Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Soạn bài lớp 11: Đây thôn Vĩ Dạ

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:30:38
Nội dung
So bài: Đây thôn Vĩ Dạ ạĐÂY THÔN VĨ HÀN TẶ I.Tìm hi chungể1. Tác gi :ả­ Hàn (1912­1940), tên th là Nguy Tr ng Trí, sinh ra Đng i, Qu ngặ ảBình­ cha ng Quy Nh n.ớ ơ­ Đi làm công ch th gian ng nh.ứ ệ­ Là nhà th có sáng mãnh li trong phong trào Th “Ngôi sao ch trênơ ổb tr th Vi Nam” (Ch Lan Viên)ầ ế2. nghi pự ệ­ Tác ph chính: Gái quê, th điên, xuân nh ý, duyên kì nh qu tiên iẩ ộ­ Tâm th ông đã thăng hoa thành nh ng th tuy di u,ch ng nh ng choồ ợta ni th ng còn đem đn cho ta nh ng xúc th mĩ kì thú và ni tề ươ ựhào sáng con ng iề ườ­ Quá trình sáng tác th ông đã thâu tóm quá trình phát tri th lãngơ ừm sang ng tr ng đn siêu th cạ ượ ự3. Bài thơa. Hoàn nh sáng tác: trong “Gái quê” sáng tác năm 1938 đc kh ngu nả ượ ồt tình đn ph ng Hàn Hoàng Th Kim Cúc. ươ ịb.Giá tr bài th Lòng yêu cu ng, ni trong chia xa, ni hi ngị ọmong manh tình yêu nh phúcề ạc. c: ph nố ầIII. Đc, hi uọ ểA. dungộ1. tranh thôn Vĩứa. Vĩ ng đôngạ ừ­ Câu tu “Sao anh....” giác trách nh nhàng cũng là thaỏ ọthi t.ế­ nh thôn Vĩ: đp tr tình,th ng qua hoá thân ch th tr tình vào nhânả ữv t.ậ­ Con ng i: Lá trúc ...."bóng dáng con ng xu hi trong phong nh nên sườ ườ ựDoc24.vnh cho i.ấ ọ=> Vĩ ng đông đúng là nh i, dù là trong ng ng,ạ ưở ượtrong kí nh ng ta nghe nh có ti ng thì th vui iứ ươb. Vĩ đêm trăngạ­ Hình nh: Gió gió, mây đng mây bi hi chia cách.ả ườ ự­ Nhân hóa: Dòng c.... làm lên tranh thiên nhiên chia lìa bu bã" sướ ựchuy bi tr ng thái xúc ch th tr tìnhể ữ­ sông trăng:hình nh lên đp lãng n, nh nhàng, đang đmế ắchìm trong ng nh ng, nh th nh o.ồ ả­ Câu i: “Có ch ......" sáng lên hi ng nh ng thành ra mông lung, xa iỏ ờ=> xúc chuy bi đt ng ni vui hi ng sang tr ng thái loả ạâu đau bu th ng khi tác gi nh và ph nh mình. Ởđó ta còn th đc khao khát tha thi đi ch cách vô ngấ ượ ọ2. Tâm tr ng nhà thạ ơ­ khách .....: Kho ng cách th gian, không gianơ ờ­ Áo em .....: o, "hình nh ng xi bao thân yêu nh ng xa i,khôngư ườ ờth đc nên tác gi vào tr ng thái ng, bàng hoàng, xót xể ượ ẫ­ Ai bi ........: bi cô đn tr ng ng trong tâm tác gi đang th kìế ờđau th ng nh t. th bâng khuâng th bu xót xa trách mócươ ồ=> Khi hoài ni quá kh xa xôi hay ng nh ng đi không th nhà thệ ướ ơcàng thêm đau đn. Đi đó ch ng tình yêu tha thi cu ng con ng iớ ườluôn có khát ng yêu th ng và bó cu đi.ọ ươ ờB. Ngh thu tệ ậ­ Trí ng ng phon phú.ưở ượ­ Ngh thu so sánh nhân hóa, th pháp đng tĩnh, ng câu tu ,..ệ ừ­ Hình nh sáng o, có hòa quy giũa th và o.ả ảC. nghĩa văn nảB tranh phong nh Vĩ và lòng yêu đi, ham ng mãnh li mà đy khúcứ ổc nhà th .ủ ơIII. ng t: Ghi nh SGK.ổ ớDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.