Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Luyện tập chung Trang 125

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-07 07:01:20 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 339 | Lượt Download: 0 | File size: 1.530368 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Môn Toán

Giáo viện thực hiện:

Đinh Công Duẩn

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2017

Kiểm tra bài cũ:
Điền số thích hợp vào ô trống:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Thứ tư ngày 15 tháng 2 năm 2019

Kiểm tra bài cũ:
Tính:
16

+

2

18

-

19
5
14

Bài 1A

Tính :

LUYỆN TẬP

12 + 3 = 15
15 - 3 = 12

15 + 4 = 19
19 - 4 = 15

8 + 2 = 10
10 - 2 = 8

14 + 3 = 17
17 - 3 = 14

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2017
Bài 1B

Tính :

LUYỆN TẬP

11 + 4 + 2 = 17
19 - 5 - 4 = 10
14 + 2 - 5 = 11

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2017

Bài 2

LUYỆN TẬP
A / Khoanh vào số lớn nhất :
14 , 18 , 11 , 15
B / Khoanh vào số bé nhất :
17 , 13 , 19 , 10

Bài 2

LUYỆN TẬP
A / Khoanh vào số lớn nhất
14 , 18 , 11 , 15
B / Khoanh vào số bé nhất
17 , 13 , 19 , 10

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2017

LUYỆN TẬP
Bài 2

A / Khoanh vào số lớn nhất:
14 , 18 , 11 , 15
B / Khoanh vào số bé nhất:
17 , 13 , 19 , 10

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2017

Bài 3

LUYỆN TẬP
Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4cm.
4cm

Bài 4
Đoạn thẳng AB dài 3cm và đoạn thẳng BC dài
6cm. Hỏi đoạn thẳng AC dài mấy xăngtimet ?

3cm B
A

6cm

C

?cm
Bài giải :
Độ dài đoạn thẳng AC là:
3 + 6 = 9 (cm)
Đáp số: 9 cm