loading
back to top

350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2017

Chia sẻ: hoanggam | Ngày: 2016-10-12 08:36:53 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: trắc nghiệm lịch sử lớp 12   

3054
Lượt xem
310
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2017

350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2017

350 câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử ôn thi THPT Quốc gia 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnPHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚICHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG IICâu 1: Tại sao gọi là “Trật tự cực Ianta” ?A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân châu và châu Âu.B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa…C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.D. Tất cả đều đúng.Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)? A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. B. Thành lập tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc. C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận, D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.Câu 3: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự cực Ianta” ?A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnPHẦN LỊCH SỬ THẾ GIỚICHỦ ĐỀ 1: SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CTTG IICâu 1: Tại sao gọi là “Trật tự cực Ianta” ?A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân châu và châu Âu.B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho phe: đế quốc chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa…C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.D. Tất cả đều đúng.Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)? A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật. B. Thành lập tổ chức quốc tế Liên Hợp Quốc. C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các cường quốc thắng trận, D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.Câu 3: Nội dung nào sau đây không có trong “Trật tự cực Ianta” ?A. Trật tự thế giới mới hình thành sau CTTG II.B. Trật tự thế giới mới hình thành sau Hội nghị Ianta.C. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng trong quan hệ quốc tế.D. Liên Xô và Mĩ chuyển từ đối đầu sang đối thoại, hợp tác…Câu 4. Địa danh nào được chọn để đặt trụ sở Liên Hợp Quốc A. Xan Phơranxixcô. B. Niu Ióoc C. Oasinhtơn. D. Caliphoócnia.Câu 5. Ngày thành lập Liên Hiệp Quốc là? A. 24/10/1945, B. 4/10/1946. C. 20/11/1945. D. 27/7/1945.Câu 6. Mọi nghị quyết của Hội đồng bảo an được thông qua vi điều kiện?A. Phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.B. Phải có 2/3 số thành viên đồng ý.C. Phải được tất cả thành viên tán thành.D. Phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc,Câu 7. Quan hệ giữa Hội đồng bảo an và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc là?A. Hội đồng bảo an phục tùng Đại hội đồng.B. Hội đồng bảo an chỉ phục tùng Đại hội đồng trong một số vấn đề quan trọng.C. Hội đồng bảo an không phục tùng Đại hội đồng,Doc24.vnDoc24.vnD. Tất cả các câu trên đều sai.Câu 8. Nhiệm vụ của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc là?A. Giải quyết mọi công việc hành chính của Liên Hiệp Quốc.B. Chịu trách nhiệm chính về duy trì hòa bình và an ninh thế giới,C. Giải quyết kịp thời những việc bức thiết của nhân loại: nạn đói, bệnh tật, nhiễm môi trường.D. Tất cả các nhiệm vụ trên.Câu 9. Thời gian Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc?A. Tháng 1967. B. Tháng 1977,C. Tháng 1987. D. Tháng 1997.CHỦ ĐỀ 2: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAICâu 1. Thế chiến thứ hai đã tàn phá Liên Xô như thế nào? A. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủy B. 77 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủy C. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1700 thành phố, 170000 làng mạc bị thiêu hủy D. 27 tr người chết, 3200 xí nghiệp bị tàn phá, 1710 thành phố, 70000 làng mạc bị thiêu hủyCâu 2: Nguyên nhân trực tiếp đòi hỏi Liên Xô phải bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế trong những năm 1945 1950 là?A. Liên Xô nhanh chóng khôi phục đất nước bị chiến tranh tàn phá. .B. Tiến hành công cuộc xây dựng CNXH đã bị gián đoạn từ năm 1941.C. Xây dựng nền kinh tế mạnh đủ sức cạnh tranh với Mĩ.D. Đưa Liên Xô trở thành cường quốc thế giới.Câu 3: Thành tựu quan trọng nhất mà Liên Xô đạt được sau chiến tranh là? A. Năm 1949, Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử. B. Năm 1957, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. C. Năm 1961, Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công tàu vũ trụ có người lái. D. Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX), sản lượng công nghiệp của Liên Xô chiếm khoảng 20% tổng sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.Câu 4: Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử của Liên Xô và Mi ?Doc24.vnDoc24.vn A. Mở rộng lãnh thổ. B. Duy trì hòa bình an ninh thế giới. C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới. D. Khống chế các nước khác.Câu 5: Vị trí công nghiệp của Liên Xô trên thế gii trong những năm 50-60. nửa đầu những năm 70 của thế kỷ XX?A. Đứng thứ nhất trên thế giới B. Đứng thứ hai trên thế giớiC. Đứng thứ ba trên thế giới D. Đứng thứ tư trên thế giớiCâu 6: Ý đúng nhất về chính sách đối ngoại của Liên Xô sau chiến tranh thế gii thứ hai?A. Hoà bình, trung lậpB. Hoà bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới..C. Tích cực ngăn chặn vũ khí có nguy cơ huỷ diệt loài người.D. Kiên quyết chống lại các chính sách gây chiến cuả MĩCâu 7: Ý đúng nhất về sự kiện đánh dấu chủ nghia xã hội đã vượt ra khỏi phạm vi mộtnước (Liên Xô) và bước đầu trở thành hệ thống thế gii?A. Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân Đông Âu.B. Sự ra đời nước cộng hoà nhân dân Trung HoaC. Sự ra đời nước cộng hoà Ấn ĐộD. Câu và bCâu 8. Ý nghia của những thành tựu cơ bản trong công cuộc xây dựng chủ nghia xã hội ở Liên Xô (1945-1975)?A. Làm đảo lộn chiến lược tòan cầu của MỹB. Thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triểnC. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội: xây dựng và phát triển kinh tế,quốc phòng nâng cao đời sống nhân dânD. Tất cả câu trên đều đúngCâu 9. Chính sách đối ngọai của Liên Xô là?A. Thực hiện chính sách đối ngọai hòa bình.B. Đi đầu và đấu tranh cho nền hòa bình,an ninh thế giới.C. Giúp đỡ, ủng hộ các nước xã hội chủ nghĩa và phong trào cách mạng thế giới.D. Tất cả câu trên đều đúng .Câu 10: (Điền vào chỗ trống của bảng) Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô từ sau chiến tranh thế gii thứ hai đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX?Thời gian Thành tựu1949Doc24.vnDoc24.vn19571961Giữa thập niên 70 (thế kỉ XX)Câu 11: Hoàn thành những mốc thời gian và sự kiện lịch sử chính đã diễn ra ở Liên Xôtheo bảng dưi đây?Thời gian Nội dungTổng thống M.Goocbachốp tuyên bố bắt đầucông cuộc cải tổ về mọi mặt Liên Xô.19/8/1991Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đượcthành lập bao gồm 11 nước.25/12/1991Câu 12: Ý đúng nhất về những thiếu sót và sai lầm cơ bản mà công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu đã phạm phải?A. Rập khuôn một cách giáo điều theo mô hình xây dựng CNXH Liên XôB. Chủ quan, duy ý chí, không tuân theo quy luật khách quan của lịch sửC. Thiếu dân chủ, thiếu công bằng xã hội và vi phạm pháp chế XHCND. Cả A,B,C đều đúngCâu 13: Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN Liên Xô và Đông Âu? A. Đã xây dựng một mô hình CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp …B. Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giớiC. Những sai lầm về chính trị, tha hoá về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạoD. Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước.Câu 14: Hậu quả nghiêm trọng nhất của sự sụp đổ CNXH ở Đông Âu là?A. Chính phủ mới thiết lập các nước Đông Âu quay lại con đường phát triển TBCN, tuyên bố từ bỏ CNXH… B. Chế độ đa nguyên, đa đảng về chính trị được thực hiện các nước Đông Âu C. Nền kinh tế các nước Đông Âu chuyển sang kinh tế thị trường. D. Đổi mới tên nước và ngày Quốc khánh, gọi chung là nước cộng hòa.CHỦ ĐỀ 3: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LATINH SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAICâu 1: Nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa được thành lập ?A. 1/10/1948B. 1/9/1949Doc24.vnDoc24.vnC. 1/10/1949D. 1/11/1949Câu 2: Ý nghia lịch sử của việc thành lập nước CHNDTrung Hoa?A. Đánh dấu CM Trung Quốc đã hoàn thành B. Kết thúc sự nô dịch thống trị của đế quốc phong kiến TS mại bản kéo dài hơn 1000 năm qua C. Tăng cường lực lượng của CNXH trên phạm vi toàn thế giớiD. a, b, đúngCâu 3: Xây dựng CNXH mang màu sắc của Trung Quốc có đặc điểm?A. Kiên trì nguyên tắcB. Lấy kinh tế làm trọng tâmC. Thực hiện cải cách mở cửa xây dựng thành một nước XHCN giàu mạnh, dân chủ, văn minhD. a,b,c đúngCâu 4: Sau thế chiến II Trung Quốc đã?A. Tiếp tục hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dânB. Hoàn thành CM dân tộc dân chủ nhân dânC. Bước đầu tiến lên xây dựng CNXHD. Tiến lên dây dựng chế độ TBCNCâu Tập đoàn Tưởng Gii Thạch âm mưu phát động cuộc nội chiến lần thứ tư vi Đảng cộng sản TQ nhằm mục đích?A. Tiêu diệt ĐCS B. Tiêu diệt phong trào CMTQ C. Xoá bỏ sự ảnh hưởng của Liên Xô TQD. a, đúngCâu 6: Cuộc nội chiến lần thứ tư ở Trung Quốc nổ ra là do?A. Đảng cộng sản phát động.B. Quốc dân Đảng tát động.C. Đế quốc Mĩ giúp đỡ quân Quốc dân Đảng.D. Cả đều đúngCâu 7: Giai đoạn một của nội cuộc chiến (1946-1949) kéo dài từ?A. 20/7/1946 đến 20/7/1947B. 20/7/1946 đến 20/6/1947C. 20/6/1946 đến 20/7/1947D. 20/7/1946 đến 6/1947Câu 8: Đường lối chiến lược của quân giải phóng Trung Quốc trong giai đoạn một là?A. Tiến công tiêu diệt sinh lực địchDoc24.vnDoc24.vnB. Vừa tiến công vừa phòng ngựC. Tiến công nhằm mục đích mở rộng đất đai tiêu diệt sinh lực địch và xây dựng lực lượng mìnhD. Phòng ngự tích cực không giữ đất đai mà chủ yếu nhắm tiêu diệt sinh lực địch xây dựng lực lượng mìnhCâu 9: Sau khi bị thất bại tập đoàn Tuởng Gii Thạch đã chạy ra?A. MĩB. Hồng Công C. Đài Loan D. Hải NamCâu 10: Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập ngày ?A. 9. 1949 B. 1. 10. 1948 C. 1. 10. 1949D. 1.11.1949Câu 11: Nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa thành lập năm 1949 đánh dấu Trung Quốc ?A. Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩaB. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc chủ nhân dân tiến lên Tư bản Chủ Nghĩa:C. Chuẩn bị hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânD. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xây dựng Chủ Nghĩa Xã hộiCâu 12: Trung Quốc bước vào thời kỳ xây dựng Chủ Nghia Xã hội trên cơ sở là đất nước ?A. Tư bản chủ nghĩa tương đối phát triểnB. Tư bản chủ nghĩa kém phát triểnC. Có nền công nghiệp phát triểnD. Cả đều saiCâu 13: Đường lối đối ngoại ở Trung Quốc từ 1949 1959 là ?A. Hòa bình hợp tácB. Thúc đẩy sự phát triển của cách mạng thế giớiC. Ủng hộ và giúp đỡ phong trào giải phóng dân tộcD. Cả đều đúngCâu 14: Kết quả đường lối “Ba ngọn cờ hồng” là ?A. Trung Quốc có một bước phát triển vượt bậcB. Đời sống nhân dân được cải thiệnC. Kinh tế phát triển nhưng đời sống nhân dân vẫn khó khănDoc24.vnDoc24.vnD. Nền kinh tế Trung Quốc bị đảo lộn hỗn lọan đời sống nhân dân vô cùng khó khănCâu 15: “Đại cách mạng văn hóa vô sản” ở Trung Quốc diễn ra trong khoảng thời gian ?A. 1966 đến 1969B. 1966 đến 1969C. 1966 đến 1970D. Cả đều saiCâu 16: Đường lối cải cách mở cửa của Trung Quốc được thực hiện vào năm nào?A. 1976B. 1978C. 1985D. 1986Câu 17: Xây dựng Chủ nghia Xã hội mang màu sắc Trung Quốc vi các đặc điểm?A. Lấy xây dựng kinh tế làm trung tâmB. Lấy cải tổ chính trị làm trung tâmC. Lấy xây dựng kinh tế chính trị làm trung tâmD. Lấy xây dựng văn hóa tư tưởng làm trung tâmCâu 18: Đặc điểm chính sách đối ngoại của Trung Quốc 1979 đến nay là?A. Tiếp tục đường lối đóng cửaB. Duy trì hai đường lối bất lợi cho Trung QuốcC. Mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên thế giớiD. Chỉ mở rộng quan hệ hợp tác với các nước Xã hội chủ nghĩaCâu 19: Nguyên tắc cơ bản của đường lối xây dựng Chủ nghia Xã hội mang màu sắc Trung Quốc là?A. Kiên trì con đường Chủ nghĩa Xã hội kiên trì sự lãnh đạo của Đảng và kiên trì chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Mao Trạch ĐôngB. Kiên trì con đường Chủ nghĩa Xã hộiC. Kiên trì nhân chuyên chính dân chủ nhân dânD. Cả đúngCâu 20: Chính phủ Cộng hòa nhân dân Lào được thành lập ngày ?A. 19 1945B. 23 1945C. 21 10 1945D. 12 10 1945Câu 21: Cách mạng Lào năm 1945 do giai cấp nào lãnh đạo?A. Giai cấp tư sảnB. Giai cấp vô sản lãnh đạo liên kết với Đảng Cộng Sản Đông Dương Doc24.vnDoc24.vnC. Đảng Cộng Sản Đông Dương lãnh đạo D. Tầng lớp trí thức Câu 22: Cách mạng Lào ăm 1945 giành chính quyền từ tay đế quốc nào A. Phát xít Nhật B. Đế quốc Pháp và phong kiến tay sai C. Triều đình phong kiến Lào D. Phát xít Nhật và phong kiến tay sai Câu 23: Đế quốc Pháp đưa quân tái chiếm nước Lào vào khoảng thời gian nào A. 23.9 1945 B. 19 12 1946 C. Tháng 3.1946 D. Tháng 3.1947 Câu 24: Hiệp định ViêngChăn lập lại hòa bình, thực hiện hòa hợp dân tộc ở Lào được ký ?A. 21 1972B. 21 1973C. 25 1973D. 30 1972Câu 25: Lào trở thành thành thành viên chính thức của ASEAN năm?A. 1994B. 1995C. 1996D. 1997Câu 26: Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Campuchia ?A. 10 1945B. 10 1946 C. 1945D. 1946Câu 27: Tháng 6/1952 XiHaNúc tiến hành vận động ngoại giao thường gọi là ?A. Cuộc thập tự chinh của Quốc Vương vì nền độc lập của CampuchiaB. Cuộc đấu tranh đòi Pháp trao trả độc lập cho Campuchia C. Cuộc trường chinh vì nền độc lập của CampuchiaD. a, b, đúngCâu 28: Thực hiện đường lối hòa bình, trung lập không tham gia bất cứ liên minh quân sự hoặc chính trị. Đó là đường lối của?A. Campuchia từ 1954 -1970B. Lào từ 1954 1975Doc24.vnDoc24.vnC. Lào từ 1954 -1975D. Campuchia từ 1954 -1975Câu 29: 1970 dưi sự điều khiển của Mi thế lực tay sai của Mi ở Campuchia tiến hànhđảo chánh lật đổ chính quyền Xihanuc Nhân dân Campuchia đã thành lập?A. Mặt trận dân tộc thống nhất CampuchiaB. Mặt trận cứu nguy dân tộc CampuchiaC. Mặt trận giải phóng dân tộc Campuchia D. Mặt trận tổ quốc CampuchiaCâu 30: Cuộc kháng chiến chống Mi của nhân dân Campuchia kết thúc thắng lợi vào?A. 17/4/1975B. 17/1/1975C. 17/2/1975D. 17/3/1975Câu 31: Từ 1975 -1979 tình hình Campuchia có đặc điểm?A. Chế độ diệt chủng Pôn-Pốt Iêng Xary thống trịB. Campuchia lệ thuộc MĩC. Campuchia đặt dưới sự giám sát của tổ chức Liên Hiệp QuốcD. Đảng nhân dân cách mạng Campuchia nắm quyềnCâu 32: Campuchia trở thành thành viên chính thức của ASEAN vào?A. 1999B. 1997C. 1998D. 2000Câu 33: Nước Cộng hòa In-đô-nê-xia được thành lập ?A. 17/8/1945B. 16/8/1945C. 19/8/1945D. 23/8/1945Câu 34: Ngày nay Xingapo sản xuất những sản phẩm nổi tiếng thế gii là?A. Giàn khoan dầu trên biển, các linh kiện điện tử, thiết bị máy tính điện tửB. Sản phẩm nông nghiệpC. Sản phẩm hàng tiêu dùngD. Dầu mỏCâu 35: Sau thế chiến II Thái Lan chịu ảnh hưởng của ?A. AnhB. PhápC. MĩDoc24.vnDoc24.vnD. TưởngCâu 36: Hoàn cảnh ra đời của khối SEATO?A. Liên minh quân sự chính trị do đấ quốc Mĩ lập sau thất bại của thực dân Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược nước Đông DươngB. Do ý đồ xâm lược của MĩC. Do ý đồ xâm lược của Anh –MĩD. Do ý đồ xâm lược của Tư bản phương tâyCâu 37: Mục đích của Mi thành lập khối quân sự SEATO?A. Nhằm chống lại phong trào giải phóng dân tộc ảnh hưởng của CNXH ngày càng tăng Đông Nam B. Thực hiện chủ nghĩa chống cộngC. Chống lại ảnh hưởng của phong trào hòa bình trên thế giớiD. Liên kết với các nước Đồng Minh của Mĩ.Câu 38: Lí do cụ thể nào liên quan trực tiếp ti việc giải thể khối SEATO (9/1975)?A. Thất bại của ĐQ Mĩ trong chiến tranh xâm lược Việt Nam(1954-1975)B. Các nước thành viên luôn xảy ra sung độtC. Nhân dân ĐNA không đồng tình với sự tồn tại của SEATO D. SEATO không phù hợp với xu thế phát triển của ĐNACâu 39: Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau thế chiến II là gì?A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lậpB. Nhiều nước có tốc độ phát triển khác nhauC. Sự ra đời khối ASEAND. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông EUCâu 40: ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng hợp tác trên linh vực ?A. Kinh tế, chính trịB. Kinh tế, quân sựC. Chính trị quân sựD. Kinh tếCâu 41: Tuyên bố Băng cốc (8/1967) nhằm mục đích gì?A. Các lí do kiaB. Thúc đẩy tăng cường kinh tế tiến bộ xã hội khu vực ĐNAC. Hòa bình ổn định khu vực ĐNAD. Nhằm giúp đỡ nhau trên mọi lĩnh vựcCâu 42 Hiệp ước Ba li (2/1976) nêu ra nguyên tắc cơ bản trong quan hệ các nướ ASEAN làgì ?A. Cả các nguyên tắc kiaB. Cùng nhau tôn trọng chù quyền toàn vẹn lãnh thổDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến