Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN LÝ THUYẾT HÓA HỌC 11 . Bài: Axit photphoric và muối photphat

aa5189dd2230eeba3192dd6a819080c7
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-18 18:24:59 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 867 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN LÝ THUYẾT HÓA HỌC 11Bài: Axit photphoric và muối photphat1. Photpho có độ âm điện nhỏ nên mức oxi hóa +5 nên H3 PO4 khó bị khử, không có tính oxi hóa như axit HNO3 .2. Axit photphoric là chất tinh thể, trong suốt, không màu, rất háo nước, tan tốt trong nước.3. Axit H3 PO4 là axit ba nấc, có độ mạnh trung bình. Trong dung dịchđiện li yếu theo ba nấc (chủ yếu phân li theo nấc 1, nấc kém hơn và nấc rất yếu).- Dung dịch H3 PO4 có những tính chất chung của axit, như làm đổi màu quỳ tím thành đỏ, tác dụng với oxit bazơ, bazơ, muối, kim loại cótính khử mạnh hơn H,… Khi tác dụng với oxit bazơ hoặc bazơ, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo ra muối trung hòa, muối axit hoặc hỗn hợp muối. 4. Trong phòng thí nghiệm, axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO3 đặc oxi hóa photpho: 5HNO3 H3 PO4 5NO2 H2 O- Trong công nghiệp: điều chế từ quặng photphorit hoặc quạng apatit và axit H2 SO4 :Ca3 (PO4 )2 3H2 SO4 (đặc) 3CaSO4 2H3 SO4- Để điều chế H3 PO4 có độ tinh khiết và nồng độ cao hơn, người tađốt cháy photpho để được P2 O5 rồi cho P2 O5 tác dunngj với nước.4P 5O2 2P2 O5 P2 O5 3H2 2H3 PO4 .5. Một lượng lớn axit photphoric sản xuất ra được dùng để điều chế các muối photphat và để sản xuẩ phân lân.6. Muối photphat là muối của axit photphoric. Axit photphoric tạo ra baloại muối: muối photphat trung hòa và hai muối photphat axit. Tất cả các muối đihiđrophotphat đều tan trong nước. Các muối hiđrophotphatvà photphat trung hòa chỉ có muối natri, kali, amoni là dễ tan, còn muối của các kim loại khác đều không tan hoặc ít tan trong nước. Cácmuối photphat tan bị thủy phân cho môi trường kiềm: PO4 3- H2 HPO4 2- OH -7. Thuốc thử để nhận biết ion PO4 3- trong dung dịch muối photphat và bạc nitrat.8. Viết các phương trình hóa học minh họa cho tính chất hóa học của axit H3 PO4 và muối photphat. Giải được các bài tập tính khối lượng H3 PO4 sản xuất được, khối lượng muối photphat trong hỗn hợp và một số bài tập tổng hợp có nội dung liên quan.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
pikachu1012@gmail.com
2020-09-24 15:21:27