Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Soạn bài lớp 12 Vợ chồng A Phủ

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:34:55
Nội dung
SO BÀI CH NG PHẠ ỦV CH NG PH TÔ HOÀIỢ ỦI. Vài nét chung1. Ti nể ẫa. Tác gi Tên khai sinh: Nguy Senả ễ­ Sinh năm: 1920.­ Quê Thanh Oai­ Hà Đông.ộ ở­ Vi văn tr Cách ng sáng tác nhi th lo ng tác ph đt kế ướ ượ ỷl trong văn Vi Nam hi đi.ụ ạ­ 1996: Đc ng gi th ng Chí Minh Văn Ngh thu t.ượ ưở ậ­ tác ph tiêu bi u: Mèn phiêu ký (1941), chu (1942), Truy Tâyộ ệB (1953)…ắb. Tác ph m: In trong "Truy Tây c"­ Gi nh Văn ngh Vi Nam 1954­ẩ ệ1955.II. Đc hi văn nọ ả1. Đcọ2. Tìm hi văn nể ảa. Nhân Mậ ị* Cu đi làm dâu :ộ ợ­ Th gian: "Đã năm", nh ng "t năm nào cô không nh …" => không còn th cờ ứv th gian, không còn th cu đi làm dâu .ề ợ­ Không gian: ng đá tr a, nh tàu ng a… khe su i…ả ướ ố+ Căn bu ng kín mít.ồ=> Không gian p, đnh, quen thu c, tăm i, cu đi tù hãm, c, lu nẹ ẩqu n…ẩ­ Hành đng, dáng bên ngoài: ẻ+ Cúi t, bu i, đêm nào cũng khóc…ặ ườ ượ+ Tr nhà, đnh …ố ử+ Cúi t, không nghĩ ng i… vùi vào làm vi ngày và đêm.ặ ả­ Suy nghĩ: ng mình là con trâu, con ng nghĩ ng "mình ng trong cá lưở ỗvuông mà trông ra đn bao gi ch thì thôi…".ấ ế+ Ngày t: ch ng bu đi ch i…ế ơ=> Ngh thu miêu sinh đng, cách gi thi khéo léo, n, ngh thu tệ ảDoc24.vnth c, ng ph (gi nhà th ng lý giàu có cô con dâu luôn cúi tkhông gian cănự ươ ặgu ng ch không gian thoáng ng bên ngoài). ộ=> Cu đi làm dâu là cu đi tôi sông tăm i, nh nh trong iộ ỗkh ch th xác, tinh th n…không hy ng có đi thay.ổ ổ* ng ti tàng:ứ ề­ Th con gái: là cô gái tr đp, có tài th sáo, có nhi ng say mê cóờ ườtình yêu đp.ẹ­ Khi xuân ề+ Nghe nh th m­hát.ẩ ầ+ Lén ng u­lòng ng ngày tr c.ố ượ ướ+ Th ph ph đt nhiên vui ng.ấ ướ+ Mu đi ch (nh n).ố ầ=> Khát ng ng tr yọ ậ­ trói đng:ị ứ+ Nh không bi mình trói.ư ị+ nghe ti ng sáo …ẫ ế+ Vùng đi ch t.ợ ế=> Khát ng ng vô cùng mãnh li t.ọ ệKhi trói cho Ph ủ+ Lúc đu: vô "A Ph có ch đó cũng th thôi".ầ ế+ Th Ph th ng mình, th ng ng i.ấ ướ ươ ươ ườ=> trói cho Ph gi phóng cho Ph là gi phóng cho chính mình.ị ả=> Hành đng có nghĩa quy đnh cu đi ­là qu ng nộ ốti tàng trong tâm ng ph ng su đi cam ch làm nô .ề ườ ưở ệ=> Cu đi là cu đi nô đi hình ng ph ch cũ.ộ ườ ướ ộb. Nhân Phậ ủ* Cu đi:ộ ờ­ Lúc nh côi, ng lang thang => bán tr n.ỏ ố­ lên: Bi làm nhi vi c. Kho nh, không th vì nghèo.ớ ợ+ Dám đánh con quan => ph => làm tôi cho nhà th ng lý.ị ố+ ăn bò => trói, đói…ị ỏ* ng mãnh li t:ứ ệB trói: Nhay đt vòng dây mây qu vùng ch => Khát khao ng mãnh li t.ị ệDoc24.vn=> Cu đi Ph cũng là cu đi nô đi hình.ộ ể3. nh ki nả ệ­ Di ra trong khói thu phi mù tuôn ra các nh khói …ễ ế­ Ng đánh, ng qu y, ch i. Xong đánh, ch hút.ườ ườ ượ ạC th tr đn đêmứ ế­ Ph gan góc qu ch đòn ch im ng nh ng đá…ủ ượ­ nh cho vay ti n: qu c… Bi hi đm nét tàn ác dã man th ng trả ịmi núi.ề=> và pháp lu tr trong tay chúa đt nên qu Ph tr thànhủ ởcon tr đi đi ki ki cho nhà th ng lý Pá Tra.ở ố=> Cha con th ng lý Pá Tra đi hình cho giai th ng tr phong ki mi núi Tâyố ởB ta tr Cách ng.ắ ướ ướ ạ4. Vài nét ngh thu tệ ậ+ Ngh thu xây ng nhân t, miêu tâm lí: nhân sinh đng, có cá tính đm nétệ ậ(V tác gi ít miêu hành đng, dùng th pháp có ch nét chânớ ốdung gây ng sâu đm, đc bi tác gi miêu dòng nghĩ, tâm nhi khi làắ ượ ềti th ch ch n…V Ph tác gi ch kh ho qua hành đng, côngề ộvi c, nh ng đi tho gi đn).ệ ơ+ Ngh thu miêu phong quán Tô Hoài đc nh ng nét riêngệ ữ(c nh ki n, không khí mùa xuân, nh ng trò ch dân gian, nhả ướ ảc máu ăn th ,…).ắ ề+ Ngh thu miêu thiên nhiên mi núi nh ng chi ti t, hình nh th đmệ ượch th .ấ ơ+ Ngh thu chuy nhiên, sinh đng, n.ệ ẫ+ Ngôn ng tinh mang đm màu mi núi.ữ ềIV. ng tổ ếQua vi miêu cu đi, ph và Ph nhà văn đã làm ng quãngệ ạđi tăm i, ng dân mi núi ách th ng tr dã man chúaờ ườ ướ ọđt phong ki n, đng th kh ng đnh ng ti tàng, mãnh li không gì hu di tấ ệđc ki nô kh ng đnh ch có vùng chính đc ánh sángượ ượCách ng soi đng đn cu đi sáng. Đó chính là giá tr hi th sâuạ ườ ươ ựs c, giá tr nhân lao, ti ch ng Ph Nh ng giá tr này đã giúpắ ịcho Tô Hoài, tác ph Tô Hoài đng ng tr th thách th gian và đcẩ ướ ượnhi th đc yêu thích.ề ọDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.