Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 34: Kính thiên văn

Lý thuyết
Mục lục
* * * * *

Câu C1 trang 214 SGK Vật lý 11

Tại sao khi điều chỉnh kính thiên văn ta không phải dời toàn bộ kính như với hính hiển vi ?

Hướng dẫn giải

Kính thiên văn là để quan sát các vật ở rất xa, vì vậy khoảng cách d1 giữa vật với vật kính được coi là vô cực. Vì vậy, ta không cần phải điều chỉnh khoảng cách này. Tức là không cần chỉnh vật kính.

Để quan sát được ảnh của vật bằng kính thiên văn ta văn ta phải điều chỉnh thị kính để ảnh qua thị kính A2 B2 là ảnh ảo, nằm trong giới hạn thấy rõ Cc Cv của mắt.

⇒ khi điều chỉnh kính thiên văn ta không dời toàn bộ kính như với kính hiển vi.

Bài 1 (SGK trang 216)

Nêu công dụng và cấu tạo của kính thiên văn.

Hướng dẫn giải

Bài 2 (SGK trang 216)

Vẽ đường truyền của chùm tia sáng qua kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải

Bài 3 (SGK trang 216)

Viết công thức về số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải

Bài 4 (SGK trang 216)

Giải thích tại sao tiêu cự vật kính của kính thiên văn phải lớn.

Hướng dẫn giải

Bài 5, 6 (SGK trang 216)

Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

1. f1 + f2;       2. ;        3. .

Bài 5: Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Biểu thức khác.

Bài 6: Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Biểu thức khác.

Hướng dẫn giải

Bài 7 (SGK trang 216)

Vật kính của một kính thiên văn dùng ở trường học có tiêu cự f1 = 1,2m. Thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự f2 = 4cm.

Tính khoảng cách giữa hai kính và số bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

Hướng dẫn giải

Loading...