loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

Soạn bài: Thao tác lập luận bình luận

oạn bài: Thao tác lập luận bình luậnI. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận bình luận- Mục đích: Đánh giá, bàn luậnvà xác định phải trái, dở hay, đúng sai, phải có sự trao đổi ý...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:51    45   
Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)

Soạn bài: Tiếng mẹ đẻ nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức (Nguyễn An Ninh)Câu 1:Ông phê phán những kiểu học đòi "Tây hoá":- Bập bẹ xem vài ba tiếng Tây trong lời nói: làm tổn thư...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 21:08    45   
Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)

Soạn bài: Hầu trời (Tản Đà)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ "đêm qua ... lạ lùng"): giới thiệu về câu truyện.- Phần 2 ("chủ tiên ... chợ trời"): thi nhân đọc thơ cho Trời và chư tiên nghe.- Phần 3 ("Trời lại phê ch...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:13    50   
Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)

Soạn bài: Từ ấy (Tố Hữu)Câu 1: Tố Hữu đã dùng những hình ảnh nào để chỉ lí lưởng và biểu hiện niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng?- Từ ấy được mở đầu câu thơ thể hiện sự đánh dấu bước ngoặt tro...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:22    50   
Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài - Phan Bội Châu)

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Lưu biệt trước khi ra nước ngoài - Phan Bội Châu)

Soạn bài: Lưu biệt khi xuất dương (Phan Bội Châu)Câu 1:Bài thơ ra đời trong hoàn cảnh khá đặc biệt, đó là vào lúc tình hình chính trị trong nước hết sức rối ren. Chủ quyền đất nước hoàn toàn mất...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:12    53   
Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)

Soạn bài: Bài thơ số 28 (Ta-go)Bố cục: 3 phần- Phần 1 (từ đầu đến ... không biết gì tất cả về anh): khát vọng hòa hợp trong tình yêu.- Phần 2 (tiếp đến ... em có biết gì về biên giới của nó đâu): kh&a...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:41    59   
Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh)

Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh)

Soạn bài: Lai tân (Hồ Chí Minh)Bố cục: 2 phần- Phần 1 (3 câu đầu): là 3 câu tự sự nói về hành vi thường thấy ở 3 viên quan ở Lai Tân.- Phần 2 (câu cuối): là một lời kết luận, một nhận xét, đánh giá ...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:23    60   
Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Soạn bài: Đặc điểm loại hình của tiếng ViệtI. Loại hình ngôn ngữ- Loại hình là một tập hợp những sự vật, hiện tượng cùng có chung những đặc trưng cơ bản nào đó, ví dụ như: loại hình nghệ thuật, loại hình b&a...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:39    60   
Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Soạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

oạn bài: Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hộiĐề bài tham khảo và Gợi ý làm bàiĐề 1: Anh/ chị hãy trình bày suy nghĩ của mình về "bệnh vô cảm" trong xã hội hiện nay.a. Mở b&agr...
hoangkyanh0109    25/10/2017 lúc 15:19    62   
Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ - V.Huy-Gô)

Soạn bài: Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V.Huy-Gô)Bố cục của tác phẩm Những người khốn khổ: 5 phần- Phần 1: Phăng-tin ;        Phần 2: Cô-dét- Phần 3: Mari-uýt ;         P...
hoangkyanh0109    01/11/2017 lúc 20:53    63   
Hiển thị 1 - 4 trên 39 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến