loading
back to top

10 đề luyện thi Học Sinh Giỏi

Chia sẻ: loveyouvery | Ngày: 2016-08-03 11:07:38 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 5   

499
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. 10 đề luyện thi Học Sinh Giỏi

10 đề luyện thi Học Sinh Giỏi

10 đề luyện thi Học Sinh GiỏiLoading...

Tóm tắt nội dung

10 ĐỀ LUYỆN HSG TOÁN LỚP (P3)ĐỀ SỐ 1Bài 1: Cho các dãy phân sô: 20072006 20082007 ,20092008 ,20102009a. Hãy viết tiếp số hạng thứ vào dãy số trên theo đúng quy luật.b. Chứng tỏ rằng dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần.Bài 2: Để ủng hộ các bạn học sinh miền núi bị ảnh hưởng của cơn bão số vừaqua bạn An mang đi quyển, Bông đem đi quyển, do hai bạn mang đủ vở cho cả babạn góp nên Dũng chỉ trả hết 24.000đ cho An và Bông hỏi mỗi bạn nhận được baonhiêu tiền? Biết vở giá như nhau và số vở ủng hộ của mỗi bạn hư nhau.Bài 3. Để đánh số trang của quyển sách người ta phải dùng số chữ số bằng đúng2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Bài 4: Cho hiệu:(1 ...................48 49)- ..................x 47 49Hỏi ch số tận cùng của hiệu là ch số mấy.Bài 5. cho hình chữ nhật abcd. MD 31 ad NC 31 BC. P; lấy bất kỳ trên ABvà CD.PQ cắt MN tại so sánh OP với OQ.ĐỀ SỐ 2Bài 1: Tìm a,b để a459b khi chia cho 2,5 và đều dư 1.Bài 2: Tìm số hạng thứ 100 của dẫy 5, 10, 17, 26, Bài 3:...

Nội dung tài liệu

10 ĐỀ LUYỆN HSG TOÁN LỚP (P3)ĐỀ SỐ 1Bài 1: Cho các dãy phân sô: 20072006 20082007 ,20092008 ,20102009a. Hãy viết tiếp số hạng thứ vào dãy số trên theo đúng quy luật.b. Chứng tỏ rằng dãy trên là một dãy xếp theo thứ tự tăng dần.Bài 2: Để ủng hộ các bạn học sinh miền núi bị ảnh hưởng của cơn bão số vừaqua bạn An mang đi quyển, Bông đem đi quyển, do hai bạn mang đủ vở cho cả babạn góp nên Dũng chỉ trả hết 24.000đ cho An và Bông hỏi mỗi bạn nhận được baonhiêu tiền? Biết vở giá như nhau và số vở ủng hộ của mỗi bạn hư nhau.Bài 3. Để đánh số trang của quyển sách người ta phải dùng số chữ số bằng đúng2 lần số trang sách. Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang? Bài 4: Cho hiệu:(1 ...................48 49)- ..................x 47 49Hỏi ch số tận cùng của hiệu là ch số mấy.Bài 5. cho hình chữ nhật abcd. MD 31 ad NC 31 BC. P; lấy bất kỳ trên ABvà CD.PQ cắt MN tại so sánh OP với OQ.ĐỀ SỐ 2Bài 1: Tìm a,b để a459b khi chia cho 2,5 và đều dư 1.Bài 2: Tìm số hạng thứ 100 của dẫy 5, 10, 17, 26, Bài 3: Cho số: 17 17 17 ..... 17 gồm 100 số 17 13 13 13 ......x 13 gồm 100 số 13)Không làm phép tính hãy cho biết A,B có chia hết cho 10 không, cho 5không cho không? Giải thích.Bài 4: Tuổi con hiện nay 41 tuổi mẹ trước đây năm. Sau năm nữa thì tuổicon lúc đó bằng 52 tuổi mẹ bây giờ. Hỏi mẹ bây giờ bao nhiêu tuổi? Bài 5: Trường em có số học sinh trai bằng số học sinh gái. Trong học kỳ trườngnhận thêm 15 em gái và em trai. Nếu số học sinh gái chiếm 51% tổng số học sinhhỏi đầu năm trường có bao nhiêu học sinh trai, và bao nhiêu học sinh gái? Bài 6: Cho tam giác ABC có MC 41 BC BK là đường cao, ABC, MH đường AMC có AC làm đáy.So sánh độ dài BK và MH.ĐỀ SỐ 3Bài 1: Tìm x: 31 92 72 252Bài 2: Số 123456789101112... được viết bằng các số tự nhiên liên tiếp. hỏi hỏichữ số 2009 của số là chữ số nào?Bài 3: Một lớp học, nếu xếp mỗi bàn em thì còn em chưa có chổ ngồi. nếu xếpmỗi bàn em thì còn thừa bàn hỏi lớp có bao nhiêu học sinh, bao nhiêu bàn.Bài 4: Một người bán cam cho người người thứ nhất mua 31 số cam và 10 quả,người thứ hai mua 115 số cam còn lại và 10 quả, người thứ mua 50 quả thì vừa hết.Hỏi người ấy bán bao nhiêu quả cam.Bài 5: Lớp 5A có một số bạn tham gia đội học sinh giỏi. Nếu được tham gia thêm2 em thì học sinh giỏi bằng 41 học sinh cả lớp số học sinh còn lại nhiều hơn 21 họcsinh cả lớp là Bài 6: Cho tam giác ABC có BC 117cm. cách là 39cm nối với trên ADlấy sao cho EA ED.EH là đường cao của tam giác BECa. So sánh tam giác AEC và S AEBb. Tính EH biết S ABC 585 cm 2ĐỀ SỐ 4Bài 1: a. Kết quả của dãy tính sau tận cùng là chử số nào? 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009b. Tính nhanh: 1978 1979 1980 21 19581980 1979 1978 1979´ +´ ´Bài 2: Cho ab ba 132 và Tìm số ab Bài 3: cho phân số 1817 hãy tìm số tự nhiên sao cho khi bớt tử số đi đơn vị thìđược phân số mốc có giá trị bằng 43Bài 4: Mẹ cho An, Bình, Chi mỗi em một số táo bằng nhau. Bình đã ăn hết 19 quả,Chi ăn hết 17 quả. Như vậy số táo còn lại của Bình, Chi chỉ bằng 51 số táo của An hỏimỗi em có bao nhiêu quả táo?Bài 5: Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB. Hai đường chéo AC, BD cắt nhau tạiO. Tính diện tích hình thang đó.Biết S AOB 35 cm và S BOC 30cm ĐỀ SỐ 5Bài 1: a, Không tính tổng hãy cho biết tổng sau có chia hết cho không? Tại sao?19 25 32 46 58b, Tìm số abc biết abc15 abc 101Bài 2: a, Tính nhanh kết quả có trình bày rõ các bước:7, 57, 2, 86 644 12 20...220´ ´+ +b. Tổng của số bị trừ số trừ và hiệu là 150 hiệu băng 21 số trừ. Tìm phéptrừ đó.Bài 3: Ba lớp trồng được 139 cây. Lớp 5A Và 5B trồng nhiều hơn lớp 5C 57 cây.Số lớp 5A trồng được bằng 43 số cây 5B. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây. Bài 4: Một giá sách có ngăn. Số sách ngăn trên gấp lần số sách ngăn dướinếu chuyển quyển sách từ ngăn dưới lên ngăn trên thì số sách ngăn trên sẽ gấp 4lần số sách ngăn dưới.Tính số sách của mỗi ngăn lúc đầu? Bài 5: Cho hình thang ABCD đáy AB 21 CD; diện tích ABCD 105m a, Tính S ABDb, đường chéo AC cắt BD tại so sánh OA và BCĐỀ SỐ 6Bài a, Tìm 10 số lẽ liên tiếp để có tổng bằng 120b, tính nhanh 372,463 999 372,463Bài a, so sánh 1713 và 1517b, Tìm số a,b biết 4; Bài 3: Một trường học nhận về một số cây đợt lớp trồng được 51 số cây nhậnvề đợt lớp nhận được 61 số cây còn lại sau đợt 1. Đợt lớp trồng được 41 sốcây còn lại sau đợt hai. Đợt ba số cây còn lại là 175 cây. Hỏi trường đó nhận về đượcmấy cây.Bài An hùng mua sách. Hùng mua hết 73 số tiền của mình, An mua hết 53 sốtiền của mình, thì số tiền còn lại của hai bằng nhau. Tính số tiền lúc đầu của mỗi bạnbiết rằng tổng số tiền của hai bạn lúc đầu là 34.000 đồng.Bài5 Cho tam giác ABC trên BC lấy BD 21 trên AD lấy AM ME EF FD a. Tìm trên hình vẽ có mấy tam giáccó diện tích bằng nhau.b. Cho S BDC 8cm tính diện tích các tam giác. AMC và S BFCc, Kéo dài BE cắt AC tại so sánh AN với NC.ĐỀ SỐ 7Bài a, Không quy định đồng tử, mẫu hãy so sánh hai phân số: 2713 ;157b, Tính nhanh 1989 1999 151998 1989 1974´ -+ +Bài 2: a, Tìm các chử số a,b để số ba15 chia hết cho và 3. Chia hết cho 5b, không thực hiện phép tính em hãy cho biết tích sau có chia hết cho không vìsao? 15 11 14 Bài 3: Trung bình cộng 10 số chẳn liên tiếp là 1997. Tìm số lớn nhất trong 10 số đó.Bài Cho phân số ba khi rút gọn phân số ba ta được phân số 54 Nếu đem tử số củaphân số đã cho cộng với 28 và giữ nguyên mẫu số, ta được phân số sau khi rút gọn là3424. Tìm phân số ba .Bài 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 585cm BD 31 BC, AE EDa, So sánh S ABE và S AECkéo dài BE cắt AC tại so sánh AN với NC.ĐỀ SỐ 8Bài 1: A. Tính nhanh kết quả dẫy số sau:A 31 61 121 241 481b, Không tính tổng hãy cho biết tổng sau có chia hết cho không?Bài 2: Tính nhanh 10001 100013 100025 100037 ........ 100087b, 1999 1999 1999 2Bài 3: Ba bạn Văn, Nguyên, Cần có tất cả 100.000 đồng biết Nguyên có nhiềuhơn Văn 5.000 đồng nhưng lại ít hơn hai lần của Cần là 10.000 đồng tính số tiền củamỗi bạnBài 4: Mẹ sinh con năm mẹ 25 tuổi đến năm 2000 tuổi con bằng 61 tuổi mẹ .Hỏi mẹ sinh con năm nào?Bài 5: Cho tam giác ABC như hình vẽ BH HC; AM MN NHa, Hãy ghi các tam giác có chung đỉnh và tính diện tích các hình đó biết BNC= 120cmb, Kéo dài BN cắt AC tại hỏi có phải điểm chính giữa AC không? tại sao?ĐỀ SỐ 9Bài 1: Tính nhanh a, 193 412 11015 2412b, 12 1020 24 22 16´ ´´ ´Bài 2: Giải thích tại sao abcabc luôn chia hết cho cho 1001 và cũng luôn chia hếtcho 7, 11, và 13Bài 3: Tổng của số tự nhiên và số thập phân là 41,17. Khi đặt tính dọc để cộngmột bạn quên mất dấu phẩy số thập phân và cộng như số tự nhiên và nên đã có kếtkết quả là 553. Tìm số tự nhiên và số thập phân đã cho.Bài Một bạn mua khăn bàn và khăn tay. BAn đưa một tờ 20.000 thối lại3000 đồng. bạn nói ngay cô bán hàng tính tiền nhầm. Em giải thích vì sao giá tiềncủa cái khăn là số tự nhiên đồng).Bài 5: Cho hình thang ABCD đáy nhỏ AB bằng 31 đáy lơn CD. Diện tích hìnhthang bằng 160m a, Tính S ABDb. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại so sánh AC với AOĐỀ SỐ 10Bài a, Cho tích 1x ... 28 29 30Tích trên tận cùng là chữ số mấy? có mấy chữ số như vậyb, Tìm số tự nhiên biết rằng khi bỏ đi chử số hàng đơn vị thì số đó giảm đi14 lần. Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng những số có dạng sau luôn chia hết cho 11 abcabcaaaaBài 3: Trong một buổi tham quan số học sinh nhiều hơn số giáo viên hướngdẫn tham quan là 60 người. Nếu giảm đi một nữa số giáo viên hướng dẫn thì số họcsinh gấp 32 lần số giáo viên. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu học sinh bao nhiêu giáo viên? Bài 4: Tìm phân số nm biết 1188 và 198 rồi rút gọn phân số đó.Bài 5: cho hình thang ABCD có AB 48 cm CD 96 cm AH 21cma. Tính diện tích hình thang.b. Cho biết EH 32 AHTừ kẻ BQ song song với DCTính QP biết AB PQ 280 cm 2Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến