loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng?- Từ ấy được mở đầu câu thơ thể hiện sự đánh dấu bước ngoặt tro...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:22    8   
Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh)

Soạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Trích Đạo đức và luân lí Đông Tây - Phan Châu Trinh)

oạn bài: Về luân lí xã hội ở nước ta (Phan Châu Trinh)Câu 1: Cấu trúc đoạn trích gồm có 3 phần:- Phần 1: Khẳng định nước ta chưa có luân lí xã hội.- Phần 2: Sự thua kém về luân lí x&ati...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:07    10   
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)Câu 1:Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây hoá":- Bập bẹ xem vài ba tiếng Tây trong lời nói: làm tổn thư...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:08    10   
Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Soạn bài: Luyện tập viết tiểu sử tóm tắtChi đoàn anh (chị) sẽ giới thiệu một đoàn viên ưu tú, tham gia ứng cử vào Ban chấp hành Hội liên hiệp thanh niên của tỉnh (thành phố). Anh (chị) hãy viết tóm tắt tiểu sử...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:43    12   
Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ "đêm qua ... lạ lùng"): giới thiệu về câu truyện.- Phần 2 ("chủ tiên ... chợ trời"): thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe.- Phần 3 ("Trời lại phê ch...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:13    15   
Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)

Soạn bài: Chiều tối (Hồ Chí Minh)Bố cục: 2 phần.- Phần 1 (hai câu đầu): bức tranh thiên nhiên chiều tối.- Phần 2 (còn lại): bức tranh sinh hoạt lao động.I. Hoàn cảnh sáng tácCâu 1: So sánh bản dịch thơ với bản dịch nghĩ...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:21    16   
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

oạn bài: Thao tác lập luận bình luậnI. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận- Mục đích: Đánh giá, bàn luậnvà xác định phải trái, dở hay, đúng sai, phải có sự trao đổi ý...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:51    16   
Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)Bố cục của tác phẩm Những người khốn khổ: 5 phần- Phần 1: Phăng-tin ;        Phần 2: Cô-dét- Phần 3: Mari-uýt ;         P...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:53    17   
Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luận

Soạn bài: Phong cách ngôn ngữ chính luậnI. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận1. Tìm hiểu văn bản chính luận:a. Đoạn trích: Tuyên ngôn độc lập- Thể loại: Tuyên ngôn, tuyên...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:20    18   
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến ... không biết gì tất cả về anh): khát vọng hòa hợp trong tình yêu.- Phần 2 (tiếp đến ... em có biết gì về biên giới của nó đâu): kh&a...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:41    19   
Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến