loading
back to top

BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-16 23:34:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án giáo dục công dân lớp 9   

898
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA

BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA

BÀI 14 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA
Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạt:Giúp học sinh:- Hiểu lao động là gì, nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội- Biết được các loại hợp đồng lao động- Có tình yêu đối với lao động và tôn trọng người lao động.B. Nội dung cơ bản:- Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.- Luật lao động quy định:+ Quyền và nghĩa vụ của người lao động Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động Hợp đồng lao động Các điều kiện liên quan: bảo hiểm, bảo hộ lao động, bồi thường thiệt hại. C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: thảo luận, vấn đáp, giảng giải.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV, GDCD 9, bộ luật lao động 2002, hiến pháp 1992, Bảng phụD. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.1. Ổn định lớp.2. Kiểm tra bài cũ:?/ Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Lấy VD thực tế minh hoạ?TaiLieu.VN Page 1- HS trả lời- GV nhận xét và chấm điểm3....

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạt:Giúp học sinh:- Hiểu lao động là gì, nghĩa quan trọng của lao động đối với con người và xã hội- Biết được các loại hợp đồng lao động- Có tình yêu đối với lao động và tôn trọng người lao động.B. Nội dung cơ bản:- Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhằm tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội.- Luật lao động quy định:+ Quyền và nghĩa vụ của người lao động Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động Hợp đồng lao động Các điều kiện liên quan: bảo hiểm, bảo hộ lao động, bồi thường thiệt hại. C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: thảo luận, vấn đáp, giảng giải.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV, GDCD 9, bộ luật lao động 2002, hiến pháp 1992, Bảng phụD. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.1. Ổn định lớp.2. Kiểm tra bài cũ:?/ Thế nào là quyền tự do kinh doanh? Lấy VD thực tế minh hoạ?TaiLieu.VN Page 1- HS trả lời- GV nhận xét và chấm điểm3. Bài mới GV dẫn vào bài4. Phát triển chủ đềHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1: Tìm hiểu đặt vấn đề.- Yêu cầu học sinh đọc tình huống.-GV đặt câu hỏi, gợi cho?/ Ông An đã làm việc gì??/ Việc làm của ông An có lợi ích gì??/ Việc làm của ông có đúng mục đích không? Có sai trái gì không? Em có suy nghỉ gì về việc làm của ông?Hoạt động 2: Tìm hiểu sơ lược về luật lao động- GV giới thiệu: ngày 23/6/1994,quốc hội khoá thông qua bộ luật lao động và ngày 2/4/2000, quốc hội khoá thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật lao động. Bộ luật lao động là văn bản pháp lý quan trọng thểchế hoá quan điểm của đảng về lao động GV chốt lại chính- Điều 6: người lao động là người ít nhất đủ 15 tuổi, có khả năng lao động và có giao kết hợp đồng lao động I. Đặt vấn đề- Ông An tập trung thanh niên trong làng mở lớp dậy nghề, hướng dẫn họ sản xuất làm ra sản phẩm lưu niệm bằng gỗ để bán- Giúp các em có tiền đảm bảo cuộc sống hàng ngày và giải quyết khó khănxã hội.- Ông An đã làm một việc rất có nghĩa, tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho mình, cho người khác và cho xã hội.II. Luật lao động- Bộ luật lao động quy định.+ Quyền và nghĩa vụ của người lao động+ Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động+ Hợp đồng lao động+ Các điều kiện liên quan như: bảo hiểm bảo hộ lao động, bồi thường thiệt hạiTaiLieu.VN Page 2Hoạt động 3: Tìm hiểu nội dung bài học?/ Thế nào là lao động?- HS cả lớp trao đổi và trả lời- GV chốt lại* Luyện tập củng cố.GV cho HS làm bài tập 1,2,3- GV cho HS tham gia trò chơi đúng sai để làm bài tập 1,3 GV chốt lại và kết thúc bài học III. Nội dung bài học1. Lao động- Lao động là hoạt động có mục đích của con người nhăm tạo ra của cải vạt chất và các giá trị tinh thần cho xã hội- Lao động là hoạt động chủ yếu, quan trọng nhất của con người,là nhân tố quyết định sự tồn tại phát triển của đất nước và nhân loại.Bài tập 1: Đáp án: b,cBài tập 3: Đáp án: a,b,d* Hướng dẫn học tập- Nắm chắc nội dung bài học- Tiếp tục tìm hiểu luật lao động và chuẩn bị bài tiết 2.------------------------------------------------------------------TaiLieu.VN Page 3GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN (TIẾT 2)Bài 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN(Tiếp)A. Mục tiêu cần đạt:Giúp học sinh:- Hiểu quyền và nghĩa vụ lao động của công dân- Biết được thế nào là một bản hợp đồng lao động, và nó có những nội dung cơ bản nào.- Có tình yêu đối với lao động và tôn trọng người lao động.B. Nội dung cơ bản:- Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề và tìm kiếm việc làm có ích cho xã hội, đem lại thu nhập cho bản thân và gia đình.- Mọi công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình.- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: thảo luận, vấn đáp, giảng giải.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV, GDCD 9, bộ luật lao động 2002, Hiến pháp 1992, Bảng phụD. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.1. Ổn định lớp.2. Kiểm tra bài cũ:TaiLieu.VN Page 4?/ Em hãy trình bày những hiểu biết của em về bộ luật lao động?- HS trả lời- GV nhận xét và chấm điểm3. Bài mới GV yêu cầu học sinh nhắc lại khái niệm lao động để vào bài.4. Phát triển chủ đềHOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động1: Tìm hiểu nội dung bài học?/ Em hãy cho biết, pháp luật quy địnhntn về quyền lao động và nghĩa vụ lao động của công dân?- HS dựa vào sách giáo khoa để trả lời- GV chốt lại để hoàn thiện và đưa ra tình huống:" và là HS phổ thông. Trượt đại học, xin đi làm tại một nhà máy dệt, còn thì tiếp tục đi học nghề trườngtrung cấp. Mẹ cho rằng có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống mình như "- Theo em, mẹ đúng hay sai? Vì sao?- cần làm gì để có thể học nghề?- GV giới thiệu một vài bản hợp đồng 2. Quyền và nghĩa vụ lao động :a. Quyền lao động: Mọi công dân có quyền sử dụng sức lao động của mình để học nghề và tìm kiếm việc làm, lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội, đem lại thu nhập chobản thân và gia đình.b. Nghĩa vụ lao động:- Mọi công dân có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân và gia đình, góp phần tạo ra của cải vật chất và tinhthần cho xã hôi, duy trì sự phát triển của đất nước.* Mẹ sai vì có quyền được lựa chọn học nghề hay đi làm. có thể vừa học vừa làm để có thể vừa đi học vừa tự nuôi sống mình.3. Hợp đồng lao động:a. Khái niệm:- Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều TaiLieu.VN Page 5lao động và phân tích rõ ràng.?/ Em hiểu ntn là hợp đồng lao động??/ Hợp đồng lao động do những ai kí kết, có thể có sự ép buộc không??/ Người lao động và người sử dụng sửdụng lao động cam kết với nhau nhữngvấn đề cơ bản gì?- HS thảo luận cặp nhóm và trả lời- Gv chốt lại?/ Luật lao động quy định ntn đối với trẻ em chưa thành niên?- HS trả lời- GV cho HS liên hệ thực tế: Vẫn còn trường hợp bắt trẻ em nghỉ học để lao động, lợi dụng trẻ em để buôn bán ma tuý, mại dâm....?/ Mỗi công dân cần có trách nhiệm ntn đối với quyền và nghĩa vụ lao động?- Hs trả lời- GV nhận xét và chuyển ý. kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. b. Nguyên tắc: Thoả thuận, tự nguyện và bình đẳng.c. Nội dung:- Công việc phải làm- Thời gian, địa điểm- Tiền lương, phụ cấp- Các điều kiện lao động: bảo hiểm, bảo hộ, phương tiện đi làm....4. Quy đinh của luật lao động đối với trẻ em chưa thành niên:- Cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc- Cám sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại.- Cấm lạm dụng trẻ em, cấm cưỡng bức và ngược đãi người lao động.5. Trách nhiệm của công dân:- Thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ lao động- Tuyền truyền trong cộng đồng về luậtlao động- Phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm luật lao động.III. Bài tập:Bài 1: Đáp án a, b, d, eTaiLieu.VN Page 6Hoạt động 2: Luyện tập.- GV phát phiếu học tập in sẵn bài và3.Mỗi dãy lớp học sẽ làm một bài.- GV nhận xét.- GV đưa ra một số tình huống yêu cầuhọc sinh ứng xử:1. Chị là người HD, lên HN xin làm may một công ty. Chị đã có giấy tạmvằng và tạm trú. Nhưng một hôm chị bị công an đến "hỏi thăm". Anh công an nói rằng chị không có hộ khẩu HN thì không được làm việc HN.- Anh công an nói vậy có đúng không?Chị có được tiếp tục làm việc HN không? Bài 3: Đáp án c, d, e.Anh công an đã sai. Điều 16 Luật lao động 2002: Người lao động có quyền làm việc cho bát kì người sử dụng lao động nào và bất kì nơi nào mà pháp luật không cấm.-> Chị vẫn có quyền tiếp tục làm việc đó.* Hướng dẫn học tập- Học và nắm chắc bài học- Làm các bài tập vào vở- Chuẩn bị bài 12, 13, 14 để kiểm tra viết 45 phút.TaiLieu.VN Page 7Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến