mình.+ Bàn bạc góp kiến vào chủ trương, chính sách của nhà nước, vàokế hoạch phát triển xã hội.+ Góp kiến dự thảo Hiến pháp, dự thảo luật+ địa phương thì góp vào nội dung, kế hoạch chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh huyện hay xã mình.- Quyền tham gia xây dựng bộ máy nhà nước.+ Góp về hoạt động của bộ máy nhà nước.+ ứng cử, bầu cử+ Tham gia vào các tổ chức đoàn thể (HS tham gia Đoàn, Đội,...)- Quyền giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước.* Bài tập TaiLieu.VN Page 3- GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK. Bài 1: Đáp án: a,c,đ,hBài 2: Đáp án: c* Củng cố:Nhắc lại nội các Quyền tham gia quả lý nhà nước và xã hội của công dân?* Hướng dẫn học tập:- Làm bài 1, vào vở- Chuẩn bị tiếp nội dung bài học để học tiết 2.-----------------------------------------------------------------TaiLieu.VN Page 4GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 16: QUYỀN THAM GIA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀQUẢN LÝ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 2)A. Mục tiêu cần đạtGiúp HS hiểu:- Nội dung và cơ sở của Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân; Quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.- Biết cách thực hiện Quyền tham gia quả lý Nhà nước và quản lý xã hội của công dân.- Tin yêu đối với NN CHXHCN VN; tuyên truyền vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội.B. Nội dung cơ bản:- Các phương thức tham gia quản lý nhà nước và xã hội: trực tiếp và gián tiếp.- nghĩa: Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộc xây dựng và quản lý đất nước.- Trách nhiệm của Nhà nước và công dân.B Tài liệu, phương pháp và phương tiện1. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Hiến pháp 1992, Một số bộ luật, Bảng phụ.2. Phương pháp: tổng hợp kiến thức cũ và thảo luận, giảng giải, phân tích...C. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ:?/ Trình bày hiểu biết của em về quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân?- HS trả lờiTaiLieu.VN Page 5- GV nhận xét và chấm điểm.3. Giới thiệu bài mới: GV dẫn vào bài4. Phát triển chủ đề:HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1: Tìm hiểu nội dungbài học?/ Em hãy cho biết phương thức tham gia quản lý nhà nước của công dân? Cho VD minh hoạ?- HS dựa vào SGK và liên hệ thứctế để trả lời- GV nhận xét.?/ Hãy cho biết nghĩa của quyềntham gia quả lý nhà nước và xã hội của công dân?- HS trả lời- GV phân tích thêm.?/ Theo em, để quyền này được đảm bảo, NN cần có trách nhiệm ntn??/ Công dân có trách nhiệm ntn? Em hãy liên hệ với bản thân là học sinh?Hoạt động 2: Luyện tập. 2. Phương thức thực hiện:- Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việcthuộc về quản lý NN và xã hộiVD: Tham gia bầu cử đại biểu quốc hội, ứng cử vào HĐND....- Gián tiếp: Thông qua đại biểu nhân dân đểhọ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.VD: Góp xây dựng, phát triển kinh tế....3. nghĩa:- Đảm bảo cho công dân quyền làm chủ, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công cuộcxây dựng và quản lý đất nước.- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của NN để đem lại lợi ích cho bản thân và xã hội.4. Trách nhiệm của NN và công dân.a. Nhà nước:- Quy định quyền này trong Hiến pháp và các văn bản luật.- Thanh tra, giám sát việc thực hiện- Giáo dục cán bộ công chức NN về mqh thườngxuyên gắn bó với nhân dân, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thường xuyên tích cực TaiLieu.VN Page 6?/ Theo em, quyền tham gia quản lý NN và quản lý xã hội bao gồm những quyền nhỏ nào? nội dung cụ thể là gì?- HS dựa vào SGK để trả lời- GV nhận xét và chốt ý.Hoạt động 3: Luyện tập củng cố- GV hướng dẫn HS làm bài tập SGK.vào công việc quản lý NN và xã hội. b. Công dân:- Hiểu những nội dung, nghĩa và cách thức tham gia quyền này.- Có thức tích cực tham gia, không ngừngnâng cao phẩm chất đạo đức- HS: tham gia xây dựng trường lớp xanh sạch đẹp; tham gia giữ gìn trật tự an ninh trường lớp.....III. Luyện tậpBài 3: Trực tiếp: a,b,dGián tiếp: c,đ,e* Củng cố:- GV hướng dẫn HS vẽ sơ đồ nội dung bài học.TaiLieu.VN Page 7Quyền tham gia quản lý NN và xã hộiNội dungCách thứcÝ nghĩaTrách nhiệmTham gia xây dựng BMNN và tổ chức xã hộiTham gia bàn bạc công việc chungTham gia giám sát việc thực hiệnTrực tiếp:Gián tiếp:- Đảm bảo quyền làm chủ- Thực hiện mục tiêu: dân giàu nước mạnhNhà nướcCông dânHướng dẫn học tập:- Làm các bài tập SGK.- Chuẩn bị nội dung bài 18: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.-------------------------------------------------------TaiLieu.VN Page 8Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến