loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Chuyên mục bài viết


Hiển thị 1 - 19 trên 182 kết quả
Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 1 (trang 162 SGK Đại số 11): Bằng định nghĩa, tìm đạo hàm của các hàm số sau :a. y = 7 + x – x2 tại xo = 1b. y = x3 – 2x + 1 tại xo = 2.Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 10:54    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 2 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 10:55    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 3 (trang 163 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 10:57    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 4 (trang 163 SGK Đại số 11): Tính đạo hàm của các hàm số sau:Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 10:58    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Chương 5: Đạo hàm Bài 2: Quy tắc tính đạo hàm

Bài 5 (trang 163 SGK Đại số 11): Cho y=x3-3x2+2. Tìm x để:a. y' > 0b. y' < 3Lời giải
hoangkyanh0109    22/02 lúc 10:59    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 1 (trang 168 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :Lời giải
hoangkyanh0109    22/02 lúc 11:02    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 2 (trang 168 SGK Đại số 11): Giải các bất phương trình sau :Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 11:04    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 3 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau :Lời giải:
hoangkyanh0109    22/02 lúc 11:05    0   
Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Chương 5: Đạo hàm Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Bài 4 (trang 169 SGK Đại số 11): Tìm đạo hàm của các hàm số sau:Lời giải
hoangkyanh0109    22/02 lúc 11:07    0   
Hiển thị 1 - 19 trên 182 kết quả
Hỗ trợ trực tuyến