Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN BÀI TOÁN LỚP 7 - Bài: Số thực

744f200f905eb7a35528f93c9a39c573
Gửi bởi: Nguyễn Hoàng Minh vào ngày 2016-06-25 19:25:31 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 582 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN BÀI TOÁN LỚP 7Bài: Số thực1. Số thực:Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.Tập hợp các số thực được kí hiệu là R=Q I.2. Trục số thực- Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.- Ngược lại mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.Chỉ có tập hợp số thực mới lấp đầy trục số.Chú ý: Các phép toán trong tập hợp các số thực cũng có các tính chấttương tự như các phép toán trong tập hợp số hữu tỉ.Ta có .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

2020-09-25 21:46:06