Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN TOÁN LỚP 11 - BÀI: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

5d9be39be32f08619ea1229d1ab76d18
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-28 10:51:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1569 | Lượt Download: 7 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 11BÀI: HÀM SỐ LƯỢNG GIÁCTóm tắt lý thuyết: 1. Hàm số sin và hàm số cos xHàm số sin Hàm số cos x Tập xác định (-∞ +∞ ). Tuần hoàn với chu kì 2π. Tập giá trị [-1 1]. Đồ thị là một đường hình sin (h.1). Tập xác định (-∞ +∞ ). Tuần hoàn với chu kì 2π. Tập giá trị [-1 1]. Đồ thị là một đường hình sin (h.1). Đồng biến trên mỗi khoảng Đồng biến trên mỗi khoảng(-π k2 k2 π) ,( k2π k2π) nghịch biến trên mỗi khoảng k2π k2π) Z. Là hàm số lẻ, đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. nghịch biến trên mỗi khoảng(k2 k2 π), . Là hàm số chẵn, đồ thị nhận trục tung là trục đối xứng (có thểnhận được bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số sinx song song với trục hoành sang bên trái một đoạn có độ dài bằng 2. Hàm số tan và hàm số cot Hàm số tan Hàm số cot x Tập xác định : Tập xác định :R kπ, (k Z)}. Là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì π. Tập giá trị là . Đồng biến trên mỗi khoảng( kπ kπ), ∈Z Đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng. {kπ, (k Z)}. Là hàm số lẻ, tuần hoàn với chu kì π. Tập giá trị là . Nghịch biến trên mỗi khoảng(kπ kπ), Đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.