Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 9 - BÀI: HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNG

64333263643132643462336631366566623763373436636366373339313364386530626131393737323637373535336536353663653238613736363566663761
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào 09:56 AM ngày 28-06-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 9BÀI: HỆ THỨC VI-ÉT VÀ ỨNG DỤNGTóm tắt lý thuyết:1. Hệ thức Vi-étNếu x1 x2 là hai nghiệm của phương trình ax bx 0, thì:2. Áp dụng:Tính nhẩm nghiệm.- Nếu phương trình ax bx có thì phương trình có một nghiệm x1 1, còn nghiệm kia là x2 .- Nếu phương trình ax bx có thì phương trình có nghiệm là x1 -1, còn nghiệm kia là x2 .3. Tìm hai số khi biết tổng và tích của chúng:Nếu hai số có tổng bằng và tích bằng và 4P thì hai số đó là hai nghiệm của phương trình: Sx 0Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.