Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Tả cây mai vàng dịp Tết

62393837663932396163616630316563396234353031306635346464353037343637373434653533633166636662373834646438396634356661366636623331
Gửi bởi: Nguyễn Trang Như vào 12:26 PM ngày 13-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tả cây mai vàng dịp TếtĐt ta xanh muôn ngàn cây lá khác nhau, cây nào cũng đp,ấ ướ ẹcây nào cũng quí, nh ng em thích nh là cây mai vàng đang tr hoaư ổtrong ngày t.ếLá mai nh n, hao hao gi ng lá chè xanh. Tr cu đông, lá mai vàngọ ốúa lác đác ng. chi lá có tâm tình riêng, giácồ ảriêng. Có chi lá th nhiên ng xu ng đt cho xong chuy n, khôngế ệdo Có chi lá ng ng i, rè, luy khi ph xaự ảcành, ph đi ng tr ng mai tay chúng. Tr khi đón t,ả ườ ướ ếcây mai vàng ch còn nh ng cành kh ng khiu, tr lá. Duy có cáiỉ ụg là trông ng chãi. Tuy y, mai vàng có dáng chi qu n,ố ằchi n, uy chuy m. Nhìn cây em ng ng cây không cònề ượ ưở ằs ng nh ng em đâu nghĩ đc ng đó là hi sinh cao .ứ ượ ảNh ng chi lá già đã nh ng ch cho lá non đang ng mữ ườ ươm m, ti lên làm đp cho đi.ầ ươ ờNgày đn, cùng nh giao mùa, cây mai vàng lungế ộlinh nh ng chùm hoa th m. Hoa mai cũng có năm cánh nh hoaữ ươ ưđào nh ng cánh hoa mai to cánh hoa đào chút. Màu hoaư ộvàng áp. Cây mai vàng làm đp cho sân nhà, đm đà ngươ ươv ngày t. Nh ng câu đi đ, nh ng chúc ng năm iị ớtrong nh ng cánh thi nh treo trên cành mai thì nghĩa bi tữ ếnh ng nào.ườN ng xuân ng nh trên cành cây, lá. Cây mai vàng iắ ạcàng đp n. Mai trông thanh cao, duyên dáng nh ng i. Nh ngẹ ườ ữchú ong rù rì đôi cánh đi tìm t. Th thoáng vài ch tr ng,ậ ướ ắb nâu trong vòm lá xanh non. Chim chóc cũng vui ngướ ừtr xuân, ng nh chúng cũng ng tr màu vàngướ ườ ướtrù phú cây mai ngày t.ủ ếMai vàng th đp, th quí. Cây mai có mi quê yên choậ ảđn thành ph ng các lo hoa. Mai ung dung đng tr nhà,ế ướđng tr nh ng ng chào th ng i. Mai đc đt trong phòngứ ướ ượ ặkhách, mai vui cùng con ng đón t, đón xuân sang. Mai đem đnườ ếni vui và nh phúc cho con ng i, mai đem đn nh ng bu chi uề ườ ềvàng áp:ấEm mai ng non xanh bi c.ề ếHình nh cây mai ngày đã làm cho tâm em thêm phong phú.ả ồEm th yêu mái gia đình, nh tiên, gũi hả ọhàng, bè n. mùa hoa mai em nh ng mình đã n,ạ ớph nh ph nhi mình đang ch phía tr c. Nămả ướm thêm tu i, em ph có thành tích trong và trongớ ậcu ng ng ngày.ộ ằTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.