loading
back to top

ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE

Chia sẻ: 878181992325392 | Ngày: 2016-10-03 22:03:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học bằng tiếng anh lớp 9    đề thi hóa học lớp 9   

748
Lượt xem
71
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE

ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE

ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE
Tóm tắt nội dung

You can delay, but time will not./. Instructor: Nguyễn Hoài Thương_University of Technology ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE Câu 1: propane molecule contains three carbon atoms, and eight hydrogen atoms. Write the chemical formula and structural formula of propane? Câu 2: Given the following systematic names, write the formula for each compound? a) Potassium iodide. b) Calcium oxide. c) Copper(I) chloride. d) Mercury(II) oxide. e) Iron(III) oxide. f) Sodium hydrogen carbonate. g) Iron(III) nitrate. h) Potassium dihydrogen phosphate. i) Phosphorus pentachloride. Câu 3: Why do we call Ba(NO3)2 barium nitrate, but we call Fe(NO3)2 iron(II) nitrate? Câu 4: Write the atomic symbol () for each of the isotopes described below: a) Number of protons is 27, number of neutrons is 31. b) The isotope of boron with mass number 10. c) Z=12, A=23. d) Atomic number 53, number of neutrons is 79. e) Z=9, number of neutrons is 10. f) Number of protons is 29, mass number is 65. Câu 5: Name and calculate...

Nội dung tài liệu

You can delay, but time will not./. Instructor: Nguyễn Hoài Thương_University of Technology ATOM-CHEMICAL REACTION EXERCISE Câu 1: propane molecule contains three carbon atoms, and eight hydrogen atoms. Write the chemical formula and structural formula of propane? Câu 2: Given the following systematic names, write the formula for each compound? a) Potassium iodide. b) Calcium oxide. c) Copper(I) chloride. d) Mercury(II) oxide. e) Iron(III) oxide. f) Sodium hydrogen carbonate. g) Iron(III) nitrate. h) Potassium dihydrogen phosphate. i) Phosphorus pentachloride. Câu 3: Why do we call Ba(NO3)2 barium nitrate, but we call Fe(NO3)2 iron(II) nitrate? Câu 4: Write the atomic symbol () for each of the isotopes described below: a) Number of protons is 27, number of neutrons is 31. b) The isotope of boron with mass number 10. c) Z=12, A=23. d) Atomic number 53, number of neutrons is 79. e) Z=9, number of neutrons is 10. f) Number of protons is 29, mass number is 65. Câu 5: Name and calculate oxidation number of all elements each of the following compounds: a) Al2(SO4)3. b) CuCl2. c) NaCl. d) K2O. e) NaHSO3. f) BaCO3. g) CuOH. h) NaNO3. Câu 6: Each of the following compounds is incorrectly named. What is wrong with each name, and what is the correct name for each compound? a) FeCl3, iron chloride. b) NO2, nitrogen(IV) oxide. c) CaO, calcium(II) monoxide. AZXYou can delay, but time will not./. Instructor: Nguyễn Hoài Thương_University of Technology d) Al2S3, dialuminum trisulfide. e) FePO4, iron(II) phosphide. Câu 7: Write the balanced formula, complete state of phase with all compounds for each of the following reactions? a) Na(s) H2O(l) b) CaCO3(s) c) KMnO4(s) d) KClO3(s) e) NaNO3(s) f) Fe(OH)3(s) g) K(s) H2O(l) h) Cu(OH)2(s) i) Ca(HCO3)2(l) j) KHCO3(s)  0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0t 0tTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến