loading
back to top

Chuyên mục bài viết


Hiển thị 1 - 50 trên 499 kết quả
Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Ôn tập chương 2

Chương 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI Ôn tập chương 2

Bài 2 (trang 50 SGK Đại số 10):Lời giải:
hoangkyanh0109    11/03/2017 lúc 08:25    20   
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Đại cương về phương trình

Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Đại cương về phương trình

Bài 2 (trang 57 SGK Đại số 10):Cho hai phương trình: 4x = 5 và 3x = 4Nhân các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi:a. Phương trình nhận được có tương đương một trong hai phương trình đã cho hay không?b. Phư...
hoangkyanh0109    11/03/2017 lúc 14:24    21   
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Bài 2 (trang 70 SGK Đại số 10):Lời giải: 
hoangkyanh0109    11/03/2017 lúc 21:46    21   
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Bài 4 (trang 70 SGK Đại số 10):Lời giải:  
hoangkyanh0109    11/03/2017 lúc 21:48    21   
Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Chương 3: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH Ôn tập chương 3

Bài 5 (trang 70 SGK Đại số 10):Lời giải: 
hoangkyanh0109    11/03/2017 lúc 21:50    21   
Chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu Bài 2 : Mặt cầu

Chương 2 : Mặt nón, mặt trụ, Mặt cầu Bài 2 : Mặt cầu

Bài 3 (trang 49 SGK Hình học 12): Tìm tập hợp tâm các mặt cầu luôn chứa một đường tròn cố định cho trước.Lời giải:
hoangkyanh0109    27/02/2017 lúc 12:08    21   
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Bất đẳng thức

Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH Bài 1: Bất đẳng thức

Bài 3 (trang 79 SGK Đại Số 10): Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.Lời giải
hoangkyanh0109    12/03/2017 lúc 21:28    21   
Hiển thị 1 - 50 trên 499 kết quả

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến