Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN VẬT LÝ 9 - Bài: Mắt cận và mắt lão

34306230656637396463636563313366336634303762663830393035626438363630353936336537353838393230616236313738366565653536333735613461
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào 06:16 PM ngày 23-06-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 268 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN VẬT LÝ 9Bài: Mắt cận và mắt lão- Mắt cận nhìn rõ những vật gần, nhưng không nhìn rõ những vật xa. Kính cận là thấu kính phân kì. Mắt cận phải đeo kính phân kì để nhìn rõ các vật xa.- Mắt lão nhìn rõ những vật xa, nhưng không nhìn rõ những vật gần. Kính lão là thấu kính hội tụ. Mắt lão phải đeo kính hội tụ để nhìn rõ các vật gần.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.