loading
back to top

Chuyên mục bài viết

Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 1 (trang 125 SGK Hình học 11): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm A (1;1), B(0;3), C(2;4) .Xác định ảnh của tam giác ABC qua các phép biến hình sau.(a)Phép tịnh tiến theo vector v = (2;1).(b)Phép đối xứng qua trụ...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:47    114   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 2 (trang 125 SGK Hình học 11): Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi G và H tương ứng là trọng tâm và trực tâm của tam giác, các điểm A', B',C' lần lượt là trung điểm của c&...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:48    125   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 3 (trang 126 SGK Hình học 11): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M là trung điểm của đoạn AB, E là giao điểm của hai cạnh của hình thang ABCD và G l&agrav...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:49    123   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 4 (trang 126 SGK Hình học 11):Lời giải:
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:50    120   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 5 (trang 126 SGK Hình học 11): Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có E và F lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và Đ'. Hãy xác định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi c&...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:51    112   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 6 (trang 126 SGK Hình học 11): Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng a.a)Hãy xác định đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau BD' và B'C.b)Tính khoảng c&aacu...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:53    132   
Bài tập ôn tập cuối năm

Bài tập ôn tập cuối năm

Bài 7 (trang 126 SGK Hình học 11): Cho hình thang ABCD vuông tại A và B, có AD = 2a, AB = BC = a. Trên tia Ax vuông góc với mặt phẳng (ABCD) lấy một điểm S. Gọi C', D' lần lượt là hình chiếu vuông g&...
hoangkyanh0109    08/03/2017 lúc 20:56    167   
Hiển thị 1 - 1 trên 7 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến