loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng?- Từ ấy được mở đầu câu thơ thể hiện sự đánh dấu bước ngoặt tro...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:22    16   
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)Câu 1:Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây hoá":- Bập bẹ xem vài ba tiếng Tây trong lời nói: làm tổn thư...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:08    17   
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

oạn bài: Thao tác lập luận bình luậnI. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận- Mục đích: Đánh giá, bàn luậnvà xác định phải trái, dở hay, đúng sai, phải có sự trao đổi ý...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:51    20   
Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh)

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh)

oạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)Câu 1: Cấu trúc đoạn trích gồm có 3 phần:- Phần 1: Khẳng định nước ta chưa có luân lí xã hội.- Phần 2: Sự thua kém về luân lí x&ati...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:07    25   
Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ "đêm qua ... lạ lùng"): giới thiệu về câu truyện.- Phần 2 ("chủ tiên ... chợ trời"): thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe.- Phần 3 ("Trời lại phê ch...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:13    29   
Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)Bố cục của tác phẩm Những người khốn khổ: 5 phần- Phần 1: Phăng-tin ;        Phần 2: Cô-dét- Phần 3: Mari-uýt ;         P...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:53    30   
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến ... không biết gì tất cả về anh): khát vọng hòa hợp trong tình yêu.- Phần 2 (tiếp đến ... em có biết gì về biên giới của nó đâu): kh&a...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:41    32   
Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng ViệtI. Loại hình ngôn ngữ- Loại hình là một tập hợp những sự vật, hiện tượng cùng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó, ví dụ như: loại hình nghệ thuật, loại hình b&a...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:39    33   
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luậnI. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận1. Tìm hiểu văn bản chính luận:a. Đoạn trích: Tuyên ngôn độc lập- Thể loại: Tuyên ngôn, tuyên...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:20    33   
Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài - Phan Bội Châu)

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài - Phan Bội Châu)

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)Câu 1:Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là vào lúc tình hình chính trị trong nước hết sức rối ren. Chủ quyền đất nước hoàn toàn mất...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:12    34   
Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến