Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Soạn bài lớp 11: Nghĩa của câu

a3924da63854a2fa78336616fa6c5dc6
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-15 09:38:23 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

So bài nghĩa câu ủI. Hai thành ph nghĩa câuầ Nghĩa vi c:ự Khái ni (Xem ph ghi nh ớ+ câu bi hi nghĩa vi ệ• Câu bi hi hành đng ộ• Câu bi hi tr ng thái, tính ch t, đc đi ể• Câu bi hi quá trìnhể ệ• Câu bi hi th ế• Câu bi hi quan ệ­ Nghĩa tình thái Khái ni (xem ph nghi nh ớ+ Nghĩa này là lĩnh ph p, các em hai tr ng p: ườ ợ• nhìn nh n, đánh giá và thái ng nói đi vi đc đnự ườ ượ ếtrong câu (ph ng đoán, kh ng đnh, đánh giá…). ị• Tình m, thái ng nói đi ng nghe (kính n, thân t, háchả ườ ườ ậd ch…) ịII. Luy ậTi 1. ế1. Phân tích nghĩa vi trong ng câu th bài Câu cá mùa thu Nguy nự ễKhuy n. ý: Các em vào các thành ph ch ng ng tr ng ng kh iế ởng …. có trong câu tìm nghĩa ng ng vi đc trong các thànhữ ươ ượ ậph câu đó. ầVí Câu th ơAo thu nh trong veo Nghĩa vi c: mùa thu ao trong và nh. ướ ướ ạ2. Tách nghĩa tình thái và nghĩa vi trong nh ng câu sau:ự ữa. Có ông quý nh Xuân cũng danh giá th nh ng cũng đáng m. ­ộ ắNghĩa vi c: có ông quý nh Xuân dang giá nh ng cũng đáng ợ­ Tình thái: “K …. th c” kh ng đnh tính chân th vi c.ể b. Có cũng nh mình, ch nh ngh i. Nghĩa vi c: cũng nhẽ ưmình, ch nh ngh i. ồ­ Nghĩa tình thái: “Có ph ng đoán. ỏDoc24.vnc. cùng phân vân nh mình, vì đn chính ngay mình, mình cũng không bi rõể ếcon gái mình có hay là không! Nghĩa vi c: cũng phân vân nh mình vì cũngư ưkhông bi rõ con gái mình có hay không! ư­ Nghĩa tình thái: “D ”­ Ph ng đoán “Chính” Kh ng đnh ị3. Ch ng nh có th thêm vào ch tr ng trong câu sau câu th hi đúngọ ệhai thành ph n: nghĩa vi và nghĩa tình thái. Ch n.ầ ẳDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.