Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Slide bài giảng Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-01-16 04:36:08 || Kiểu file: PPT Lượt xem: 270 | Lượt Download: 1 | File size: 0.868864 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

ToánKiểm tra bài cũ:

95Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

72 : 3 = ?

Đặt tính rồi tính như sau:

72 3

6 24

12

12

0

72 : 3 = 24. 7 chia 3 được 2 viết 2.

. 2 nhân 3 bằng 6, 7 trừ 6 bằng 1.

. 2 Hạ 2;12 chia 3 được 4, viết 4.

. 4 nhân 3 bằng 12; 12 trừ 12 bằng 0.Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

65 : 2 = ?

Đặt tính rồi tính như sau:

65 2

. 6 chia 2 được 3, viết 3.

6 32

. 3 nhân 2 bằng 6, 6 trừ 6 bằng 0.

05

. 5 Hạ 5; 5 chia 2 được 2 viết 2.

4

1

. 2 nhân 2 bằng 4; 5 trừ 4 bằng 1.

65 : 2 = 32 ( dư 1 )Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1a: Tính84 36 28

24

24

096 66 16

36

36

090 55 18

40

40

091 77 13

21

21

0Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 1b: Tính68 66 11

08

6

297 39 32

07

6

159 55 11

09

5

489 28 44

09

8

1Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Tóm tắt60 phútThứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Bài 3: Có 31m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m vải. Hỏi có thể

may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn thừa mấy mét vải?

Tóm tắt

Có:.......mét

vải

31

3

Mỗi bộ may: .......mét

vải

May:....bộ, còn thừa.....mét vải?

Bài giải

Số bộ quần áo may được là:

31 : 3 = 10 bộ ( dư 1m )

Vậy may được 10 bộ quần áo và còn dư 1m vải.

Đáp số: 10 bộ quần áo, thừa 1m vải.Thứ năm ngày 12 tháng 12 năm 2019

Toán

Tiết 69: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Củng cố-dặn dò

96 : 3 = ?96 3

9 32

06

6

087 : 2 = ?87 2

8 42

07

6

1