loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (TIẾT 1)

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-16 23:36:19 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: giáo án giáo dục công dân lớp 9   

896
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (TIẾT 1)

BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (TIẾT 1)

BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC (TIẾT 1)Loading...

Tóm tắt nội dung

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰNGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤTNƯỚC (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức:- HS hiểu những định hướng cơ bản của thời kì CNH, HĐH đất nước. Vị trí, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong giai đoạn hiện nay.2. Kĩ năng:- Tự lập trong một số lĩnh vực hoạt động.- xác định mục đích học tập của mình.3. Thái độ:- Xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân và xã hội.- Có thức học tập, rèn luyện để chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.B. Nội dung cơ bản:Mục tiêu:- Chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế tri thức.- Ứng dụng công nghệ mới vào mọi lĩnh vực.- Nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân.C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận và liên hệ.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Tư liệu về CNH, HĐH đất nước.D. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.TaiLieu.VN...

Nội dung tài liệu

GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰNGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤTNƯỚC (TIẾT 1)A. Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức:- HS hiểu những định hướng cơ bản của thời kì CNH, HĐH đất nước. Vị trí, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong giai đoạn hiện nay.2. Kĩ năng:- Tự lập trong một số lĩnh vực hoạt động.- xác định mục đích học tập của mình.3. Thái độ:- Xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân và xã hội.- Có thức học tập, rèn luyện để chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.B. Nội dung cơ bản:Mục tiêu:- Chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế tri thức.- Ứng dụng công nghệ mới vào mọi lĩnh vực.- Nâng cao năng suất lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân.C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận và liên hệ.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Tư liệu về CNH, HĐH đất nước.D. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.TaiLieu.VN Page 11. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ:- GV kiểm tra vở của HS.3. Bài mới: Bác Hồ đã từng nói: Thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người dìu dắt, phụ trách thế hệ thanh niên tương lai. Nước nhà thịnh haysuy, yếu hay mạnh, một phần lớn do các thanh niên... Để thấy rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp cánh mạng, chúng ta học bài hôm nay.4. Phát triển chủ đề: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động1: Tìm hiểu truyện đọcMục tiêu: HS nắm được một số yêu cầu cơ bản của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.Cách tiến hành:- GV cho HS đọc thư của tổng bí thư. Chia HS thành nhóm thảo luận Nhóm 1: Trong thư của đ/c Tổng bí thư nhắc đến nhiệm vụ CM của Đảng đề ra ntn? I.Đặt vấn đề:- ĐH IX của Đảng chỉ ra: Phát huy sức mạnh của dân tộc, tiếp tụcđổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựngvà bảo vệ tổ quốc VN.+ Vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hộicông bằng, dân chủ văn minh+ Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kinh tế kém phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần tạo tiền đề trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.TaiLieu.VN Page 2Nhóm 2: Nêu vai trò, vị trí của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH qua bài phát biểu của đ/c Tổng bí thư.Nhóm 3: Em nhận thức được gì quanội dung thư?- HS thảo luận, lên trình bày.- GV nhận xét và chuyển Hoạt động 2: Tìm hiểu mục tiêu ýnghĩa của CNH, HĐH.Mục tiêu: HS nắm được mục tiêu và nghĩa của CNH, HĐH Cách tiến hành:?/ Mục tiêu của CNH, HĐH là gì?- HS trả lời Vai trò vị trí của thanh niên:+ Đảm đương trách nhiệm của lịch sử mỗi người vươn lên tự rèn luyện.+ Là lực lượng lòng cốt khơi dậy hào khíViệt Nam và tự hào dân tộc.+ Quyết tâm xoá tình trạng nước nghèo và kém phát triển.+ Thực hiện thắng lợi CNH, HĐH đất nước.- Nhận thức:+ Hiểu được nhiệm vụ xây dựng đất nướctrong giai đoạn hiện nay.+ Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH.+ Việc làm của thanh niên nói chung và HS nói riêng.+ Tự mình xác định trách nhiệm cho mình.II. Mục tiêu, nghĩa của CNH, HĐH1. Mục tiêu:- Chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh hậu công nghiệp, xây dựng, phát triển kinh tế tri thức.- ứng dụng công nghệ mới vào mọi lĩnh vực.- Nâng cao năng suất lao động, nâng cao TaiLieu.VN Page 3- GV giải thích thêm định nghĩa CNH, HĐH?/ Sự nghiệp CNH, HĐH có nghĩantn?- GV: CNH, HĐH đất nước vừa là thách thức vừa là cơ hội đối với thanh niên vì họ là lực lượng lòng cốt, là lực lượng xung kích góp phần to lớn vào mục tiêu phấn đấu của toàn dân tộc. Hoạt động 3: Luyện tập, củng cố Mục tiêu: HS làm được bài tập theo yêucầu.Cách tiến hành:GV hướng dẫn HS làm bài tập 1, 2, 3, 4. đời sống vật chất và tinh thần cho toàn dân.2. nghĩa:- Là nhiệm vụ trọng tâm của cả thời kỳ quá độ.- Tạo tiền đề về mọi mặt để phát triển.- Để thực hiện lý tưởng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh.* Bài tập:1: Vì: Tuổi trẻ nhanh nhạy, sáng toạ, tiếp thu nhanh công nghệ hiện đại; nhiều hoài bão, ước mơ.2. Thời chiến tranh: Phan Đình Giót, MạcThị Bưởi...Thời nay: (Bài tập tình huống GDCD 9) Bùi Trọng Quân, Nguyễn Xuân Phương, Nông Quốc Tuấn...4. Không đồng với quan niệm đó.* Hướng dẫn học tập:- Sưu tầm gương thanh niên có chí nghị lực cao.- Tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết 2.------------------------------------------------------------------------TaiLieu.VN Page 4GIÁO ÁN GDCD 9BÀI 11 TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰNGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤTNƯỚC (TIẾT 12)A. Mục tiêu cần đạt:1. Kiến thức:- HS hiểu những định hướng cơ bản của thời kì CNH, HĐH đất nước.- Vị trí, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong giai đoạn hiện nay.2. Kĩ năng:- Tự lập trong một số lĩnh vực hoạt động.- xác định mục đích học tập của mình.3. Thái độ:- Xác định rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm của bản thân và xã hội.- Có thức học tập, rèn luyện để chuẩn bị sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.B. Nội dung cơ bản:Nhiệm vụ của thanh niên:- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, chính trị; có lối sống lành mạnh, rèn luyện kĩ năng phát triển năng lực....C. Phương pháp, tài liệu và phương tiện:1. Phương pháp: Đàm thoại, thảo luận và liên hệ.2. Tài liệu và phương tiện: SGK, SGV GDCD 9, Tư liệu về CNH, HĐH đất nước.D. Tiến trình tổ chức các hoạt động dạy và học.1. Ổn định lớp2. Kiểm tra bài cũ:TaiLieu.VN Page 5?/ Nêu mục tiêu nghĩa của CNH, HĐH đất nước?- HS trả lời- GV nhận xét và chấm điểm3. Bài mới: GV dùng phần kiểm tra bài cũ để dẫn vào bài.4. Phát triển chủ đề:HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠTHoạt động 1: Tìm hiểu nội dung bàihọcMục tiêu: HS nắm được trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐHCách tiến hành:- Gv cho lớp thảo luận.Câu 1: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH, HĐH là gì?Câu 2: Nhiệm vụ của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp CNH, HĐH?Câu 3: Phương hướng phấn đấu của III. Nội dung bài học:1. Nhiệm vụ của thanh niên:- Ra sức học tập văn hoá, khoa học kĩ thuật.- Tu dưỡng đạo đức, chính trị.- Có lối sống lành mạnh- Rèn luyện kĩ năng phát triển năng lực.- Rèn luyện sức khoẻ.- Tham gia lao động sản xuất.- Tham gia hoạt động chính trị xã hội.2. Nhiệm vụ của thanh niên học sinh.- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện.- Xác định lý tưởng đúng đắn- Có kế hoạch học tập, lao độngTaiLieu.VN Page 6lớp và của bản thân em.- HS thảo luận, cử đại diện lên trình bày.- Gv nhận xét và chốt lại nội dung bàihọc.Hoạt động 2: Luyện tập.Mục tiêu: HS làm được bài tập theo yêu cầu.Cách tiến hành:1. Liên hệ thực tế địa phương em, em thấy có thanh niên nào sống buông thả, sa đà, tệ nạn xã hội, quên đi tráchnhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.- HS liên hệ2. Em hãy nêu một tấm gương về HS trong lớp, trường tích cực hoạt động, chăm ngoan học giỏi.3. Bản thân em đã tự xác định lý tưởng, trách nhiệm cho mình chưa?4. Bài tập SGK.Hoạt động 3: Củng cố:Mục tiêu: HS nắm chắc nội dung bài học.Cách tiến hành:?/ Em đồng kiến nào sau đay?a. Trẻ không ăn chơi, già sẽ thiệt thòi.b. "Nước đến chân mới nhảy" cũng 3. Phương hướng phấn đấu:- Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao- Tích cực tham gia các hoạt động tập thể- Xây dựng tập thể vững mạnh, trao đổicùng nhau, giúp nhau tiến bộ.- Cùng với thầy cô giáo phụ trách lớp.IV. Luyện tậpVD: 1. thôn có anh A, 18 tuổi đã lập gia đình. Sau đó do đói nghèo, anh đi làm thuê. Dần dần anh bị nghiện cùng một số người bạn làm, anh đã bị nhiễm HIV và chết khi 27 tuổi, để lại vợ và hai con nhỏ2. thị trấn có anh gia đình giàu có nên được nuông chiều, lớn lên anh thường xuyên nghỉ học, rủ bạn đi đua xe. Giờ đây anh phải ngồi trên xe lăn khi vừa 20 tuổi do một lần đua xe bị mất lái.TaiLieu.VN Page 7chưa muộn.c. Há miệng chờ sung.d. Việc hôm nay chớ để ngày maie. Thấy sóng cả không ngã tay chèo.* Hướng dẫn học tập:- Tự xác định trách nhiệm cho bản thân và tự giác thực hiện.- Chuẩn bị bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.-------------------------------------------------------------TaiLieu.VN Page 8Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến