Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 04:00:07 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0.057693 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ôn bài cũ

Bài tập: Tínhx22

4

88x32

2

64a) 26 x 3 = ?

x263 nhân 6 bằng 18, viết 8 nhớ 1.3

783 nhân 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 726 x 3 = 78

b) 54 x 6 = ?

x546 nhân 4 bằng 24, viết 4 nhớ 2.66 nhân 5 bằng 30, thêm 2 bằng 32,

viết 32.32 4

54 x 6 = 324Bài 1: Tính

x4725xx16236947596x286

168x36x8245144410x18

4

72x993

297Bài 2: Mỗi cuộn vải dài 35m . Hỏi 2 cuộn vải như thế dài

bao nhiêu mét?

Tóm tắt

Mỗi cuộn vải : 35m

2 cuộn vải : …. mét ?Bài 2:

Tóm tắt

Mỗi cuộn vải : 35m

2 cuộn vải : …. mét ?

Bài giải

2 cuộn vải như thế dài số mét là:

35 x 2 = 70 (m)

Đáp số: 70 mét.Bài 3: Tìm x

a) X : 6 = 12

X = 12 x 6

X = 72b) X : 4 = 23

X = 23 x 4

X = 92