Soạn bài lớp 11: Nhớ đồng

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:37:13 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSo bài: Nh đng ồNH ĐNGỚ ỒT UỐ ỮI. Tìm hi chungể1. Tác giả­ tên khai sinh là Nguy Kim Thànhố ễ­ Ông không ch là nhà th tài ba mà còn là nhà chi sĩ cách ng anh dũngỉ ạqu mả ả­ Ngay nh đang th hi đc tình yêu văn cừ ượ ọ­ Sinh ra trong th đi nhà tan th đc trách nhi mìnhờ ướ ượ ủvà tr thành ng cách ng cở ườ ướ­ nghi sáng tác ông liên con đng cách ng. Nói cách khác nự ườ ầnh nh ng th đu nói đn nh ng gì xã th đi ch ngư ặđng đó: ví nh trong cu kháng chi ch ng Pháp sáng tác th Tườ ừy…Ấ­ Các th vô cùng có nghĩaậ ạ2. Tác ph mẩa. Hoàn nh sáng tác: năm 1939 chi tranh th gi th hai có nguy bùng ,ả ổtr tình hình đó Pháp trung đàn áp phong trào đu tranh Đông ng. Trongướ ươkhi nhà th hăng hái ho đng khi đc Đng đc nămấ ượ ượ ộthì ng ng th dân Pháp giam. Chí còn đang dang mà nhà tù thì ch tỗ ậh vô cùng. Trong tình nh nhà th đã vi bài th này bày nh sẹ ựkhao khát do mìnhự ủb. trí xu bài th đc in trong ph xi ng xích th yị ượ ấc. tài: nhà th nh cu ng bên ngoài nhà tùề ốd. Ch đ: nhà th nh da di cu ng bên ngoài nhà tùủ ốe. ng: th hi khát khao dó và yêu cu ng bên ngoài nhà thư ưở ơd. c: ph n:ố ầ­ Ph 1: kh th đu: nh ng ng cu ng bên ngoài nhà tùầ ườ ố­ Ph 2: kh ti p: nhà th nh thân mình nh ng ngày ch giam mầ ầ­ Ph 3: còn i: tr th phòng giam ng ng tầ ạII. Tìm hi chi ti tể ế1. nh ng ng cu ng bên ngoàiỗ ườ ốDoc24.vnDoc24.vn­ Nhà th nh đn đu tiên là ti ng hò ban tr hiu qu nh ­> đó ph chăng là ti ng hòơ ếHu sinh ra ng chi sĩ ng nàyế ườ ả­ Đi “đâu” dòng th các hình nh “gió th đt nh mùi”,ệ ả“ru ng che mát”, “ô xanh n”, “n ng khoai”, “nh ng con đng” ­> gi ngồ ươ ườ ốnh câu i, nh ng đúng là nhà th đang nói nh ng gì không có th nhàư ạtù, nói đâu th hi ng ngàng cùng khi nh ng gì đp nh tr doể ựkhông đc th yượ ấ­ Hình nh nh ng mái tranh th ng im không đi ch trôi mãi ­> đnả ơs làng quêơ ủ­ Nhà th ti nh đn nh ng đng ru ng mà li hình nh là hìnhơ ấnh nh ng ng nông dân dáng “l ng cong” cúi xu ng cày. Nh ng bùn lên iả ườ ạph ng ph ni hi ng. còn ti công vi reo tr ng lúa mình ­> hìnhả ủnh đc tr ng ng dân Vi Namả ườ ệ­ Nhà th nh nh ng bu chi ng hình nh chi xe lùa cơ ươ ướ­ Ti nh nhà th là ng nhà th nh th ng ng già đnế ườ ươ ườ ơchi c, và cu cùng ng nh ng con ng nông dân ch phát th thà tình mế ườ ảkhoai ng bùi bi nh ng là quá xa xôiắ ạ­> Tóm qua đo th này ta đã th nhà th lên tranh thôn quê có nhạ ảcó ng i. Nh ng hình nh hi lên vô cùng đn và c. Tuy nhiên nó quá xaườ ạcách nhà th hi gi .ớ ờ2. Nhà th nh thân mình khi còn do bên ngoàiơ ự­ Nhà th nh mình nh ng ngày ch giam gi nh bây gi Ngày tơ ộchàng thanh niên bâng khuâng đi ki yêu đi, ng sao cho có ích cho đpẫ ẹ­ Và đn khi nhà tìm th mình, con ng có ích th là ki nhà th tìm th lýế ườ ất ng Đng. Anh đang ho đng say hăng hái nh con chim cà iưở ơ­> Nhà th nh khái quát hóa hành trình đn cách ng mìnhơ ủ3. Th tai phũ phàngự­ Nh ng nh trong tâm ng dài tri miên nh th nh ng hình nh kí cữ ưở ứđem gi nh ng nhà th không th nào tr đc kh th phũ phàngấ ượ ạnày­ Nhà th mong mu thoát kh ng đc ti ng nhìn nh ng hìnhơ ượ ữnh quê ng yả ươ ấ­> Nhà th qu là anh chi sĩ ng có lý chí, anh hùng và yêu quê ng đtơ ươ ấn cướIII. ng tổ ế– Nhà th đã cho chúng ta bài th vô cùng nghĩa, nó nói lênơ ừđc nh đp đn vùng nông thôn Vi Nam nói chung và nông thôn Hu nói riêngượ ếl th hi đc chí kiên ng, khát khao do ng chi sĩ ng nạ ượ ườ ườ ảDoc24.vnDoc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.