Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

tài liệu ôn thi thpt quốc gia năm 2016 môn vật lý hay

045632f57b6eca7727193343256c2761
Gửi bởi: administrator vào ngày 2016-02-24 00:10:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 563 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: 13/8/2013 Ngày dạy: 14/8/2013 Tiết 1: CHƯƠNG I.DAO ĐỘNG CƠ §1.DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Tiết 1) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Về kiến thức - Nêu được định nghĩa của dao động, dao động tuần hoàn, dao động điều hòa - Viết được biểu thức của phương trình của dao động điều hòa giải thích được các đại lượng trong phương trình - Nêu được dao động điều hòa và chuyển động tròn đều.2.Về kĩ năng - Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật lý 12.3.Về thái độ - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Chuẩn bị một con lắc lò xo treo thẳng đứng - Chuẩn bị các hình vẽ về con lắc lò xo nằm ngang.III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ (5 phút) 3.Bài mới * Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Dao động cơ (10 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Lấy ví dụ về dao động trong thực tế mà hs có thể thấy từ đó yêu cầu hs định nghĩa dao động cơ.- Lấy một con lắc đơn cho dao động và chỉ cho hs dao động như vậy là dao động tuần hoàn - Dao động tuần hoàn là gì? - Kết luận - Theo gợi ý của GV định nghĩa dao động cơ.- Quan sát và trả lời câu hỏi của GV - Đình nghĩa dao động tuần hòan (SGK) - Ghi tong kết của GV I.Dao động cơ 1.Thế nào là dao động cơ? Dao động cơ là chuyển động là chuyển động qua lại quanh một vị trí đặc biệt gọi là vị trí cân bằng.2.Dao động tuần hoàn - Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ (vị trí cũ và hướng cũ) sau những khoảng thời gian bằng nhau.- Dao động tuần hoàn đơn giản nhất là dao động điều hòa Hoạt động 2: Phương trình của dao động điều hòa (25 phút) - Vẽ hình minh họa ví dụ - Yêu cầu hs xác định góc MOP sau khoảng thời gian t.- Yêu cầu hs viết phương trình hình chiếu của OM lên x - Đặt OM = A yêu cầu hs viết lại biểu thức - Nhận xét tính chất của hàm cosin - Rút ra P dao động điều hòa - Yêu cầu hs định nghĩa dựa vào phương trình - Giới thiệu phương trình dao động điều hòa - Giải thích các đại lượng ¬+ A + (ωt + φ) + φ - Nhấn mạnh hai chú ý của dao động liên hệ với bài sau.- Tổng kết - Quan sát - M có tọa độ góc φ + ωt - Hàm cosin là hàm điều hòa - Tiếp thu - Định nghĩa (SGK) -Tiếp thu và chuẩn bị trả lời các câu hỏi cuảt GV - Phân tích ví dụ để cùng GV rút ra các chú ý về quỹ đạo dao động và cách tính pha cho dao động điều hòa - Ghi vào vở II.Phương trình của dao động điều hòa 1.Ví dụ - Giả sử M chuyển động theo chiều dương vận tốc góc là ω, P là hình chiếu của M lên Ox.Tại t = 0, M có tọa độ góc φ Sau t, M có tọa độ góc φ + ωt Khi đó: - Đặt A = OM ta có: Trong đó A, ω, φ là hằng số - Do hàm cosin là hàm điều hòa nên điểm P được gọi là dao động điều hòa 2.Định nghĩa Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm cosin (hay sin) của thời gian.3.Phương trình - Phương trình x = A cos(ωt + φ) gọi là phương trình của dao động điều hòa * A là biên độ dao động, là li độ cực đại của vật.A > 0.* (ωt + φ) là pha của dao động tại thời điểm t * φ là pha ban đầu tại t = 0 (φ < 0, φ>0, φ = 0) 4.Chú ý a) Điểm P dao động điều hòa trên một đoạn thẳng luôn luôn có thể coi là hình chiếu của điểm M chuyển động tròn đều lên đường kính là đoạn thẳng đó.b) Ta quy ước chọn trục x làm gốc để tính pha của dao động và chiều tăng của pha tương ứng với chiều tăng của góc MOP trong chuyển động tròn đều.IV.CỦNG CỐ VÀ BTVN (5 phút) 1.Chọn câu sai A.Hình chiếu của một chuyển động tròn đều lên đường kính là dao động điều hòa.B.Biên độ của dao động là li độ lớn nhất của vật dao động và có giá trị âm C.Biên độ của dao động là li độ lớn nhất của vật dao động và có giá trị dương D.Pha ban đầu của dao động là pha của dao động lúc t = 0 V.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………...…………………...…...……... Ngày soạn: 14/8/2013 Ngày dạy: 16/8/2013 Tiết 2: §1.DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (Tiết 2) I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Về kiến thức - Nắm được công thức liên hệ giữa tần số góc, chu kì và tần số.- Nắm được công thức của vận tốc và gia tốc của vật dao động điều hòa.2.Về kĩ năng - Vẽ được đồ thị của li độ theo thời gian với pha ban đầu bằng không - Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật lý 12.3.Về thái độ - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Chuẩn bị một con lắc lò xo treo thẳng đứng - Chuẩn bị các hình vẽ về con lắc lò xo.III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ (5phút) 3.Bài mới * Vào bài - Tiết trước ta nghiên cứu xong phương trình dao động điều hòa là dạng cosin, hôm nay ta sẽ tìm hiểu tiếp về phương trình vận tốc và gia tốc của nó như thế nào? * Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa (15phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Giới thiệu cho hs nắm được thế nào là dao động tòn phần.- Yêu cầu hs nhắc lại cách định nghĩa chu kì và tần số của chuyển động tròn? - Liên hệ dắt hs đi đến định nghĩa chu kì và tần số, tần số góc của dao động điều hòa.- Nhận xét chung - Tiếp thu - Nhắc lại kiến thức lớp 10: “chu kì là khoảng thời gian vật chuyển động 1 vòng” “Tần số là số vòng chuyển động trong 1 giây” - Theo gợi ý của GV phát biểu định nghĩa của các đại lượng cần tìm hiểu - Ghi nhận xét của GV III.Chu kì, tần số, tần số góc của dao động điều hòa 1.Chu kì và tần số Khi vật trở về vị trí cũ hướng cũ thì ta nói vật thực hiện 1 dao động toàn phần.* Chu kì (T): của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện một dao động toàn phần.Đơn vị là s * Tần số (f): của dao động điều hòa là số dao động tuần hoàn thực hiện trong một s.Đơn vị là 1/s hoặc Hz.2.Tần số góc Trong dao động điều hòa ω được gọi là tần số góc.Giữa tần số góc, chu kì và tần số có mối liên hệ: Hoạt động 2: Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa (15phút) - Yêu cầu hs nhắc lại biểu thức của định nghĩ đạo hàm - Gợi ý cho hs tìm vận tốc tại thời điểm t của vật dao động - Hãy xác định giá trị của v tại ¬+ Tại + Tại x = 0 - Tương tự cho cách tìm hiểu gia tốc - Nhận xét tổng quát - Khi Δt 0 thì v = x’ Tiến hành lấy đạo hàm v = x’ = -ωA sin(ωt + φ) * Tại thì v = 0 * Tại x = 0 thì v = vmax = ω.A - Theo sự gợi ý của GV tìm hiểu gia tốc của dao động điều hòa.- Ghi nhận xét của GV IV.Vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa 1.Vận tốc Vận tốc là đạo hàm của li độ theo thời gian.v = x’ = -ωA sin(ωt + φ) - Vận tốc cũng biến thiên theo thời gian * Tại thì v = 0 * Tại x = 0 thì v = vmax = ω.A 2.Gia tốc Gia tốc là đạo hàm của vận tốc theo thời gian a = v’ = x” = -ω2A cos(ωt + φ) a = - ω2x * Tại x = 0 thì a = 0 * Tại thì a = amax = ω2A Hoạt động 3: Đồ thị của dao động điều hòa (10 phút) - Yêu cầu hs lập bảng giá trị của li độ với đk pha ban đầu bằng không - Nhận xét gọi hs lên bản vẽ đồ thị.- Củng cố bài học - Khi φ = 0 x = A cosωt t ωt x 0 0 A T/4 π/2 0 T/2 π -A 3T/4 3π/2 0 T 2π A V.Đồ thị của dao động điều hòa Đồ thị của dao động điều hòa với φ = 0 có dạng hình sin nên người ta còn gọi là dao động hình sin.IV.CỦNG CỐ VÀ BTVN (5phút) 1.Củng cố 1.Một vật dao động điều hòa theo quy luật x = Acos(ωt + φ) vận tốc của chất điểm có độ lớn cực đại khi: A.li độ có trị số cực đại B.gia tốc có trị số cực đại C.pha dao động có trị số cực đại D.pha dao động có trị số bằng không 2.Một vật dao động điều hòa.Mệnh đề nào sau đây không đúng A.Li độ của vật biến thiên theo hàm sin hoặc cosin theo thời gian B.Ở các vị trí biên thì gia tốc có giá trị cực đại C.Vectơ vận tốc của vật đổi chiều khi vật qua vị trí cân bằng D.Chu kì dao động là khoảng thời gian vật thực hiện một dao động toàn phần 2.BTVN - Làm tất cả các bài tập trong SGK và SBT có liên quan.V.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………... Ngày soạn: 17/8/2013 Ngày dạy: 18/8/2013 Tiết 3 : BÀI TẬP I.MỤC TIÊU TIẾT HỌC - Hệ thống kiến thức và phương pháp giải bài tập về dao động điều hòa.- Rèn luyện kĩ năng phân tích bài toán dựa vào đề ra và các hiện tượng vật lý để thành lập mối quan hệ giữa các phương trình động học.II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Phương pháp giải bài tập - Lựa chọn cac bài tập đặc trưng III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ (5phút) 3.Bài mới * Vào bài - Để củng cố kiến thức đã học ta sẽ tiến hành giải một số bài tập có liên quan qua tiết bài tập.* Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Bài tập trắc nghiệm (10 phút) PHIẾU HỌC TẬP 1.Tích của tần số và chu kì của một dao động điều hòa bằng hằng số nào sau đây: A.1 B.π C.– π D.Biên độ của dao động 2.Vận tốc đạt giá trị cực đại của một dao động điều hòa khi: A.vật ở vị trí biên dương B.vật qua vị trí cân bằng C.vật ở vị trí biên âm D.vật nằm có li độ bất kì khác không 3.Một vật dao động điều hòa có quỹ đạo là một đoạn thẳng dài 12 cm.Biên độ dao động là: A.12cm B.-6 cm C.6 cm D.-12 cm 4.Cho phương trình dao động điều hòa cm.Biên độ và pha ban đầu là bao nhiêu? A.5 cm; 0 rad B.5 cm; 4π rad C.5 cm; (4πt) rad D.5 cm; π rad Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Phát phiếu học tập - Hướng dẫn học sinh làm bài - Nhận phiếu học tập và thảo luận trả lời theo yêu cầu của GV - Ghi nhận kết quả của GV sửa 1 2 3 4 A B C D Hoạt động 2: Bài tập SGK (20 phút) - Yêu cầu hs đọc các bài tập 7, 8, 9 SGK thảo luận theo nhóm 2 đến 3 hs trả lời.- Yêu cầu hs đọc bài 10 và tiến hành giải - Yêu cầu hs giải bài 11 - Kết luận chung - Đọc SGK thảo luận đai diện lên trả lời và giải thích.- Dựa vào phương trình cm , pha tại t * AB = 36cm A = 18cm * T = 0,5 s; f = 2 Hz - Ghi nhận kết luận của GV Bài 7 .Đáp án C Bài 8.Đáp án A Bài 9.Đáp án D Bài 10 * A = 2 cm; φ = - rad * pha ở thời điểm t: (5t - ) rad Bài 11.Biên độ A = 18 cmT = 2.0,25 s = 0,5 s; f = Hz Hoạt động 2:3: Bài tập (10 phút) 1.Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 400 g, lò xo khối lượng không đáng kể, có độ cứng k = 40 N/m.Kéo vật nặng ra cách vị trí cân bằng 4 cm và thả nhẹ.Chọn chiều dương cùng chiều với chiều kéo, gốc thời gian lúc thả vật.Viết phương trình dao động của vật nặng.2.Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T = 0,2 s và chiều dài quỹ đạo là L = 40 cm.Viết phương trình dao động của con lắc.Chọn gốc thời gian lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.- Đọc bài tập, thảo luận đai diện lên trả lời và giải thích.- Dựa vào phương trình cm 1.Ta có: = = 10 rad/s; A = = 4 (cm); cos = = 1 = cos0 = 0.Vậy x = 4cos20t (cm).2.Ta có: = = 10 rad/s; A = = 20 cm; cos = = 0 = cos(± ); vì v < 0 = .Vậy: x = 20cos(10 t + ) (cm).IV.CỦNG CỐ VÀ BTVN - Về nhà làm lại các bài tập đã được hướng dẫn và đọc trước bài co lắc lò xo.V.RÚT KINH NGHIỆM ………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………... Ngày soạn: 19/8/2013 Ngày dạy: 22/8/2013 Tiết 4: §2.CON LẮC LÒ XO I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1.Về kiến thức - Nắm được công thức của lực kéo về tác dụng vào vật dao động điều hòa.- Nắm được công thức tính chu kì của con lắc lò xo.- Công thức tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.- Nhận xét định tính về sự biến thiên động năng và thế năng của con lắc lò xo 2.Về kĩ năng - Giải thích được tại sao dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.- Vận dụng được các biểu thức làm các bài tập đơn giản và nâng cao trong SGK hoặc SBT vật lý 12.- Viết được phương trình động học của con lắc lò xo.3.Về thái độ - Rèn thái độ tích cực tìm hiểu, học tập, tự lực nghiên cứu các vấn đề mới trong khoa học II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - Chuẩn bị một con lắc lò xo treo thẳng đứng - Chuẩn bị các hình vẽ về con lắc lò xo nằm ngang.(Nếu có thể chuẩn bị con lắc lò xo trên đệm không khí) III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1.Ổn định lớp 2.Kiểm tra bài cũ (5phút) 3.Bài mới * Vào bài - Ta đã tìm hiểu xong dao động điều hòa về mặt động học.Bây giờ ta se tìm hiểu tiếp về mặt động học và năng lượng.Để làm được điều đó ta dùng con lắc lò xo làm mô hình để nghiên cứu.* Tiến trình giảng dạy Hoạt động 1: Con lắc lò xo (7 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung - Vẽ hình hoặc cho hs quan sát con lắc lò xo yêu cầu hs mô tả con lắc? - Quan sát con lắc khi cân bằng.Nhận xét? - Nếu kéo ra yêu cầu hs dự doán chuyển động của nó.- Kết luận - Mô tả con lắc lò xo - Có một vị trí cân bằng - Chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng - Ghi chép kết luận I.Con lắc lò xo Con lắc lò xo gồm một vật nặng m gắn vào 1 đầu của lò xo có độ cứng k và khối lượng không đáng kể.Đầu còn lại của lò xo cố định.Con lắc có 1 vị trí cân bằng mà khi ta thả vật ra vật sẽ đứng yên mãi.Nếu kéo vật khỏi vị trí cân bằng buông ra vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng, giữa hai vị trí biên Hoạt động 2: Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học (15 phút) - Nêu giả thuyết về con lắc lò xo.Chọn trục tọa độ, vẽ hình.- Yêu cầu hs phân tích các lực tác dụng lên con vật m? - Gợi ý cho hs tiến hành tìm phương trình động lực học của con lắc lò xo.- Yêu cầu hs kết luận về dao động của con lắc lò xo? - Yêu cầu hs tìm tần số góc và chu kì.- Từ phương trình lực làm cho vật chuyển động rút ra khái niệm lực kéo về.- Kết luận chung - Tiếp thu - Lên bảng tiến hành phân tích lực - Áp dụng định luật II NT tiến hành tính toán theo gợi ý của GV a + ω2x = 0 - Dao độngcủa con lắc lò xo là dao động điều hòa.* Tần số góc: * Chu kì: T = - Nhận xét về dấu và độ lớn của lực kéo về - Ghi kết luận II.Khảo sát dao động của con lắc lò xo về mặt động lực học Xét vật ở li độ x, lò xo giản một đoạn Δl = x.Lực đàn hồi F = - kΔl Tổng lực tác dụng lên vật F = - kx Theo định luật II Niu tơn Đặt ω2 = k/m a + ω2x = 0 Vậy dao động của con lắc lò xo là dao động điều hòa.* Tần số góc: * Chu kì: T = * Lực kéo về Lực hướng về vị trí cân bằng gọi là lực kéo về.Lực kứo vè có độ lớn tỉ lệ với li độ và gây gia tốc cho vật dao động điều hòa.Hoạt động 3: Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng (14 phút) - Yêu cầu hs viết biêu thức tính động năng, thế năng của con lắc? - Nhận xét sự biến thiên của thế năng và đông năng? - Viết biểu thức tính cơ năng và yêu cầu hs nhận xét? - Kết luận - Động năng - Thế năng * Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên điều hòa với chu kì T/2.- Nhận xét và kết luận (SGK) III.Khảo sát dao động của lò xo về mặt năng lượng 1.Động năng của con lắc lò xo 2.Thế năng của con lắc lò xo * Thế năng và động năng của con lắc lò xo biến thiên điều hòa với chu kì T/2.3.Cơ năng của con lắc lò xo.Sự bảo toàn cơ năng Cơ năng của con lắc tỉ lệ với bình phương với biên độ dao động Cơ năng của con lắc lò xo được bảo toàn nếu bỏ qua mọi ma sát.