Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 9 - BÀI: GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓC CÓ ĐỈNH Ở BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN

61dd99eacbf05b7864e3cfea18b2062b
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-28 10:31:38 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 309 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 9BÀI: GÓC CÓ ĐỈNH BÊN TRONG ĐƯỜNG TRÒN. GÓCCÓ ĐỈNH BÊN NGOÀI ĐƯỜNG TRÒNTóm tắt lý thuyết:1. Góc có đỉnh bên trong đường trònSố đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn. 2. Góc có đỉnh bên ngoài đường trònSố đo của góc có đỉnh bên trong đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.sđ sđ =Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.