Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN SINH HỌC 11 - Bài: Hoocmôn thực vật

139fac28ed7f19ede582e94ff619b76e
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-24 20:31:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 2211 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN SINH HỌC 11Bài: Hoocmôn thực vậtI. KIẾN THỨC CƠ BẢN- Hoocmôn thực vật là các chất hữu cơ do thực vật tiết ra, cây tác dụng điều tiết hoạt động sống của cây.- Hoocmôn thực vật được chia thành nhóm: nhóm hoocmôn kích thích gồm AIA, GA, xitôkinin và nhóm hoocmôn ức chế gồm êtilen, axit abxixic,-- Nhiều hoocmôn thực vật đã được ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm.- Các chất điều hòa sinh trưởng nhân tạo do không bị enzim phân giảisẽ tích lại nhiều trong nông phẩm nên có thể gây độc hại cho con người.II. GỢI TRẢ LỜI CÂU HỎI SÁCH GIÁO KHOA PHẦN TÌM HIỂU VÀ THẢO LUẬN♦ Quan sát hình 35.1 và nêu ảnh hưởng của auxin đến sự sinh trưởng của quả dâu tây.Tác động sinh lí của AIA.Trả lời:- Auxin kích thích sinh trưởng làm tăng kích thước quả dâu tây.+ mức tế bào, AIA kích thích quá trình phân bào nguyên nhiễm và sinh trưởng dãn dài của tế bào.+ mức cơ thể, AIA tham gia vào nhiều họat động sống cùa cây như hướng động, ứng động, kích thích nảy mầm của hạt, của chồi, kích thích ra rễ phụ, thể hiện tính ưu thế đỉnh (chồi đỉnh ức chế sự sinh trưởng của các chồi bên).Các chất Auxin nhân tạo có cấu trúc và tính chất giống với AIA, ví dụ, ANA, AIB ... Auxin nhân tạo không có enzim phân giải nó, nên được tích lũy trong nông phẩm sẽ gây độc hại cho người và động vật.Auxin tự nhiên và các auxin nhân tạo như ANA, AIB, ... được sử dụng để kích thích ra rễ cành giâm, cành chiết, tăng tỉ lệ thủ quả (cà chua,...), tạo quả không hạt, nuôi cấy mô và tế bào thực vật, diệt cây. Không nên dùng các chất auxin nhân tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn.Quan sát hình 35.2 và trình bày tác động của gibêrelin đối với sinh trưởng của thân cây ngô lùnGibêrelin kích thích sự sinh trưởng kéo dài của thân cây ngô lùn làm cho nó đạt kích thước bình thường của cây ngô.Quan sát hình 35.3 và cho nhận xét về vai trò của xitôkinin đối với sự hình thành chồi trong mô callus (trong nuôi cấy mô thực vật)Trả lời:Xitôkinin hoại hóa sự phân hóa phát sinh chồi thêm trong nuôi cấy mô callus♦ Quan sát hình 35.4 và cho biết người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để làm gì ?Trả lời:Người ta xếp quả chín cùng với quả xanh để quả cà chua chín giải phóng êtilen kích thích tăng nhanh quá trình chín của các quả cà chuaxanh được xếp chung với nó (quả chín).Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.