Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 9 - BẢNG LƯỢNG GIÁC

30333231373466313031333566643936326164343334346163623332336534356533353031636661303063333334303865626336393765386532613237376536
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào 10:01 AM ngày 28-06-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 9BÀI: BẢNG LƯỢNG GIÁCTóm tắt lý thuyết:1. Cấu tạo của bảng lượng giác- Bảng sin và côsin (Bảng VIII)- Bảng tang và côtang (Bảng IX)- Bảng tang của các góc gần (Bảng X)Nhận xét: Khi góc tăng từ đến thì và tăng còn và giảm. và .2. Cách dùng bảng, dùng máy tính:a) Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước.b) Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỷ số lượng giác của góc đó.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.