loading
back to top

22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

Chia sẻ: levanmanh | Ngày: 2016-10-17 08:31:13 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: bộ đề thi toán lớp 7   

1100
Lượt xem
27
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7

22 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 7
Tóm tắt nội dung
Tuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN: TOÁN LỚP 7(Đề 1) Câu 1: (3 điểm)Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cáiđứng trước câu trả lời đó.1) Kết quả của phép tính 41125 là: A. 126 B. 128 C. 128 D. 1262) Biết rằng 543x Giá trị của bằng: A. 320 B. 415 C. D. -23) Cho ABC và MNP như hình vẽ Ta có đẳng thức sau: A. góc góc C. góc góc B. góc góc D. góc góc N4) Giá trị của biểu thức5,155,23M là: A. B. C. -6 D. -35) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhauđược tạo thành là: A. B. C. D. 46) Cho hàm số f(x) -2x 1. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. f(-1) B. f(0) C. f(21 D. f(2) 31Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sauDoc24.vn AC MNPTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7a) 564321 b) 7299391320Câu 3: (1,5 điểm) Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tamgiác đó biết rằng cạnh...
Nội dung tài liệu
Tuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IMÔN: TOÁN LỚP 7(Đề 1) Câu 1: (3 điểm)Hãy chọn câu trả lời đúng trong các bài tập sau đây và ghi vào bài làm của mình chữ cáiđứng trước câu trả lời đó.1) Kết quả của phép tính 41125 là: A. 126 B. 128 C. 128 D. 1262) Biết rằng 543x Giá trị của bằng: A. 320 B. 415 C. D. -23) Cho ABC và MNP như hình vẽ Ta có đẳng thức sau: A. góc góc C. góc góc B. góc góc D. góc góc N4) Giá trị của biểu thức5,155,23M là: A. B. C. -6 D. -35) Cho một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhauđược tạo thành là: A. B. C. D. 46) Cho hàm số f(x) -2x 1. Khẳng định nào sau đây là đúng: A. f(-1) B. f(0) C. f(21 D. f(2) 31Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị của các biểu thức sauDoc24.vn AC MNPTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7a) 564321 b) 7299391320Câu 3: (1,5 điểm) Biết độ dài ba cạnh của một tam giác tỉ lệ với 2; 5; 9. Tính độ dài mỗi cạnh của một tamgiác đó biết rằng cạnh nhỏ nhất ngắn hơn cạnh lớn nhất 14m.Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC, có góc 90 0. Tia phân giác BE của góc ABC (ACE ). Trên BC lấyM sao cho BM=BA.a) Chứng minh BEMBEAb) Chứng minh BCEMc) So sánh góc ABC và góc MECCâu 5: (1 điểm)Tìm các số nguyên sao cho biểu thức sau là số nguyên:112nnPĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I.Doc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7MÔN: TOÁN 7.Đề số 2I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM).Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau Câu Kết quả của phép tính: 3221.21 bằng: A..212 B.321. C.521. D.21Câu Cho 4x y và 12 thì giá trị của và là: A. 19, B. 18, C. 28, 16 D. 21, 12 Câu Phân số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: A.83 B.21 C.57 D.310 Câu Hai đại lượng và tỉ lệ thuận với nhau nếu: A. ax B. ax C. ax với 0) D. aCâu 5: Cho hàm số f(x) 3x khi đó f(2) bằng A. B. C. D. 2Câu 6: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong: A.bằng nhau B.Bù nhau C.Kề nhau D. Kề bù.Câu Tam giác ABC có góc A= 30 0, góc B= 70 thì góc bằng: A. 100 B.90 C. 80 D.70 Câu Cho HIK và MNP biết ˆH M ˆI Để HIK MNP theo trường hợp góc cạnh góc thì cần thêm điều kiện nào sau đây: A. HI NP B. IK MN C. HK MP D. HI MNII. TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)Bài 1: Tính (hợp lý nếu có thể) (1,25 điểm) a)832832 b) 318.523133.52Bài Tìm x: (1,25 điểm )Doc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp a) 1021.53x b) 5420xBài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số 2x.Bài 4: (1 điểm) Cho biết mét lưới B40 nặng khoảng kg. Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnhvườn 100 mét thì cần bao nhiêu kg lưới cùng loại.Bài (3 đ)Cho tam giác ABC. Trên tia đối của tia AB lấy sao cho AD=AB, trên tia đối củatia AC lấy điểm sao cho AE AC.a) Chứng minh rằng BE CD.b) Chứng minh: BE // CD.c) Gọi là trung điểm của BE và là trung điểm của CD. Chứng minh: AM=AN. Bài (0,5 đ) Tìm a,b,c biết :cba433221 và –b =15 Đề kiểm tra học kì IDoc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7Môn: Toán lớp 7(Đề số 3)Phần I.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọnphương án đúng(ghi vào bài làm chữ cái đứng trước phương án được lựa chọn)Câu Kết quả của phép tính 31 3.3 2   là: A. 12 B. 12 C. 18 D. 18Câu Giá trị của trong đẳng thức 0,7 1,3 là:A. 0,6 hoặc -0,6 B. hoặc -2 C. D. -2Câu Cho và là hai đại lượng tỉ lệ nghịch và hai cặp giá trị tương ứng của chúng được chotrong bảng -2 10 -4 Giá trị trống trong bảng là: A.-5 B. 0,8 C.-0,8 D.Một kết quả khácCâu 4. Cho hàm số f(x) 1- 4x.Khẳng định nào sau đây là đúng? A.f(-1) -5 B. f(0,5) C.f(-2) D.f(0) Câu 5. Số 36 có căn bậc hai là: A. B. -6 C. và -6 D. 26Câu 6. Khẳng định nào sau đây là đúng? Cho đường thẳng và điểm nằm ngoài d.Số đường thẳng đi qua điểm và vuông gócvới đường thẳng là: A.1 B.2 C.3 D.vô số Câu 7. Cho tam giác ABC có µA 20 0, µ0120B Số đo của µC là:A. 80 0B. 30 0C. 100 D. 40 0Câu 8. Khẳng định nào sau đây là sai? Nếu hai đường thẳng a, vuông góc với nhau tại thì suy ra: A. và cắt nhau B. Mỗi đường thẳng là phân giác của một góc bẹtDoc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp C. là đường trung trực của D. và tạo thành hai cặp góc vuông đối đỉnhPhần II. Tự luận (8 điểm)Câu (2 điểm) Tính nhanh: a) 1124 541 1324 0,5 3641 b) 23 14 75 13 14 57Câu (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi đơn vị sau một nămđược chia bao nhiêu tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau một năm là 225 triệu đồng và tiền lãiđược chia tỉ lệ thuận với số vốn đã góp.Câu (3điểm) Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm sao cho OA= OB. Trên tia Ax lấy điểm C, trên tia By lấy điểm sao cho AC BD.a) Chứng minh: AD BC.b) Gọi là giao điểm AD và BC. Chứng minh: EAC EBD.c) Chứng minh: OE là phân giác của góc xOy.Câu .Tìm các giá trị của x,y thỏa mãn: 201120122 27 10 0x y ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IDoc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7Môn: Toán lớp 7(Đề số 4)Phần I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm)Mỗi câu sau có nêu bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng.Hãy chọnphương án đúng (viết vào bài làm chữ cái đúng trước phương án được lựa chọn)Câu 1: Nếu 9x thì A. 3x B. 3x C. 81x D. 81x Câu 2: Cho 12 49x .Giá trị của là: A. 3x B. 3x C. 27x 27xCâu 3: Khẳng định nào sau đây đúng: A. 882 2 B. 32 63 9    C. 41 12 16   2352 2é ù ë ûCâu Cho hàm số f(x) 4x .Khẳng định nào sau đây đúng A.f(-2) 9; B. f( 12 1; C.f(-1) -5; D.f(0) 0.Câu Công thức nào dưới đây không thể hiện và là hai đại lượng tỉ lệ nghịch A.2x 12 B. 5x; C.xy 8; 2xy Câu 6: Cho đường thẳng m,n,p. Nếu m//n, p thì: A. m//p; B. m p; C. n//p; D. m n.Câu 7: Khẳng định nào sau đây đúng:A. Hai góc bằng nhau thì đối đỉnh.B. Hai góc đối đỉnh thì bù nhau.C. Hai góc đối đỉnh thì phụ nhau.. Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.Câu 8: Cho ABC và MNP biết: µ¶A M µµB N Để ABC MNP theo trường hợp góc –cạnh góc (g-c-g) thì cần thêm yếu tố nào:Doc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp A. AB MN B. AB MP C. AC MN D. BC MP .Phần II. Tự luận (8 điểm)Câu (2 điểm): Thực hiện phép tính:a) 17 3:4 4    b) 2 27 115 .45 45 Câu (2 điểm): Một ôtô chạy từ đến với vận tốc 40km/h hết giờ 20 phút.Hỏi chiếc ôtô đó chạytừ đến với vận tốc 50km/h hết bao nhiêu thời gian?Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có µA 90 và AB AC.Gọi là trung điểm của BC a) Chứng minh AKB AKC và AK BC b) Từ vẽ đường thẳng vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.Chứng minhEC // AK. c) Tính góc BECBài (1 điểm): Cho 2a= 5b= .Tìm giá trị của biểu thức 2a ca c  Doc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp 7ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ (TOÁN 7)(Thời gian làm bài: 60 phút)(Đề số 5)I. Trắc nghiệm (2đ)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng1) Cho 10, 75 14x Giá trị của bằng A. B. -1 C. 1,5 D. -22) Hệ thức sau là đúng: 3 52 23 62 2.3 .3 .3 3.3 .3 3A BC D  3) Cho hàm số 22 2y x ;Tính 12f   có kết quả là A.0 B. 12 C. 12 D. 324) Công thức nào dưới đây thể hiện và là đại lượng tỉ lệ nghịch A.y B. ax C. 1xy D. 5) Cho ABC MNQ biết AB 5cm. Cạnh có độ dài 5cm của MNQ là A. Cạnh MN B. Cạnh NQ C. Cạnh MQ D. Không có cạnh nào6) Cho một đường thẳng cắt đường thẳng song song. Khi đó số cặp góc đồng vị bằng nhauđược tạo thành là A. B. C. D. 57) Kết quả của biểu thức 4.8 7    là A.34 B. 14 C. 14 D.-38, Cho tam giác MNQ có 0ˆˆ60 40N Q .Hai tia phân giác của ˆN và ˆQ cắt nhau K. Số đogóc NKQ làDoc24.vnTuyển tập 22 đề thi học kì môn Toán lớp A.50 B.90 C.100 D.130 0II. Tự luận (8đ)Câu (2đ) :a, Tìm biết 34 20x b, 7x Câu (2đ) Đồ thị hàm số y=ax là đường thẳng đi qua (-2; 1)a) Hãy xác định hệ số ab) Tìm tọa độ của các điểm B, đều thuộc đồ thị của hàm số trên, biết hoành độ của là4, tung độ của là 3Câu (1đ): Tìm các số nguyên sao cho biểu thức sau có giá trị nguyên 21nAnCâu (3đ) Cho góc nhọn xOy. Lấy là một điểm nằm trên tia phân giác Ot của góc xOy. KẻOx(Q Ox)MQ ; )MH Oy Oy a) Chứng minh MQ MHb) Nối QH cắt Ot G. Chứng minh GQ GHc) Chứng minh QH OMDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến