Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 04:30:35 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 282 | Lượt Download: 1 | File size: 0.27136 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán

LUYỆN TẬP

KIỂM TRA BÀI CŨ
Muốn so sánh số bé bằng một phần
mấy số lớn ta làm như thế nào?
- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
- Suy ra số bé bằng một phần mấy số
lớn.

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán

Anh có 8 hòn bi, em có 48 hòn bi. Hỏi số bi của
anh bằng một phần mấy số bi của em ?
Bài giải
Số bi của em gấp số bi của anh một số
lần là :
48 : 8 = 6 (lần)
1
Vậy số bi của anh bằng
số bi của
6
em.
Đáp số: 1
6

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 1: Viết vào ô trống ( theo mẫu )

Bài 2: Có 7 con trâu, số bò nhiều hơn số trâu 28
con. Hỏi số trâu bằng một phần mấy số bò ?

Tóm tắt
Trâu I-------I


I-------I--------------------------------I

Số trâu :

1 số bò ?


1
5
1

1
Bài 3: Đàn vịt có 48 con, trong đó có số vịt đang
8

bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt ?
Tóm tắt
Tóm tắt:

: 48 con vịt
Số vịt I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I-----I
Đang bơi :
số vịt
Trên bờTrên
: …con
??
Đang bơi
bờ …vịt
con
Bài giải
Số vịt đang bơi ở dưới ao là
48 : 8 = 6 (con)
Trên bờ có số con vịt là:
48 – 6 = 42 (con)
Đáp số: 42 con vịt trên bờ

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán

LUYỆN TẬP

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán
LUYỆN TẬP
Bài 4: Xếp 4 hình tam giác thành hình sau

Thứ ba, ngày 03 tháng 12 năm 2019
Toán

LUYỆN TẬP
Củng cố - dặn dò:
1. Muốn tìm số lớn gấp mấy lần số bé ta làm
như thế nào?
- Muốn biết số lớn gấp mấy lần số bé ta lấy số lớn
chia cho số bé.

2.Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số
lớn ta làm như thế nào?
- Tìm số lớn gấp mấy lần số bé.
- Suy ra số bé bằng một phần mấy số lớn.