Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài Tổng kết phần văn học

Gửi bởi: Nguyễn Thị Ngọc vào ngày 2020-01-03 03:29:28

Tổng kết phần văn học
Tổng kết phần văn học

A. NHÌN CHUNG VỀ NỀN VĂN HỌC VIỆT NAM

Câu 1.

a. Bộ phận văn học chữ Hán:

b. Bộ phận văn học chữ Nôm

Câu 2

Câu 3: Ảnh hưởng của văn học dân gian với văn học viết:

- Tác giả dùng những câu tục ngữ, thành ngữ của văn học dân gian trong lời văn, lời thơ của mình: Bảy nổi ba chìm (Hồ Xuân Hương), Kiến bò miệng chén, kẻ cắp bà già gặp nhau, bướm lả ong lơi,…(Truyện Kiều – Nguyễn Du)

- Tác giả sử dụng thể thơ lục bát – thể thơ ra đời từ rất sớm, thể hiện trong các bài ca dao. Ví dụ: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên đều được viết bằng thể thơ lục bát.

- Tác giả dùng cốt truyện dân gian để viết truyện thơ, truyện cổ tích có cách kết thúc khác. Ví dụ: tác phẩm Chuyện người con gái Nam Xương

- Tác giả viết dưới sự gợi cảm hứng của một tác phẩm văn học dân gian nào đó. Ví dụ: bài Con cò của Chế Lan Viên.

Câu 4: Tinh thần yêu nước là một nội dung nổi bật trong ba thời kì văn học: Chủ nghĩa yêu nước, tinh thần yêu nước luôn là đối tượng, nguồn cảm hứng cho sáng tác của nhiều tác giả:

- Thời trung đại (thế kì X – XIX): thể hiện trong các áng thơ: Sông núi nước Nam, phò giá về Kinh, Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ, Thuật hoài…

- Đầu thế kỉ XX – CMT8 1945: thể hiện qua các tác phẩm của Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Hồ Chí Minh…

- Sau cách mạng tháng Tám, tinh thần yêu nước thể hiện trong các tác phẩm: Làng, Lặng lẽ Sa Pa, Đồng chí, Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Những ngôi sao xa xôi, Đoàn thuyền đánh cá…

Câu 5: Biểu hiện của tư tưởng nhân đạo:

- Ca ngợi, khẳng định những giá trị tốt đẹp của con người.

- Tố cáo, lên án những thế lực đen tối, phản động, chà đạp lên phẩm chất và nhân cách con người.

- Tin tưởng vào bản chất tốt đẹp, lương thiện của con người.

- Bảo vệ, bênh vực quyền sống, quyền hạnh phúc của con người, nhất là phụ nữ và trẻ em.

Lượt xem: 6