Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tả quyển sách của em

4de4b7f4dab89879603abf19181ab61c
Gửi bởi: nguyentrangnhu0606 vào ngày 2016-05-08 03:17:42 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 332 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tả quyển sách của emNăm Năm, em ng nhi sách. Ngày hai bu đnọ ếtr ng, nhà, bên em luôn có quy sách Ti ng Vi pườ ớnăm. đã mua cho em đu năm dò thân th ng:ố ươ“Con ph gi gìn sách cho t. Sách là th ta đy”.ả ấQuy sách hình ch nh t, dày phân có chi dài 24cm vàể ềchi ng 17cm. sách màu xanh, lên hàng ch nh phía trênề ỏB Giáo và Đào o. Tên sách Ti ng Vi đc in to, đm vàộ ượ ận trong khung xinh n. Sách do Nhà xu Giáoằ ảd phát hành.ụĐp nh là tranh gi bìa, nhi đi lí thú vẹ ền dung quy sách. Nh ng sinh các mi đt cộ ướcùng ng trên th xanh tìm hi thiên nhiên và conồ ềng Vi Nam. Đng ru ng lúa xanh các cô chú nôngườ ớdân lúa và đánh trâu cày a. Dòng sông êm trôi, mang ng phùấ ặsa đp cho đt đai thêm màu t. Nh ng ngôi nhà chenồ ươ ữchúc, bình yên sau lũy tre làng. Trùng đi các ng núi ng ngệ ữđón gió bi th vào. Xa xa, phía chân tr i, vô tàu iấ ạphía sau tháp khoan đang phun phì phì. Phong nh đp và thanhử ẹbình đàn âu đi p. Bìa sau sách màu tr ng, iơ ổb logo ngôi sao ch kim. Gáy sách có cùng màu bìa đc vi nậ ượ ềđm hai đu và chính gi là .ậ ềBên trong, các trang sách đc in ng lo gi t, tr ng ngượ ỏnh ng n. Đu trên là ph ng ng các kí hi u. Kư ướ ếđn, ng tranh ng đng màu hài hòa nêu ng chế ủđi các phân môn đc, chính luy và câu, chuy nể ệvà làm văn. bài đu có hình nh đp. dung hậ ệth ng ghi nh luy p, các câu ý; đu đc tríố ượ ốmàu riêng giúp em p.ắ ậEm thích quy sách này, em đã bao bìa dán nhãn th n. cấ ọxong, em lên vào nh nhàng. Đc bi t, các chú thíchấ ệriêng em trên sách, em đu dùng bút chì nh gi cho sách kh iủ ỏb n. Em ng th th cô và vui lòng.ẩ ẹTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.