loading
back to top

72 cau trac nghiem

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-11-05 17:14:06 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

627
Lượt xem
15
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 72 cau trac nghiem

72 cau trac nghiem

72 cau trac nghiemLoading...

Tóm tắt nội dung
1.Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ?A. Chiến dịch Tây Bắc B. Chiến dịch Trung duC. Chiến dịch Hòa Bình D. Chiến dich Hà -Nam-Ninh2.Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?A. Thái Nguyên B. Hà Nội C. Hà Giang D. Lai Châu3.Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)là gì ?A. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn B. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp MĩC. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giớiD. Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn4.Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)B. Đại hội thống nhất...
Nội dung tài liệu
1.Chiến dịch mà quân ta dành được thắng lợi lớn nhất trong những năm 1951-1953 là chiến dich nào ?A. Chiến dịch Tây Bắc B. Chiến dịch Trung duC. Chiến dịch Hòa Bình D. Chiến dich Hà -Nam-Ninh2.Chánh quân bộ của địch xuất phát từ đâu tiến lên đánh Hòa Bình?A. Thái Nguyên B. Hà Nội C. Hà Giang D. Lai Châu3.Nhiệmm vụ chủ yếu của cách mạng được Chủ Tịch Hồ Chí Minh vạch ra tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (1951)là gì ?A. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,giành thắng lợi hoàn toàn B. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,đánh bại bọn can thiệp MĩC. Tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược,Đánh bại bọn can thiệp Mĩ dành đọc lập thống nhất hoàn toàn, bảo vệ cách mạng thế giớiD. Tiêu diệt bọn thực dân Pháp xâm lược ,giúp nhân dân campuchia tiêu diệt thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi hoàn toàn4.Trong các sự kiện chính trị sau đây,sự kiện nào có tính chất quyết định nhất có tác dụng đưa cuộc kháng chiến tiến lên ?A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (2/1951)B. Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt (3/1951)C. Đại hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)D. Tất cả các sự kiện trên 5. Từ năm 1951 đến 1953, quân ta liên tiếp dành thắng lợi trên mặt trận quân sự, hãy xác định chiến dịch quan trọng nhất trong các chiến dịch sau ?A. Chiến dịch Trung DuB. Chiến dịch Dường số 18C. Chiến dịch Hòa BìnhD. Chiến dich Tây Bắc6.Ai là anh hùng trí thức được biểu dương trong đai hội anh hùng và chiến sĩ thi đua toàn quốc (5/1951)A. Nguyễn Quốc TrịB. Hoàng OanhC. Ngô Gia Khảm D. Trần Đại Nghĩa7.Chiến dịch nào của ta trong kháng chiến chống Pháp đã làm phá sản kế hoạch RơveA. Chiến dịch Việt Bắc thu-đông 1947B. Chiến dịch biên giới thu-đông 1950C. Chiến Dịch Hòa Bình 1951-1952D. Chiến dich Tây Bắc 19528.Chiến dịch nào của ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp làm phá sản hoàn toàn kế hoạch Nava A. Chiến dịch biên giới thu đông 1950B. Chiến ịch biên giới Đông Xuân 1953-1954C. Chiến dịch Hòa Bình ,Tây Bắc ,Thượng Lào (1951-1953)D. Chiến dịch Điện Biên Phủ9.Bước của kế hoạch Nava từ thu đông 1953 và xuân 1954 sẽ giữ vững phòng ngự chiến lược đâu?A. Miền BắcB. Miền Nam C. Cả hai miền Nam –BắcD. Tây Bắc10.Vì sao tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành trung tâm của kế hoạch Nava?A. Điện Biên Phủ có chiến lược quan trọng và cách xa hậu phương của ta B. Điện Biên Phủ được địch chiếm từ lâuC. Điện Biên Phủ được Pháp xây dựng kiên cố D. Câu và đúng11.Đợt tấn công đầu tiên mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ, Quân ta đánh vào đâu ?A. Phân khu trung tâm Phân khu phía BắcC. Phân khu phía Nam D. Phân khu phía Bắc và phía Đông 12.Từ cuối 1953 đến đầu 1954 ta phân tán lực lượng địch ra những vùng nàoA. Lai Châu, Điện Biên Phủ, Sênô, LuôngphabăngB. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, LuôngphabăngC. Điện Biên Phủ, Thà Khẹt Plâycu. LuôngphabăngD. Điện Biên Phủ, Sênô, Plâycu, Sầm Nưa13.Khẩu hiệu mà ta nêu ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là gì ?A. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”B. “Thà hi sinh tất cả để đánh thắng chiến dịch Điện Biên Phủ “C. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”D. Câu và đúng14.Niên đại nào sau đây gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ ?A. 30-3 đến 26-4-1954B. 30-3 đến 24-4-1954C. 01-5 đến 5-7-1954D. Tất cả các niên đại trên 15. Lấy thân mình lấp lỗ châu mai là hành động của anh hùng nào trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ 1954 ?A. Bế Văn Đàn B. Phan Đình GiótC. Tô Vĩnh Diện D. La Văn Cầu16.Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thể hiện trên mặt trận nào A. Chính trị, ngoại giao B. Kinh tế ,văn hóaC. Quân sự D. Chính trị, văn hóa17.Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi được đánh giá như “một mốc lịch sử bằng vàng Dó là câu nói của ai ?A. Võ Nguyên GiápB Hồ Chí MinhC. Phạm Văn ĐồngD. Trường Trinh18.“Chín năm làm môt Điện Biên Nên vành hoa đỏ, nên thiêng sử vàng”Hai câu thơ đó của nhà thơ nào?A. Chế Lan Viên B. Huy Cận C. Tố HữuD. Tế Hanh 19.Các văn bản cuối cùng của hiệp định Giơnevơ về vấn đề Đông Dương được kí kết vào thơi gian nào?A. 12/7/1954B 21/7/1954C. 27/5/1954D. 5/7/195420.Ngày 16-5-1955, gắn với sự kiện lịch sử nào sau đây miền Bắc Việt Nam A. Quân Pháp rút khỏi Hà Nội B. Quân Pháp rút khỏi Hải PhòngC. Quân Pháp rút khỏi Cát BàD. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng 21.Ngày 14-5-1956 chính phủ Pháp gủi cho chủ tịch hội nghị Giơnevơ về Đông Dương bức thông điệp thông báo về vấn đề gì ?A. Quân viễn chinh Pháp miền Nam đã rút hết về nướcB. Quân viễn chinh Pháp miền Bắc đã rút hết về nướcC. Quân viễn chinh Pháp Hà Nội đã rút hết về nướcD. Quân viễn chinh Pháp Hải Phòng đã rút hết về nước22.Sau cuộc kháng chiến chống pháp kết thúc Miền Bắc đã căn bản hoàn thành cuộc cánh mạng nào?A. Cách mạng ruộng đấtB. Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân C. Cách mạng xã hội chủ nghĩa D. Cách mạng xanh trong nông nghiệp 23.Ngô Đình Diệm được Mĩ đưa lên làm thủ tướng miền Nam vào thời gian nào?A. Ngày 10-7-1954B. Ngày 10-8-1954C. Ngày 7-7-1954D. Ngày 7-10-195424.Miền Bắc có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng cả nước ?A. Có vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nướcB. Có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nướcC. Có vai trò to lớn đối với sự phát triển cách mạng cả nước D. Có vai trò tích cực đối với sự phát triển cách mạng cả nước25.Miền bắc tiến hành cải cách ruộng đất vào thời gian nào?A. 1944-1956B. 1953-1957C. 1954-1958D. 1954-196026.Qua đợt cải cách ruộng đất Miền Bắc đã thể hiện triệt để khẩu hiệu nàoA. “tấc đất ,tấc vàng”B. “tăng gia sản xuất nhanh, tăng gia sản xuất nữa”C. “gười cày có ruộng “D. Độc lập dân tộc và ruộng đất dân cày”27.Thắng lợi quan trọng trong công cuộc cải cách ruộng đất Miền Bắc là gì ?A. Đã đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiếnB. Giải phóng toàn bộ nông dân khỏi ách áp bức ,bóc lột của địa chủ phong kiếnC. Đưa nông dan lên địa vị làm chủ nông thôn D. Tất cả đều đúng28.Từ năm 1954 đến 1960 miền Bắc đã làm gì để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội ?A. Cải cách ruông đấtB. Khôi phục kinh tếC. Cải tạo xã hội chủ nghĩaD. Tất cả các việc trên 29.Trong kế hoạch năm lần thử nhất(1961-1965) ,Đảng ta đã có chủ chương gì?A. Lấy nông nghiệp làm trung tâm B. Lấy công nghệp làm trung tâm C. Lấy xây dựng chủ nghĩa xã hội làm trọng tâm D. Lấy thương nghiệp làm trọng tâm 30.“Trong 10 năm qua miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới”. Câu nói đó của ai nói vào thời điểm nào?A. Của Trường Trinh .vào năm 1965B. Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1964C. Của chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1965D. Của Phạm Văn Đồng, vào năm 196431.Đế quốc Mĩ mnở rộng chiến tranh đánh phá miền bắc vào thời gian nào để làm cho miềm bắc phải chuyển hướng xây dựng và phát triển mkinh tế cho phù hợp với diều kiện chiến tranh ?A. Ngày 5/8/1964B. Ngày 7/2/1965C. Ngày 5/8/1965D. Ngày 2/7/196532.Đầu năm 1955 ,khi đã đứng được Miền Nam Việt Nam tập đoàn Ngô Đình Diệm mở chiến dịch nào ?A. “tố cộng “,”diệt cộng trên toàn miền Nam B. “đả thực “,”bài phong “,”diệt công “trên toàn miền Nam C. “tiêu diệt công sản không thương tiếc” trên toàn miền Nam D. “thà bắn lầm còn hơn bỏ sót “trên toàn miền Nam 33.Chính sách nào của Mĩ-Diệm thể hiện chiến lược chiến tranh một phía miền Nam ?A. Phế truất Bảo Đại điều Ngô Đình Diệm làm tổng thống B. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam C. Mở chiến dịch “tố cộng “,”diệt cộng “, thi hành “luật 10.59”,lê ,máy chém khắp miền Nam D. Thực hiện chính sách “đả thực “,”bài phong ”, “diệt công ”34.Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến phong trao Đồng Khởi 1959-1960 là gì “A. Mĩ –Diệm phá Hiệp định giơnevơ ,thực hiện chính sách “tố cộng”,”diệt cộng “.B. Có nghị quyết Hội nghị lần thứ 15 của Đảng về đường lối cách mạng miền NamC. Do chính sách cai trị của Mĩ –Diệm làm cho cách mạng miền Nam bị tổn thất nặng nề D. Câu và đúng35.Kết quả nào dưới đây là kết quả lớn nhất của phong trào “Đồng Khởi” là gì ?. A. Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị của địch 600 xã Nam Bộ, 904 thôn Trung Bộ ,3200 thôn tây Nguyên B. Lực lượng vũ trang được hình thành và phát triển ,lực lượng chính trị được tập hợp đông đảo C. Uỷ ban nhân dân tự quản ,tịch thu ruộng đất của bọn địa chủ chia cho dân cày nghèo D. Sự ra đời của Mặt trận Dân Tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960)36.ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào “Đồng Khởi là gìA. Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ miền Nam B. Làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm C. đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam chuyển từ thế iữ gìn lực lượng sang thế tấn công địch D. Câu và đúng37.Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ III của Đảng họp đâu vào thời gian nào ?A. Chiêm Hóa (Tuyên Quang). Từ 11 đến 19-2-1955B. Tân Trào (Tuyên Quang).từ 10 đến 19-5-1960C. Hà Nội. Từ đến 12-9-160D. Hà Nội. Từ đến 10-10-196038.Đại hội đại biểu lần III của Đảng đã bầu ai làm chủ tịch Đảng và Bí thư thứ nhất?A. Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Trường Trinh lam bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương ĐảngB. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương ĐảngC. Hồ Chí Minh làm chủ tich Đảng, Võ Nguyên Giáp làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương ĐảngD. Hồ Chí Minh làm chủ tịch Đảng, Đỗ Mười làm Bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương Đảng39.“Ba nhất và “Đại Phong là tên phong trào thi dua thực hiện kế hoạch nam lần thứ Miền Bắc trong các nghành ?A. “Ba nhất”:nông nghiệp ;”Đại Phong”:Quân độiB. “Ba nhất”:Quân đội; “Đại phong”:nông nghiệp C. “Ba nhất ”:công nghiệp “Đại Phong ”Thủ công nghiệp D. “Ba nhất”:giáo dục “Đại phong ”:Nông nghiệp 40.Tổng thống nào của Mĩ đề ra chiến lược “chiến tranh đặc biệt miền Nam ?A. Ai xen hao B. Ken nơ đi C. Giôn xơn D. Ru dơ ven 41.Chỗ dụa của “Chiến tranh dặc biệt ”của Mĩ miền Nam l;à gì?A. ấp chiến lược B. Lực lượng ngụy quân, ngụy quyềnC. Lực lượng cố vấn Mĩ D. ấp chiến lược và ngụy quân, ngụy quyền42.Trên mặt trân quân sự chiến thắng nào của ta có tính chất mở màn cho việc đánh bại “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?A. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa)B. Chiến thắng Ba Gia (Quảng Ngãi)C. Chiến thắng Dồng Xoài (Biên Hòa)D. Chiến thắng ấp Bắc (Mĩ Tho )43.Chiến thắng quân sự nào của ta làm phá sản về cơ bản “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?A. Chiến thắng ấp BắcB. Chiến thắng Bình GiãC. Chiến thắng Đồng XoàiD. Chiến thắng Ba Gia 44.Trong cuộc đấu tranh chính trị tiêu biểu nhất trong năm 1963 của đồng bào miền Nam ?A. Cuộc biểu tình của van tăng ni Phật tử Huế (8-5-1963)B. Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Diệm Sài Gòn (11-6-1963)C. Cuộc biểu tình của 70 vạn quân chúng Sài Gòn (16-6-1963)D. Cuộc Đảo chính lật đổ Ngô Đình Diệm (01-11-1963)45.Cả hai miền Nam Bắc đều trong tình trạng có chiến tranh bắt đầu từ năm nàoA. Năm 1965B. Năm 1968C. Năm 1960D. Năm 196946.Chiến thắng có tính chất mở màn cho viêc đánh bại “chiến tranh cục bộ”của Mĩ miền Nam là chiến tranh nào? A. Chiến thắng trong mùa khô 1965-1966B. Chiến thắng trong mùa khô 1966-1967C. Chiến thắng Vạn Tường(1965)D. Chiến thắng tết Mâu Thân (1968)47.Cuộc tổng công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thắng lợi và là bước nhảy vọt lần thứ mấy của cách mạng miền Nam ?A Thắng lơii thứ ba và la bước nhảy vọt thứ hai B. Thắng lợi thứ ba và là bước nảy vọt thứ nhấtC. Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai D. Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai 48.ý nghĩa lớn nhất trong cuộc tổng công kích ,tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là gì ?A. đã làm lung lay chí xâm lược của quân viễn chinh Mĩ, buộc chúng phải tuyên bố phi Mĩ hóa chiến tranh xâm lược B. Buộc Mĩ phải chấm dứt không điều kiện chiến tranh phá hoại miền BắcC. Mĩ phải dến hội nghị Pari để đàm phán với ta D. đây là đòn đánh bất ngờ, làm cho Mĩ không dám đưa quân Mĩ và chư hầu vào miền Nam 49.âm mưu nào dưới đây không nằm trong âm mưu chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất của MĩA. Phá tiềm lực kinh tế, phá công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội miền BắcB. Cứu nguy cho chiến lược “chiến tranh cục bộ miền Nam C. Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam D. Uy hiếp tinh thần, làm lung lay quyết tâm chống Mĩ của nhân dân ta hai miền đất nước50.điểm nào dưới đây nằm trong chương trình của “Viêt Nam hóa “chiến tranh mà Mĩ áp dụng miền Nam Viêt Nam ?A. đưa quân Mĩ ào ạt vào miền Nam để giúp quân ngụy đứng vững trên chiến trường miền NamB. Tăng cường viện trợ quân sự giúp quân đội ngụy tăng số lượng và trang bị để “tự đứng vững “và “tự gánh vác lấy chiến tranh”C. Mở rông chiến tranh phá hoại miền bắc ,tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Lào Campuchia.D. Điểm và đúng51.Thất bại trong chiến lược chiến tranh nào của Mĩ phải chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán với ta hội nghi Pari?A. Trong chiến tranh đặc biệt B. Trong chiến tranh cục bộ C. Trong Viêt Nam hóa chiến tranh D. Trong chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai 52.Trong lúc Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại lần thứ hai miền Bắc, Mĩ đã áp dụng loại hình chiến lược chiến tranh nào miền Nam ?A. Chiến tranh một phíaB. Chiến tranh đặc biệt C. Chiến tranh cục bộ D. Việt Nam hóa chiến tranh 53.Loại hình chiến tranh nào của Mĩ Việt Nam được tiến hành bởi hai đời tổng thốngA. Chiến tranh một phíaB. Chiến tranh đặc biệtC. Chiến tranh cục bộD. Việt Nam hóa chiến tranh54.Quá trình diễn biến của hội nghị Pari gắn với đời tông thống nào của Mĩ ?A. Ken nơ đi, Ních Xơn B. Giôn xơn, Ních Xơn C. Ních Xơn, PhoD. Giôn xơn, Ních xơn, Pho55.Hội nghị Pari diễn ra trong khoảng thời gian nào 5/1968 đến 27/1/1973B. Cuối năm 1969 đến đầu năm 1973C. 12/1972 đến 27/1/1973D. 1970 đến 197356.Để ép ta nhân nhượng, ký một hiệp định do Mĩ đặt ra Nich Xơn đã cho máy bay B52 đánh vào đâu trong 12 ngày đêm năm 1972A. Hà Nội, Nam Định Hà Nội, Hải PhòngC. Hà Nội, Thanh HóaD. Nghệ An, Hà Tĩnh57.Sau khi hiệp định Pari ký kết tình hình miền Nam như thế nào?A Mĩ đã cút nhưng ngụy chưa nhàoB. Cả Mĩ Ngụy đều bị thất bại C. Ta đã dành thắng lợi Tây Nguyên D. Ta kết thúc thắng lợi về quân sự và ngoại giao 58.Sau khi Hiệp dinh Pari được kí kết ,miền Bắcnước ta tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của hậu phương nhue thế nào?A. Đưa vào miền Nam ,Campuchiavà Lào hàng chục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn nhân viên kĩ thuật B. Đưa vào miền Nam hàng trục vạn bộ đội hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn nhân viên kĩ thuật C. Đưa vào Sài Gòn –Gia Địnhhàng trục vạn bộ đội ,hàng vạn thanh niên xung phong ,cán bộ chuyên môn ,nhân viên kĩ thuật D. Đưa vào mỉền Nam ,Campuchiavà Lào các loại vũ khí phương tiện chiến tranh hiện đại nhất59.Thắng lợi nào của quân dân miền Nam trong những năm 1970-1972 buộc Mĩ phải thừa nhận thất bại chiến lược “Viêt Nam “hóa chiến tranh ?A. Cuộc tiến công chiến lược 1972 ,chủ yếu đánh vào Quảng Trị B. Đánh bại cuộc tập kích chiến lược bằng B52 của Mĩ trong 12 ngày đêm Hà Nội và Hải PhòngC. Trong chiến dịch đông xuân 1969-1970D. Tất cả thắng lợi trên 60.Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?A. Chiến thắng Buôn Ma ThuộtB. Chiến thắng Tây NguyênC. Chiến thắng Quảng trị D. Chiến thắng Phước Long và đường số 1461.Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 dã chuyển cuộc tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam ?A. Chiến thắng Phước Long B. Chiến thắng Tây Nguyên C. Chiến thắng Huế -Đà NẵngD. Chiến thắng Quảng Trị 62.Cùng thhời gian với chiến dich Tây Nguyên ta còn mở chiến dịch đánh địch đâu ?A. Phước LongB. Quảng TrịC. Huế Đà Nẵng D. Nha Trang63.Năm đời tổng thống Mĩ thực hiện chiến tranh xâm lược Viêt Nam, đời tổng thống nào ném lấy thất bại cuối cùng, đau đớn nhất?A. Ai Xen HaoB. Giôn XơnC. Ních Xơn D. Pho64.Kết quả nào dưới đây thuộc kết quả của Chiến dich Tây Nguyên ?A. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn trấn giữ Tây Nguyên giải phóng toàn bộ tây Nguyên rộng lớn với 60 vạn dân B. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Buôn Mê Thuột C. Tiêu diệt toàn bộ quân đoàn trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng toàn bộ Playcu, kontumD. Tiêu diệt phần lớn quân đoàn trấn giữ Tây Nguyên và giải phóng diện tích Tây Nguyên với vạn dân 65.ý nghĩa lớn nhất của chiến dich Tây Nguyên ?A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền NamB. Làm cho tinh thàn địch Hoảng hốt, mất khả năng chiến đấu C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới :Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam D. Đó là thănngs lợi lớn nhất oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta 66.ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì ?A. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, rửa sạch nỗi nhục và nỗi đau mất nước hơn một thế kỷB. Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội C. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giớiD. Câu và là nghĩa lớn nhất67.Nguyên nhân nào có tính chất quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chông Mĩ cứu nước ?A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của ĐảngC. Có hậu Phương vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩaD. Sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương68.Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?A Khắc phục hậu quả chiến tranh và phát triển kinh tếB. ổn định tình hình chính trị xã hội miền NamC. Thống nhất nước nhà về mặt Nhà nướcD. Mở rộng quan hệ giao lưu với các nước69.Đại hội lần thứ của Đảng đã khẳng định điều gì?A. Tiếp tục thực hiện đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa đã vạch ra từ đại hội lần thứ IVB. Thực hiện công cuộc đổi mới đất nướcC. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nướcD. Tất cả đều đúng70.Đại hội lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam họp vào thời gian nào?A. 15 đến 18/12/1985B. 10 đến 18/12/1986C. 15 đến 18/12/1986D. 20 đến 25/12/198671.Mục tiêu của ba chương trình kinh tế: lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu, được đề ra trong Đại hội nào của ĐảngA. Đại hội IVB. Đại hội VC. Đại hội VID. Đại hội VII72.Chủ trương đổi mới của Đại hội Đảng lần VI là gì?A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lí trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹB. Thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nướcC. Phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trườngD. Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nướcTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến