Soạn bài lớp 10: Phú sông Bạch Đằng

Gửi bởi: phamthihue vào ngày 2017-01-07 06:35:49 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnSo bài Phú sông ch Đng (Tr ng Hán Siêu)ạ ươPHÚ SÔNG CH ĐNGẠ Ằ(Tr ng Hán Siêu)ươI. Tìm hi chungể1. Tác gi ả­Tr ng Hán Siêu (?­1354) là Thăng Ph ng làng Phúc Am, huy Yên Ninhươ ườ ệ(nay là th xã Ninh Bình).ị­ tri Anh Tông, Tông làm quan to, lúc đc truy ng Thái o, đcướ ượ ượth Văn mi u.ờ ế­ Ông uyên thâm, sinh th đc các vua Tr tin y, nhân dân kính tr ng.ọ ượ ọ2. Sông ch Đng (SGK) ằ3. Th phú: ể­ Là th tài văn trung đi Trung Qu đc chuy ng Vi Nam .ộ ượ ệ­ Phú là th văn ho văn xuôi văn dùng miêu nh t, phongể ật c,…ụ­ bài phú ph n: đo đo gi thích, đo bình lu và đo nố ạk t.ếII. Đc hi ể1. Văn (SGK) ả2. Phân tícha. Nhân khách: ậ­ Ham du ngo n, gi ng bu giong gió, ch trăng, gót giang đi kh i:ạ ươ ướ ơC Giang, Ngũ Tam Ngô, Bách Vi t....ử ệ­ Là ng có tâm phóng khoáng, do. ho đng, khoái trí, ham hi bi t.ườ ế­ Nhân tr tình đi vào miêu không gian th phong nh th .ậ ể+ Bát ngát sóng kình; th tha đuôi trĩ; đt tr c, phong nh ba thu; sông chìmướ ảgiáo gãy; gò đy ng khô.ầ ươ­ Khách cao nh trí sông Đng.ề ằ=> ng thiên nhiên chan hoà ng ch tâm “khách” luy ti cả ếng ngùi th qúa kh qua, th quá kh oanh li hào hùng dân c.ậ ộKhách vui, hào, bu n, nu ti khi đn sông ch Đng.ừ ằb. ch Đng giang qua ng các bô lão:ạ ưở ủDoc24.vnDoc24.vn­ xúc tr tình thành xúc anh hùng ca.ả ả­ Nh ng chi công sông ch Đng ng danh không ch đi th đi mà, ýữ ạnghiã mãi ch dân c.ớ ộ+ Là tr đánh kinh thiên đng đa: tr thu chi đc kh ho cô đng hàng lo tậ ượ ạhìng nh nói lên mãnh li hùng dũng.ả ệ­ đch có ng hùng nh, thêm ma ch qu Ta chi đu trênẻ ượ ướ ấchính nghĩa, vì chính nghĩa nên thu tr i. Thêm vào đó, ta có đa i, nhân hoà làậ ợnh ng quy đnh chi th ng.ữ ắc. Bình lu chi th ng trên sông ch Đng:ậ ằ­ Theo binh pháp mu th ng có nhân (thiên.... Đa... nhân...). Các bô lãoổ ịch ra: tr giúp tr i; tài năng ng chèo lái cu chi n: con ng có tài,ỉ ườ ườnhân xu chúng, đm đng gánh ng mà non sông giao phó.ậ ươ ặ­ anh minh hai vua Tr n, đc bi là Ti ch Qu công ng Đo Điự ạV ng Tr Qu Tu có tài thao c, có nhìn chi đáng đc muôn điươ ượ ượ ượ ờca ng i.ợd. ca khách:ờ ủ­ ca các bô lão: nh nh đi mang tính quy lu t: nghĩa tiêu vong; anhờ ấhùng danh.ư­ Khách: cao vai trò hai Thánh quân Hai vua Tr n. Đc cao th là đi uề ềquy đnh chi cu c. cao giá tr con ng mang giá tr nhân văn sâu c.ế ườ ắIII. ng t: ế1. dung: Phú sông ch Đng là bài ca yêu và hào dân c.ộ ướ ộ­ Nhà th ng nhân văn sâu ti vinh và nh c, th ng và i, tiêuơ ưở ạvong và tr ng n,...ườ ồ2. Ngh thu t: ậ­ Ngôn ng tráng giàu hình nh; tác gi ng đi tích, đi tài tình.ữ ấDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.