Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: NHỊ THỨC NIU-TƠN

c00102bed179bacd5b37e1f16617f90b
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-28 11:01:38 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1227 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 11BÀI: NHỊ THỨC NIU-TƠNTóm tắt lý thuyết:I. Công thức nhị thức Niu Tơn:1. Công thức nhị thức Niu Tơn:Với a, là những số thực tùy và với mọi số tự nhiên 1, ta có:(a b) 0n 1n 1b 2n 2b Cn ab nn n. (1)2. Quy ước:Với là số thực khác và là số tự nhiên khác 0, ta quy ước: 1; -n .3. Chú ý:Với các điều kiện và quy ước trên, đồng thời thêm điều kiện và đều khác 0, có thể viết công thức (1) dạng sau đây:(a b) kn kn k.II. Tam giác Pascal:1. Tam giác Pascal là tam giác số ghi trong bảng dưới đây:2. Cấu tạo của tam giác Pascal:- Các số cột và "đường chéo" đều bằng 1.- Xét hai số cột và cột 1, đồng thời cùng thuộc dòng n, (k 0; ≥1), ta có: tổng của hai số này bằng số đứng giao của cột vàdòng 1.3. Tính chất của tam giác Pascal:Từ cấu tạo của tam giác Pascal, có thể chứng minh được rằng:a) Giao của dòng và cột là knb) Các số của tam giác Pascal thỏa mãn công thức Pascal:C kn Cn .c) Các số dòng là các hệ số trong khai triển của nhị thức (a b) (theo công thức nhị thức Niu Tơn), với a, là hai số thực tùy ý. Chẳng hạn, các số dòng là các hệ số trong khai triển của (a b) (theo công thức nhị thức Niu Tơn) dưới đây: (a b) 4a 3b 6a 2b 4ab 4.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-28 00:10:51