Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN VẬT LÝ 11 - Bài: Phản xạ toàn phần

6b3a6896fafa4ad0ef7324d01a5e671a
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-23 10:52:10 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal ExperiencesReading Unit trang 22 tiếng Anh 11Before you readWork in pairs. Look at the pictures below and guess what is happening in the each of them. (Làmviệc theo cặp. Nhìn vào các hình dưới đây và đoán những gì đang xảy ra mỗi hình.) Picture a: man is pointing at bank-note, saying something.Picture b: man is giving girt some money to buy hat.Picture c. girl is holding bank-note, thinking about something.Picture d: girl is watchingT.V, on which woman is wearing the hat she likes.Picture e: girl is at the hatter’s buying hat.Picture f: girl is stealing something in boy's bag.Doc24.vnWhile you readRead the stop, and then do the tasks that follow. (Đọc câu chuyện và sau đó làm bài lập sau.)MY MOST EMBARRASSING EXPERIENCEĐiều đáng xấu hổ nhất của tôiĐiều đáng xấu hổ nhất của tôi đã xảy ra cách đây vài năm, khi tôi còn là một học sinh lớp 9.Tronegnhững ngày đó, ước mơ lớn nhất của tôi là có được một chiếc mũ màu đỏ, một chiếc mũ bằngbông mềm như một trong những ngôi sao nhạc pop, Thần tượng của tôi đội trong video clip của côấy. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy rất tuyệt khi đội nó.Cha tôi biết điều này, vì vậy vào ngày sinh nhật của tôi, ông đã cho tôi một số tiền để tôi có thể muachiếc mũ cho chính mình. Tôi rất vui mừng và quyết định đi đến cửa hàng ngay lúc ấy. Tôi đã lên xebuýt và ngồi xuống bên cạnh một cậu học sinh cùng độ tuổi với tôi. Cậu bé liếc nhìn tôi và quay đi.Có một cái nhìn lén lút trên gương mặt của cậu ấy, nhưng tôi không nghĩ nhiều về điều đó. Tôi đangbận tưởng tượng làm thế nào khi tôi đội chiếc mũ đỏ. Sau một lúc, tôi quay lại và nhìn thấy chiếc cặpcủa cậu bé đã được mở. Bên trong đó, tôi thấy một nắm đô la ghi chú chính xác giống như những tờđô la mà cha tôi đã trao cho tôi. Tôi nhanh chóng nhìn vào những tờ ghi chú trong túi của tôi nhưngchúng đã biến mất. Tôi chắc chắn rằng cậu bé là một tên trộm. Cậu ấy đã lấy trộm tiền của tôi. Tôikhông muốn làm ổn ào lên, vì vậy tôi quyết định chỉ lấy tiền của tôi trở lại từ túi của cậu ấy. màkhông nói một lời nào về nó. Nên tôi cẩn thận đặt tay vào túi của cậu ấy, lấy các ghi chú và đặt nó trởlại vào trong túi của riêng tôi.Với số tiền tôi đã mua chiếc mũ xinh đẹp như mơ của tôi. Khi về nhà tôi đã khoe với cha tỏi.Cha tôi hỏi: "Làm thế nào con trả tiền cho chiếc mũ đó?”Tôi trả lời: "Thưa cha, tất nhiên là với số tiền cha dã cho nhân ngày sinh nhật của con”. Ông chỉ vàomột nắm đô la ghi chú trên bàn và hỏi: "Ồ? Kia là cái gi?" Bạn có thể tưởng tượng tôi cảm thấy thếnào sau đó không?Task 1. The words/ phrases in the box all appear in the passage. Use them to fill in the blanks in thesentences (Tất cả các từ/ cụm từ trong khung xuẩl hiện đoạn văn. Dùng chúng đế âứn vào chỗ trongờ các câu.)Doc24.vn making fuss sneaky glanced embarrassing idols1. glanced 2. making fuss 3. embarrassing 4. idols 5. sneakyTask 2. Work in pairs. Put the pictures of the events (on page 22) in the order they happened in thestory. (Làm việc theo cặp. Đặt những tranh cùa sự kiện (ở trang 22) theo đúng thứ tự chúng xuất hiệntrong câu chuyện. )Picture Picture Picture fPicture4-e Picture Picture 6-cTask 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi.)1. What did she wish to have when she was in trade 9?- red floppy cotton hat.2. Who gave her money on her birthday?- So that she could buy the hat for herself/ to buy the hat for herself.3. Why did she decide to take the money from the boy's bag?- wad of dollar notes exactly like the ones her father had given her before.4. What did she do with the money?- Because she didn't like to make fuss.5. What did she discover when she came back home?- She bought her hat with it.After you readDiscussion the question: What do you think the girl had to do after she discovered that the money shehad taken from the boy's bag was not hers? (Làm việc theo nhóm. Thảo luận những câu hỏi. Em nghĩcô gái phải làm gì sau khi cô khám phá ra tiền cô lấy cặp của cậu bé không phải là tiền của cò.)* Suggestions- She might feel embarrassed because that was not her moneyDoc24.vn- Perhaps the girl could place notice on local newspaper to apologize the boy and contact him togive the money back.- Perhaps the girl might want to tell her father the truth and ask him for help.* Suggestions- Perhaps she could come to the police station, tell the police the truth and ask them for help.- Maybe the girl could get on the same bus next day and look for the boy to return him the money.Speaking Unit trang 25 tiếng Anh 11Task 1. Work in pairs. Match the things you might have done or epxerienced in box with how theexperience might have affected you in box B. (Làm việc theo cặp. Ghép những điều em có thể đã làmhoặc trải qua khung và điều trải qua đó ảnh hưởng đến em như thế nào khung B.)1 –d 2-c 3-a 4-b 5-eTask 2. Work in pairs. student talks to her friend about one of her past experiences. And how itaffected her. The lines in their conversation are jumbled. Put them in the correct order, then practicethe dialogue. (Làm việc theo cặp. Một học sinh đang nói chuyện với bạn của cô ấy về một trongnhững điều trải qua của mình trong quá khứ và nó ảnh hưởng đến cô như thế nào. Những câu trongcuộc đối thoại của họ đã bị đảo lộn. Đặt chúng lại đúng thứ tự, sau đó thực hành bài đối thoại.)1. b: Have you ever spoken English to native speaker?2. d: Yes, talked to an English girl last summer.3. h: How did you meet her?Doc24.vn4. a: was walking along Trang Tien Street when an English girl came up to meand asked me the wayto Hoan Kiem Lake. told her, then we started talking about the lake.5. e: What did you talk about?6. g: Even thing about the lake: its name, the great turtles in it, etc.7. c: How did the experience affect you?8. f: We'll, it made me more interested in learning English.Task 3. Work in pairs. Underline the structures used to talk about past experiences in the dialogue inTask 2. then use the structures and the ideas in Task to make similar dialogues. (Làm việc theo cặp.Gạch dưới những cấu trúc được dùng nói về những điều trải qua trong quá khứ bài đối thoại 2, sauđó dùng những cấu trúc này và những tưởng bài đối thoại để thực hiện bài đối thoại tương tự)a.A: So, how was your weekend?B: Oh, really good. happened to see Cam Ly.A: The famous singer?B: That's rittht. Have you ever met her?A: Yes, have. In one of her show in Ho Chi Minh City last years. She is very charming.B: Yes. She sings beautifully, too.A: Have you ever been to Ho Chi Minh City?B: No, I've never been there.A: You should go there sometime. It's an interesting city and the hotels are wonderful.b.A: Have vou ever been seriously ill?B: Yes. and had to be away from home for nearly to weeks.A: How did you become so ill?Doc24.vnB: was in the rain in winter afternoon for hours.A: How did that happen?B: Well. went for picnic and didn't bring my raincoat.A: How did the experience affect vou?B: It made me appreciate my health more.Listening Unit trang 27 tiếng Anh11Before you listenWork in goups Look at the picture and say what is happening in it. (Làm việc theo nhóm. Nhìn hìnhvà nói điều gì đã xảy ra đấy.) In the picture, we see:- house is on fire.- The fire brigade is ftshting to put out the fire:- And people are running away with the firemen's help.Task 1. Christina is being interviewed about the most unforuettable experience in her life. Listen tothe interview, and then decide whether the statements are true (T) or false (F). (Christina đang đượcphỏng vấn về một điều đã trải qua không thể quên trong cuộc đời cua cô ấy. Nghe bài phỏng vấn vàsau đó quyết định những câu nói đúng (T) hay sai (F)).Doc24.vn1. T2. (13 years ago)3. (not because of the flight because of the gas stove)4. (not reading book, sleeping)5. (her mother came and rescued her)Task 2. Listen to the second part of the dialogue and fill in the gaps in the summary of Christina'sstop, below (Nghe phần hai của bài đối thoại và điền những chỗ trống của bài tóm tẳt câu chuyện củaChristina dưới đây.)1. small 2. Everything 3. family4. replaced 5. Took 6. loveAfter you listenChristina says that family is more important than things. Do you agree with her? Why? Exchangeyour ideas with parner. (Christina nói rằng gia đình quan trọng hơn đồ vật. Bạn đồng với cô ấykhông Tại sao? Trao đổi với một bạn học của bạn.)Suggestion:I agree with her because family is important. You can get back things you’ve lost, but when you loseyour family, you lose everything...Writing Unit trang 28 tiếng Anh 11Writing personal letter about past experience. (Viết một là thư cá nhân về một điều trải qua trongquá khứ.)Dear Huong.Last night had scary dream. was walking along an empty street late at night. Suddenly lionappeared at the end of the street. He ran toward me with his big mouth open and sharp teeth. Heroared and jumped upon me. screamed loudly and awoke. I'm still frightened now. By the way, howhave similar problems now. Write to me as soon as possible.Doc24.vnLanguage forcus Unit trang 29 tiếng Anh 11Exercise 1. Use the correct present tense forms of the verbs in brackets in the story below. The firstone has been done for you as an example.1. invites 4. Waves 7. Contains 10. Is shining2. sets 5. promises 8. has baked 11. Are singing3. gets 6. Carries 9. Is 12. isExercise 2. Complete the sentences by putting the verbs into the past simple or past progressive.1. broke/ was piavina2. wrote/ was3. was working/ broke4. started/ were walk in a5. told/ were having6. didn't listen/ was thinkins7. phoned/didn't answer/ were... doing8. was not wearing/ didn't notice/ was drivingExercise 3. Write the sentences, putting the verbs in each sentence into the past simple or the pastperfect.1. had been/ arrived2. found/ had taken3. got/ had closed4. got/ had left5. got/ had arrived6. paid/ had phoned7. went/ said/ hadn't arrived8. had looked/ asked/ costTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.