Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Soạn bài lớp 11: Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-11 07:38:12
Nội dung
So bài: Luy thao tác lu bác bạ ỏLUY THAO TÁC LU BÁC BỆ ỎI. Lí thuy tế­ Th nào là bác ?ế ỏ­ đích, yêu câu thao tác lu bác ?ụ ỏ­ Cách th hi thao tác lu bác ?ự ỏII. Bài pậBài 1ậ1. Đo 1: Có quan ni cho ng cu ng riêng ng là đy ti nghi,ạ ườ ệđc bao th trong êm và tuy đi không ph hi bi gì nhi uượ ềv xung quanh.ềÝ ki bác Cho đó là sai vì nó làm nghèo nàn đi tâm con ng i, conế ường không có kh năng mình khi đi di muôn vàn khó khăn aườ ủcu ng và nh th con ng không th đc giá tr nh phúcộ ườ ượ ạ2. Đo 2: bác th nh th hi qua ng câu tu bi hi cho thái đạ ộkhiêm QTố ủÝ bác th hai cho th ng QT ch rõ đc thái ch tác các sĩ phuỏ ượ ủB Hà ch đt không th không có ng tài,không có ng trung thànhắ ướ ườ ườtín nghĩa.Bài 2ậ1. Bác quan ni th nh t: thu nhi sách,h thu nhi th thì chỏ ỉlàm cho ki th chúng ta thêm phong phú ch không th rèn luy duy, kh năngế ảsáng ng vi vì th khi vi văn sa vào khuôn, máy móc, thói khoeạ ườ ậch kìữ ầ2. xu vài kinh nghi mề ệ­ Đc nhi sách, nh nh ng ch ng hayọ ứ­ Rèn kh năng hành văn ả­ Tìm tòi, phát hi cái iệ ớBài 3: Hãy ch ra cách bác trong đo văn sauậ ạHoà không có nghĩa là gi ng nhauợ ốNhi tr ng nh ng, hai ng có nhi đi ng đng trong suy nghĩ,ề ườ ươ ồcách ng thì cu ng ch ng nhau. Vì khi ch ng yêu ho cố ườ ặDoc24.vnb đi, các đng ch nhìn vào bi hi bên ngoài mà đã cho ng đy chính làạ ấng “gu” mình. Quan đi này hoàn toàn sai m. hai cùngườ ạcó chung quan ni ng, cá tính mh thì th ng sinh mâu thu n, khôngệ ườ ẽai ch nh ng ai có th cùng thích văn c, đi nh ca nh c, vui ch i,ị ườ ơgi trí là đi nh ng hai ng cùng đu có mu an nhàn, ng th ,ả ườ ưở ụích thì ng ch ng có ai “gi a” cho nh phúc ảDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.