loading
back to top

Bài 1. chuyển động cơ học

Chia sẻ: 1764433243866827 | Ngày: 2018-07-07 11:27:15 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: chuyển động cơ học   

151
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Bài 1. chuyển động cơ học

Bài 1. chuyển động cơ học

Bài 1. chuyển động cơ học
Tóm tắt nội dung

Bài 1: CHUY NG CỂ Ọ1.1. Có ôtô đang ch trên ng. Câu mô nào sau đây là khôngộ ườ ảđúng?A. tô chuy ng so ng.ể ườB. tô ng yên so ng lái xe.ứ ườC. tô chuy ng so ng lái xe.ể ườD. tô chuy ng so cây bên ng.ể ườĐáp án: C1.2. Ng lái đò đang ng yên trên chi thuy th trôi theo dòng c.ườ ướ Câu mô nào sau đây là đúng?ảA. Ng lái đò ng yên so dòng c.ườ ướB. Ng lái đò chuy ng so dòng c.ườ ướC. Ng lái đò ng yên so sông.ườ ờD. Ng lái đò chuy ng so chi thuy n.ườ ềĐáp án: B1.3. ôtô ch khách đang ch trên ng. Hãy ch rõ ch làm khiộ ườ ốnói:A. tô đang chuy ng.ể B. tô đang ng yên.ứC. Hành khách đang chuy ng.ể D. Hành khách đang ng yên.ứĐáp án: làm làậ ốA. ng.ặ ườB. hành khách.C. hàng cây bên ng.ườD. ôtô1.4. Khi nói trái quay quanhấ Tr ta đã ch nào làm c?ặ Khi nói Tr ng Đông, ng Tây, ta đã ch nào làmặ ậm c?ốĐáp án:Khi nói trái quay quanhấ Tr ta đã ch tr làm làm c. Khiặ ốnói Tr ng Đông, ng Tây, ta đã ch kì trên tráiặ ấđ làm c.ấ ố1.5. đoàn tàu đang ch trên ng ray. Ng lái tàu ng trongộ ườ ườ ồbu ng lái. Ng...

Nội dung tài liệu

Bài 1: CHUY NG CỂ Ọ1.1. Có ôtô đang ch trên ng. Câu mô nào sau đây là khôngộ ườ ảđúng?A. tô chuy ng so ng.ể ườB. tô ng yên so ng lái xe.ứ ườC. tô chuy ng so ng lái xe.ể ườD. tô chuy ng so cây bên ng.ể ườĐáp án: C1.2. Ng lái đò đang ng yên trên chi thuy th trôi theo dòng c.ườ ướ Câu mô nào sau đây là đúng?ảA. Ng lái đò ng yên so dòng c.ườ ướB. Ng lái đò chuy ng so dòng c.ườ ướC. Ng lái đò ng yên so sông.ườ ờD. Ng lái đò chuy ng so chi thuy n.ườ ềĐáp án: B1.3. ôtô ch khách đang ch trên ng. Hãy ch rõ ch làm khiộ ườ ốnói:A. tô đang chuy ng.ể B. tô đang ng yên.ứC. Hành khách đang chuy ng.ể D. Hành khách đang ng yên.ứĐáp án: làm làậ ốA. ng.ặ ườB. hành khách.C. hàng cây bên ng.ườD. ôtô1.4. Khi nói trái quay quanhấ Tr ta đã ch nào làm c?ặ Khi nói Tr ng Đông, ng Tây, ta đã ch nào làmặ ậm c?ốĐáp án:Khi nói trái quay quanhấ Tr ta đã ch tr làm làm c. Khiặ ốnói Tr ng Đông, ng Tây, ta đã ch kì trên tráiặ ấđ làm c.ấ ố1.5. đoàn tàu đang ch trên ng ray. Ng lái tàu ng trongộ ườ ườ ồbu ng lái. Ng soát vé đang đi trên tàu. Cây ven ng và tàuồ ườ ườchuy ng hay ng yên so i:ể ớA. Ng soát vé.ườ B. ng tàu.ườ C. Ng lái tàu.ườĐáp án:A. Chuy ng.ể ộB. Cây ng yên so ng tàu, tàu chuy ng so ng tàu.ố ườ ườC. Cây ven ng chuy ng so ng lái tài, tàu ng yên so iố ườ ườ ớng lái tàu.ườ1.6. Hãy nêu ng qu và tên nh ng chuy ng sau đây:ạ ộA. Chuy ng tinh nhân Trái t.ể ấB. Chuy ng con thoi trong rãnh khung i.ể ửC. Chuy ng ng ném theo ph ng ngang.ể ượ ươ ằĐáp án:A. Qu tròn, chuy ng tròn u.ỹ ềB. Qu th ng, chuy ng th ng.ỹ ẳC. Qu cong, chuy ng cong.ỹ ộ1.7. Nh xét nào sau đây hành khách ng trên đoàn tàu đang ch yậ ạlà không đúng?A. đèn bên ng chuy ng so đoàn tàu.ộ ườ ớB. tàu chuy ng so toa tàu.ầ ớC. Hành khách đang ng trên tàu không chuy ng so tàu.ồ ầD. Ng soát vé đang đi trên tàu chuy ng so tàu.ườ ầĐáp án: B1.8. Khi xét tr ng thái ng yên hay chuy ng t, thì tạ ậđ ch làm cượ ốA. ph là Trái tả B. ph là đang ng yênả ứC. ph là Trái tả D. có th là kì nàoể ậĐáp án: D1.9*. Câu nào sau đây mô chuy ng ng th iả ượ ơt nh bu con thuy đang chuy ng theoừ ọdòng sông, là không đúng?A. ng ng trên thuy và trên th theo bu m.ả ườ ồB. Ng ng trên th theo ph ng cong.ườ ươC. Ng ng trên thuy th th ng ngườ ứD. Ng ng trên th th ng ng.ườ ứĐáp án: A1.10. máy bay chuy ng trên ng băng cánh.ộ ườ iố ớhành khách đang ng trên máy bay thì:ồA. Máy bay đang chuy ngể ộB. Ng phi công đang chuy ngườ ộC. Hành khách đang chuy ngể ộD. Sân bay đang chuy ngể ộĐáp án: D1.11. Khi ng trên gi hai sông ng nhìn xu ng dòng lũứ ướđang ch xi ta th nh ‘trôi” ng i. Hãy gi thích vì sao taả ượ ảcó giác đó?ảĐáp án: lúc đó ta ng ch là dòng c.ầ ướ1.12. Minh và Nam ng quan sát em bé ng trên võng đu đang quayứ ồngang.Minh th kho ng cách em bé tâm đu quay không nên cho ngấ ằem bé ng yên.ứ Nam th trí em bé luôn thay so tâm đu quayấ ớnên cho ng em bé chuy ng. Ai đúng, ai sai. sao?ằ ạĐáp án: hai đúng vì hai ch khác nhau. Minh ch cả ốlà tâm đu quay. Nam ch là khác xung quanh đó.ọ ậ1.13. Long và Vân cùng ng trong khoang tàu th đang n.ồ ếLong nhìn qua bên trái quan sát tàu khác bên nh và nói tàuử ạmình đang ch y. Vân nhìn qua bên ph quan sát tàu và nói ngạ ằtàu mình ng yên.ứAi nói đúng? Vì sao hai ng có nh xét khác nhau?ườ ậĐáp án: hai đúng vì Long ch là tàu đang ch còn Vân ch nả ọv là tàu.ậ ế1.14. Chuy hai ng lái tàu thông minh và qu m:ệ ườ Năm 1935, trênch ng ng gi hai ga En-nhi-c và O-li-san-tra thu cặ ườ ướNga, anh lái tàu Boóc-xép phát hi xa dãy các toa đoàn tàu phíaệ ủtr tu móc i, đang lăn ng phía mình do c. Th làướ ượ ậkh ng khi dãy toa kia băng băng xu ng lao th ng vào đoànủ ẳtàu anh.ủTrong giây phút nguy hi đó, Boóc-xép li hãm tàu mình choể ồtàu ch lùi, nhanh cho khi nhanh ng các toa tàu đang c.ạ ốNh t, anh đã đón dãy toa kia áp sát vào tàu mình cách êm nh ,ờ ẹkhông gì.ị ạEm hãy gi thích khoa cách lý thông minh ng láiả ườtàu Boóc-xép.Đáp án: làm nh là tránh va ch m, khoa là hai có cùngư ậv và cùng chuy ng trên qu thì xem nh hai này đangậ ậđ ng yên so nhau.ứ ớ1.15. Hai tô chuy ng cùng chi và nhanh nh nhau trên ngể ườth ng. Nh xét nào sau đây không đúng khi nói chuy ng haiẳ ủxe?A. Hai xe cùng chi chuy ng so cây ven ngề ườB. Hai xe cùng ng yên so các ng lái xeứ ườC. Xe này chuy ng so xe kiaể ớD. Xe này ng yên so xe kia.ứ ớĐáp án: C1.16. Ch câu đúng: ng yên khi:ộ ứA. trí nó so đi luôn thay iị ổB. Kho ng cách nó ng th ng không iả ườ ổC. Kho ng cách nó đi không iả ổD. trí nó so không iị ổĐáp án: C1.17. Có th em ch bi t, Máy bay th nghi m: Trong các phòng thíể ệnghi khí ng (nghiên chuy ng và tác ng aệ ủkhông khí lên chuy ng), nghiên các hi ng ra cácậ ượ ảmáy bay đang bay, ng ta ra nh ng mô hình máy bay có kích ch tườ ấli hoàn toàn nh th t, th lu ng gió vào mô hình nàyệ ồHãy gi thích vì sao cách làm trên thu qu đúng nh máy bayả ượ ưđang bay.Đáp án: Vì chuy ng khi máy báy đang bay là ta ng ch không khí làmể ọv c. Còn thí nghi thì ta ch máy bay làm nên qu nàyậ ảkhông thay i.ổ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến