Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIAN

1c4b5555ca074b745e96531343eaec4b
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-28 20:03:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 851 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 11BÀI: VÉC-TƠ TRONG KHÔNG GIANTóm tắt lý thuyết1. Định nghĩa: Véctơ trong không gian là một đoạn thẳng có hướng. Kí hiệu chỉ véctơ có điểm đầu A, điểm cuối B. Véctơ còn đc kí hiệu là ,...2. Các quy tắc về véctơ. Quy tắc điểm: Hoặc: .- Quy tắc hình bình hành: cho hình bình hành ABCD: .- Quy tắc trung tuyến: AM là trung tuyến của tam giác ABC thì: Quy tắc trọng tâm: là trọng tâm tam giác ABC thì: .- Quy tắc hình hộp: cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' thì: .3. Sự đồng phẳng của các véctơ, điều kiện để ba véctơ đồng phẳng. Định nghĩa: ba véctơ gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng. Điều kiện để ba véctơ đồng phẳng: Định lí 1: cho ba véc tơ trong đó véctơ không cùng phương. Điều kiện cần và đủ để ba véctơ đồng phẳng là có các số m, sao cho Hơn nữa các số m, là duy nhất.Định lí 2: nếu là ba véctơ không đồng phẳng thì với mỗi véctơ ta tìm được các số m, n, sao cho Hơn nữa các số m, n, là duy nhất.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.