Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

SOẠN BÀI NGỮ VĂN 7 - LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁO

eeb05fc6ad518de5b941de135abd70cc
Gửi bởi: Yêu Doc24 vào ngày 2016-06-10 10:59:37 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 258 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN BÀI NGỮ VĂN 7BÀI: LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN THÔNG BÁOI. KIẾN THỨC CƠ BẢN1. Những trường hợp cần phải làm văn bản thông báo:+ Khi có ho ch tri khai.ộ ể+ Khi có ki n, vi thông báo ng rãi...ộ ộ2. Nội dung và thể thức của một thông báo:Văn thông báo ph theo đúng th th hành chính: có qu hi u, tên ệvăn n, ngày tháng, ng thông báo và ch ng nh n... văn ườ ườ ảthông báo do quan có th quy đi thì trên thông báo đó còn ửph ghi rõ tên quan, công văn, ch ký th tr ng quan và đóng ưở ơd thì văn đó có hi c.ấ ự3. Những điểm giống và khác nhau giữa văn bản thôngbáo và văn bản tường trình :+ Gi ng nhau đu là nh ng văn thu lo hành chính; đu có ơg (ho ng i) và nh (ho ng nh n)ử ườ ườ ậ+ Khác nhau Nội dung thông báo là nh truy đt thông tin ụth quan, đoàn th ng ch báo cho nh ng ng quy n, ườ ườ ướ ềthành viên đoàn th ho nh ng ai quan tâm đn dung thông báo đc ượbi th hi hay tham gia.ế Nội dung tường trình là nh trình ểbày thi hay trách nhi ng ng trình trong các vi ườ ườ ệx ra qu ph xem xét. Ng vi ng trình là ng có liên quanả ườ ườ ườđn vi c. Ng nh ng trình là cá nhân ho quan có th quy ườ ườ ềxem xét và gi quy t.ả ếII. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG1. Lựa chọn loại văn bản thích hợp :a) Văn thông báo.ảb) Văn báo cáo.ảc) Văn thông báo.ả2. Chỗ sai trong văn bản thông báo­ dung văn ch phù tên văn n.ộ ả+ Tên thông báo: ho ch ki traế ể+ dung thông báo: ch rõ ho ch (t ngày nào đn ngày nào, tháng ếnào) mà ch là yêu ho ch.ớ ạ­ Đi ng ti nh thông báo không nh quán. Ph đu thông báo đ:ố ượ ề"Kính các cán và sinh toàn tr ng" nh ng đn cu thông báo ườ ạch "Đ ngh Ban ki tra tr ng ho ch...".ỉ ườ ạ­ Còn thi nh ghi phía góc trái, cu văn n.ế ảĐ văn này, vi dung, đi ng ti nh và ượ ậghi thêm nh phía góc trái, cu văn n.ơ ả3. Một số tình huống thường gặp trong nhà trường và ngoài xã hội cần phải viết thông báo:- Ban chỉ huy liên đội thông báo kế hoạch cắm trại nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.- Tổ trưởng dân phố thông báo họp tổ dân phố.- Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi tốt nghiệp.- Uỷ ban phòng chống dịch tễ thông báo tiêm phòng dịch cho gia cầm...4. Em hãy lựa chọn và tự viết một thông báo trong số những tình huống vừa nêu trong bài tập trên.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.