Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN SINH HỌC 6 - Bài: Tổng kết về cây có hoa

32633133663766623661303661313738336163643632333837336234396332646638343764303237613165646633636139323932313164346234303831343731
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào 07:50 PM ngày 23-06-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN SINH HỌC 6Bài: Tổng kết về cây có hoaCây có hoa là một thể thống nhất vì:Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan.Có sự thống nhất giữa chức năng của các cơ quan.Tác động vào một cơ quan sẽ ánh hưởng đến cơ quan khác và toàn bộ cây.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.