Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Soạn bài lớp 12: Những đứa con trong gia đình

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:28:37
Nội dung
So bài Nh ng đa con trong gia đìnhạ ứNH NG ĐA CON TRONG GIA ĐÌNH ỨNGUY THIỄI. Vài nét chung1. Tác giả­ Nguy Thi (1928­1968).ễ­ Tên khai sinh: Nguy Hoàng Ca.ễ­ Quê: Nam Đnh.ả ị­ Xu thân trong gia đình nghèo, côi cha năm 10 tu i, đi nênấ ướ ữv nh …ấ ỏ­ Năm 1945: tham gia Cách ng. ạ­ Năm 1954: ra c.ậ ắ­ Năm 1962: Tr chi tr ng mi Nam.ở ườ ề­ Năm 1968: Hy sinh tr Sài Gòn. ậ­ Ông sáng tác nhi th lo i: bút kí, truy ng n, ti thuy t. Ông đc ng gi iở ượ ảth ng Chí Minh văn ngh thu năm 2000.ưở ậ2. Tác ph mẩĐăng đu chí Văn ngh Quân gi phóng (tháng năm 1966). Sau đc inầ ượtrong Truy và kínhà xu Văn Gi phóng II. ảII. Đc hi uọ ể1. Đcọ2. Tìm hi văn nể ảa. Truy th ng nh ng ng trong gia đình hai ch em Vi Chi nề ườ ếYêu mãnh li căm thù gi sâu c.ướ ắ+ Chú Năm: đi di cho truy th ng và gi truy th ng (trong câu hò, trongạ ốcu …).ố ổ+ Má Vi t: cũng là hi thân truy th ng ng sâu đm nh ng phệ ượ ườ ụn này là kh năng ghìm nén đau th ng ng và duy trì ng, che ch cho đànữ ươ ởcon và tranh đu.ấb. Hai ch em Vi Chi nị ế* Chi n: "hai tay tròn vo, màu cháy ng…thân ng to và ch ch" ®ế ườ ịmang vóc dáng má. Đó là đp con ng sinh ra gánh vác, ch ngủ ườ ốch i, ch đngđ chi đu và chi th ng.ọ ắ* Vi t: ng c, vô con trai n. "Lăn nh ra ván hì hì …"ệ ườNh ng vô không ngăn Vi tr thành anh hùng (ngay bé Vi đã xôngư ệvào đá cái th ng đã gi cha mình, khi tr thành chi sĩ, dù th ng quy tằ ươ ộphen ng mái thù …".ố ẻ=> Vi là thành công đáng các nhân Nguy Thi Tuy nhiên béệ ồnh tr ch nh ng tr thù Vi n, ch ng ch trong th tỏ ướ ướ ộng chi sĩ.ườ ếc. Hình nh hai ch em Vi Chi khiêng bàn th má sang nhà chú Nămả ởDoc24.vn­ Không khí thiêng liêng đã bi Vi thành ng n. đu tiên Vi th rõ lòngế ườ ấmình (th ng ch còn thù th ng Mĩ thì có th th vì nó đang đè ng trênươ ặvai).­ Hình nh có nghĩa ng tr ng th hi tr ng thành hai ch em có th gánhả ượ ưở ểvác vi gia đình và vi ti truy th ng đp gia đình. ủd. Vài nét ngh thu tệ ậ­ Mang đm ch thi (cu lòng căm thù gi c, thu chung son quêậ ớh ng).ươ­ nhân đu tiêu bi cho truy th ng, đu gánh vác trên vai trách nhi iỗ ớgia đình, qu …ớ ốIII. ng tổ ếTruy nh ng đa con trong gia đình nông dân Nam có truy th ngệ ốyêu c, căm thù gi và khao khát chi đu, son Cách ng. bó sâuướ ắn ng gi tình gia đình tình yêu c, gi truy th ng gia đình truy nặ ướ ềth ng dân đã làm nên nh tinh th to con ng Vi Nam trongố ườ ệkháng chi ch ng Mĩ c.ế ướDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.