Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài Xưng hô trong hội thoại

04a40cdda3b14d835270f14f79949ed8
Gửi bởi: Như Nguyễn vào 07:03 PM ngày 26-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 214 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THUẬN THÀNH SỐ ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn: TOÁN LẦN ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề Câu (2,0 điểm). Cho hàm số (C) a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. b) Tìm điểm thuộc đồ thị (C) sao cho khoảng cách từ đến tiệm cận ngang của đồ thị (C) bằng 4. Câu (1,0 điểm). a) Giải phương trình: b) Giải phương trình:. Câu (1,0 điểm). Tính tích phân Câu (1,0 điểm). a) Tìm phần thực và phần ảo của số phức biết: b) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm nhà toán học nam nhà vật lý nữ và nhà hóa học nữ. Chọn ra từ đó người, tính xác suất trong người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn. Câu (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, mặt phẳng (SAB) vuông góc với đáy, tam giác SAB cân tại và SC tạo với đáy một góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA theo a. Câu (1,0 điểm). Viết phương trình đường thẳng đi qua song song với mặt phẳng và cắt đường thẳng Câu (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD, điểm M(5;7) nằm trên cạnh BC. Đường tròn đường kính AM cắt BC tại và cắt BD tại N(6;2), đỉnh thuộc đường thẳng d: 2x-y-7=0. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD, biết hoành độ đỉnh nguyên và hoành độ đỉnh bé hơn 2. Câu (1,0 điểm). Giải hệ phương trình Câu (1,0 điểm). Cho là các số thực dương và Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh:……..........................…………………….; Số báo danh:………………… x1x3 2(cos sin sin (1 cos )x 15 2xxx 211 lnexxI dxx 2z 3; 2; 4A 0P 1:3 2x zd 2242 13 2( )( 2x xy xy yx ,,abc 3abc 323 1abcPab bc ca
2020-09-30 01:48:16